khi nói về sóng âm phát biểu nào sau đây sai

Câu hỏi:

21/09/2019 91,640

Bạn đang xem: khi nói về sóng âm phát biểu nào sau đây sai

A. Tại và một nhiệt độ phỏng, vận tốc truyền sóng âm nhập không gian nhỏ rộng lớn vận tốc truyền sóng âm nội địa.

B. Sóng âm truyền được trong số môi trường xung quanh rắn, lỏng và khí.

C. Sóng âm nhập không gian là sóng dọc.

D. Sóng âm nhập không gian là sóng ngang.

Đáp án chủ yếu xác

Sóng âm nhập không gian là sóng dọc => Câu D sai

Đáp án D

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một sóng ngang đem bước sóng λ lan truyền bên trên một sợi dây tương đối dài qua quýt M rồi cho tới N cách nhau chừng λ/6. Tại 1 thời điểm, khi li phỏng xấp xỉ của thành phần bên trên M là 23 cm thì li phỏng xấp xỉ của thành phần bên trên N là 3 centimet. Biên phỏng sóng là

A. 4,13 centimet.

 B. 3,83 centimet.

C. 3,76 centimet.

D. 3,36 centimet.

Câu 2:

Một sóng âm truyền nhập không gian với vận tốc 340 m/s và bước sóng 34 centimet. Tần số của sóng âm này là

A. 1500 Hz

B. 1000 Hz

C. 500 Hz

D. 2000 Hz

Câu 3:

Một sóng cơ truyền nhập một môi trường xung quanh dọc từ trục Ox với phương trình u=5cos(6πt-πx) (cm) (x tính vị mét, t tính vị giây). Tốc phỏng truyền sóng bằng

A. 3 m/s

Xem thêm: thế nào là khai báo biến mảng gián tiếp

B. 6 m/s

C. 16 m/s

D. 13 m/s

Câu 4:

Một chão đàn hồi căng ngang, nhị đầu thắt chặt và cố định. Thấy nhị tần số dẫn đến sóng giới hạn bên trên chão là 2964 Hz và 4940 Hz. sành tần số nhỏ nhất dẫn đến sóng giới hạn ở trong tầm kể từ 380 Hz cho tới 720 Hz. Với tần số ở trong tầm kể từ 8 kHz cho tới 11 kHz thì số tần số dẫn đến sóng giới hạn là?

A. 6.

B. 7.

C. 8.

D. 5.

Câu 5:

Phát biểu này tại đây ko chính ?

A. Dao động âm đem tần số nhập miền kể từ 16 Hz cho tới trăng tròn kHz.

B. Sóng âm, sóng siêu thanh và sóng hạ âm đều là sóng cơ.

C. Trong không gian, sóng âm là sóng dọc.

D. Sóng siêu thanh là sóng âm có một không hai nhưng mà tai người ko nghe được.

Câu 6:

Khi sóng ngang truyền qua quýt một môi trường xung quanh vật hóa học đàn hồi, những thành phần vật hóa học của môi trường xung quanh sẽ

A. xấp xỉ theo đòi phương vuông góc phương truyền sóng với tần số vị tần số xấp xỉ của mối cung cấp sóng.

B. chuyển động theo đòi phương vuông góc phương truyền sóng với véc tơ vận tốc tức thời vị véc tơ vận tốc tức thời sóng.

C. xấp xỉ theo đòi phương truyền sóng với véc tơ vận tốc tức thời vị véc tơ vận tốc tức thời xấp xỉ của mối cung cấp sóng.

D. chuyển động theo đòi phương truyền sóng với véc tơ vận tốc tức thời vị véc tơ vận tốc tức thời sóng.

Xem thêm: có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m