khi muốn sửa đổi thiết kế báo cáo ta chọn báo cáo rồi nháy nút

Mã câu hỏi: 2802

Xem thêm: bài 12 trang 74 sgk toán 8 tập 1

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu chất vấn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

Xem thêm: this film is more interesting than that one

CÂU HỎI KHÁC

  • Để tạo nên một report, cần thiết vấn đáp những thắc mắc gì?
  • Để thao tác với report, lựa chọn đối tượng người sử dụng nào là nhập bảng lựa chọn đối tượng?
  • Để tạo nên nhanh chóng một report, thông thường chọn lựa cách nào là trong những cơ hội bên dưới đây:
  • Đối tượng nào là tại đây ko thể update dữ liệu?
  • Giả sử bảng HOCSINH bao gồm với những ngôi trường MAHS, HOTEN, DIEM. LOP.
  • Khi ham muốn sửa thay đổi kiến thiết report, tao lựa chọn report rồi nháy nút:
  • Khi report đang được ở cơ chế kiến thiết, hoàn toàn có thể nháy nút nào là nhằm coi thành phẩm của báo cáo?
  • Khi cởi một report, nó được hiển thị bên dưới dạng nào?
  • Chọn tuyên bố sai trong những tuyên bố sau?
  • Với report, tao ko thể thực hiện được việc gì trong mỗi việc sau đây?