khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng

Câu hỏi:

02/10/2019 171,282

Bạn đang xem: khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng

A. với tần số to hơn tần số xấp xỉ riêng biệt.

B. với tần số nhỏ rộng lớn tần số xấp xỉ riêng biệt.

C. mà ko Chịu nước ngoài lực tính năng.

D. với tần số vày tần số xấp xỉ riêng biệt.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

+ Khi xẩy ra hiện tượng kỳ lạ nằm trong hưởng trọn thì vật kế tiếp xấp xỉ với tần số vày tần số xấp xỉ riêng biệt.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hiện tượng nằm trong hưởng trọn xẩy ra Khi tần số

A. của lực chống bức vày tần số riêng biệt của hệ.

B. của xấp xỉ vày tần số của nước ngoài lực.

C. của lực chống bức to hơn tần số riêng biệt của hệ.

D. của lực chống bức nhỏ rộng lớn tần số riêng biệt của hệ.

Câu 2:

Một con cái nhấp lên xuống lốc xoáy bao gồm vật nhỏ sở hữu lượng m và lốc xoáy nhẹ nhõm có tính cứng k, đang được xấp xỉ điều tiết. Tần số góc của con cái nhấp lên xuống lốc xoáy là

Câu 3:

Con nhấp lên xuống lốc xoáy, đầu bên trên cố định và thắt chặt, đầu bên dưới gắn vật xấp xỉ điều tiết theo dõi phương trực tiếp đứng ở điểm sở hữu vận tốc trọng ngôi trường g. Khi vật ở địa điểm thăng bằng, chừng giãn của lốc xoáy là ∆ℓ. Chu kỳ xấp xỉ của con cái nhấp lên xuống được xem vày biểu thức:

Xem thêm: dân cư tập trung đông đúc ở đồng bằng sông hồng không phải là do

Câu 4:

Một vật đang được xấp xỉ điều tiết. Tại địa điểm động năng vày nhị phiên thế năng vận tốc có tính rộng lớn a, bên trên địa điểm thế năng vày nhị phiên động năng thì vận tốc có tính rộng lớn bằng

Câu 5:

Khi kích ứng mang lại con cái nhấp lên xuống lốc xoáy xấp xỉ điều tiết, đại lượng này tại đây không phụ nằm trong nhập ĐK ban đầu?

A. Biên chừng xấp xỉ.

B. Tần số.

C. Pha lúc đầu.

D. Cơ năng.

Câu 6:

Khi nói đến một hệ xấp xỉ chống bức ở quá trình ổn định lăm le, tuyên bố này bên dưới đó là sai?

A. Biên chừng của hệ xấp xỉ chống bức dựa vào biên chừng của nước ngoài lực chống bức.

B. Biên chừng của hệ xấp xỉ chống bức tùy thuộc vào tần số của nước ngoài lực chống bức.

C. Tần số của hệ xấp xỉ chống bức luôn luôn vày tần số xấp xỉ riêng biệt của hệ.

D. Tần số của hệ xấp xỉ chống bức vày tần số của nước ngoài lực chống bức.