khi nói về muối amoni phát biểu không đúng là

Câu hỏi:

23/03/2020 77,243

Bạn đang xem: khi nói về muối amoni phát biểu không đúng là

A. Muối amoni dễ dàng tan vô nước

B. Muối amoni là hóa học năng lượng điện li mạnh

C. Muối amoni tầm thường bền với nhiệt

D. Dung dịch muối hạt amoni sở hữu đặc thù bazơ

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án D

Ion NH4+ sở hữu kỹ năng mang đến proton → mang ý nghĩa axit

(Theo thuyết Bronsted: Axit là những hóa học sở hữu kỹ năng mang đến proton (ion H+).)

Ví dụ: NH4Cl sở hữu môi trường xung quanh axit.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vai trò của NH3 vô phản xạ

4NH3 + 5O2 Pt850900Co 4NO + 6H2O là

A. hóa học khử

B. axit.             

C. hóa học oxi hóa

D. bazơ.

Câu 2:

Trong chống thử nghiệm, người tớ hoàn toàn có thể thu khí NH3 vì chưng phương pháp

A. đẩy nước

B. chưng cất

C. đẩy bầu không khí với mồm bình ngửa

D. đẩy bầu không khí với mồm bình úp ngược

Câu 3:

Dung dịch NH3 hoàn toàn có thể tính năng được với những dung dịch 

A. HCl, CaCl2

Xem thêm: trong thiên nhiên cây tre có thể sinh sản bằng

B. KNO3, H2SO4

C. Fe(NO3)3, AlCl3

D. Ba(NO3)2, HNO3

Câu 4:

Cho Fe(III) oxit tính năng với axit nitric thì thành phầm nhận được là

A. Fe(NO3)3, NO và H2O

B. Fe(NO3)3, NO2 và H2O

C. Fe(NO3)3, N2 và H2O

D. Fe(NO3)3 và H2O

Câu 5:

Dãy bao gồm toàn bộ những hóa học khi tính năng với HNO3 thì HNO3 chỉ thể hiện nay tính oxi hoá là:

A. Mg, H2S, S, Fe3O4, Fe(OH)2

B. Al, FeCO3, HI, CaO, FeO

C. Cu, C, Fe2O3, Fe(OH)2, SO2

D. Na2SO3, Phường, CuO, CaCO3, Ag

Câu 6:

Nhóm những sắt kẽm kim loại đều không phản xạ được với HNO3?

A. Al, Fe.

B. Au, Pt.

C. Al, Au

D. Fe, Pt.

Xem thêm: công thức tính lực đẩy ác si mét

TÀI LIỆU VIP VIETJACK