khi một vật dao động điều hòa chuyển động của vật từ vị trí biên về vị trí cân bằng là chuyển động

Câu hỏi:

11/10/2019 190,302

Bạn đang xem: khi một vật dao động điều hòa chuyển động của vật từ vị trí biên về vị trí cân bằng là chuyển động

C. thời gian nhanh dần dần.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án C

Khi một vật xê dịch điều tiết, hoạt động của vật từ vựng trí biên về địa điểm cân đối là

chuyển động thời gian nhanh dần

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một vật nhỏ xê dịch điều tiết bám theo một trục thắt chặt và cố định. Phát biểu nào là tại đây đúng?

A. Quỹ đạo hoạt động của vật là một trong những lối hình sin.

B. Lực kéo về ứng dụng vô vật ko thay đổi.

C. Li phỏng của vật tỉ lệ thành phần với thời hạn xê dịch.

D. Quỹ đạo hoạt động của vật là một trong những đoạn trực tiếp.

Câu 2:

Trong xê dịch điều tiết của hóa học điểm, hóa học điểm thay đổi chiều hoạt động khi

A. lực kéo về thay đổi chiều.

B. lực kéo về đích vày ko.

C. lực kéo về có tính rộng lớn cực lớn.

D. lực kéo về có tính rộng lớn rất rất đái.

Câu 3:

Chọn Kết luận đúng vào khi nói đến xê dịch điều hoà của con cái rung lắc lốc xoáy.

A. Vận tốc tỉ lệ thành phần thuận với thời hạn.

B. Quỹ đạo là một trong những đoạn trực tiếp.

Xem thêm: có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m

C. Gia tốc tỉ lệ thành phần thuận với thời hạn.

D. Quỹ đạo là một trong những lối hình sin.

Câu 4:

Dao mô tơ học tập thay đổi chiều khi

A. Lực ứng dụng có tính rộng lớn rất rất đại

B. Lực ứng dụng thay đổi chiều

C. Lực ứng dụng có tính rộng lớn rất rất tiểu 

D. Lực ứng dụng vày không

Câu 5:

Năng lượng của một vật xê dịch điều hòa

A. trở thành thiên tuần trả bám theo thời hạn với chu kì vày chu kì xê dịch của vật.

B. vày động năng của vật khi trở thành thiên.

C. trở thành thiên tuần trả bám theo thời hạn với chu kì vày nửa chu kì xê dịch của vật.

D. vày động năng của vật khi vật qua loa địa điểm cân đối.

Câu 6:

Một vật xê dịch điểu hòa khi đang được hoạt động từ vựng trí cân đối cho tới địa điểm biên âm thì

A. vectơ véc tơ vận tốc tức thời trái hướng với vectơ vận tốc.

B. kích thước véc tơ vận tốc tức thời và kích thước vận tốc nằm trong rời.

C. véc tơ vận tốc tức thời và vận tốc nằm trong có mức giá trị âm.

D. kích thước véc tơ vận tốc tức thời và vận tốc nằm trong tăng.

Xem thêm: công thức tính cường độ điện trường

TÀI LIỆU VIP VIETJACK