khi mở một báo cáo nó được hiển thị dưới dạng nào

Câu 10: Khi hé một report, nó được hiển thị bên dưới dạng nào?

Bạn đang xem: khi mở một báo cáo nó được hiển thị dưới dạng nào

A. Chế chừng kiến thiết B. Chế chừng trang tài liệu C. Chế chừng biểu hình mẫu D. Chế chừng coi trước

Câu 11: Chọn tuyên bố sai trong số tuyên bố sau?

A. cũng có thể định hình loại chữ, cỡ chữ cho những title và tài liệu vô báo cáo

B. Lưu report nhằm dùng nhiều lần

C. Báo cáo tạo nên vì chưng thuật sĩ đạt đòi hỏi về hình thức

A. Chọn ngôi trường tiến hành report B. Lọc những phiên bản ghi thỏa mãn nhu cầu một ĐK nào là cơ

C. Gộp group tài liệu D. Thầy trí report và lựa chọn loại trình diễn
ĐÁP ÁN:

BÀI 10. CƠ SỠ DỮ LIỆU QUAN HỆ
Câu 1: Mô hình phổ cập nhằm thi công CSDL mối quan hệ là:

A. Mô hình phân cung cấp B. Mô hình tài liệu quan tiền hệ

A. Cấu trúc tài liệu B. Các buộc ràng dữ liệu

A. 1975 B. 2000 C. 1995 D. 1970

Câu 4: Trong quy mô mối quan hệ, về mặt mũi cấu tạo thì tài liệu được thể hiện tại vô các:

A. Cột (Field) B. Hàng (Record) C. Bảng (Table) D. Báo cáo (Report)

Câu 5: Thao tác bên trên tài liệu rất có thể là:

A. Sửa phiên bản ghi B. Thêm phiên bản ghi C. Xoá phiên bản ghi D. Tất cả đáp án trên

Câu 6: Phát biểu nào là về hệ QTCSDL mối quan hệ là đúng?

A. Phần mượt dùng để làm thi công những CSDL quan tiền hệ

B. Phần mượt dùng để làm tạo nên lập, update và khai quật CSDL quan tiền hệ

C. Phần mượt Microsoft Access

A. Kiểu tài liệu của một tính chất B. Bảng C. Hàng D. Cột

Câu 8: Thuật ngữ “bộ” sử dụng vô hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:

A. Kiểu tài liệu của một tính chất B. Bảng C. Hàng D. Cột

Câu 9: Thuật ngữ “thuộc tính” sử dụng vô hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:

A. Kiểu tài liệu của một tính chất B. Bảng C. Hàng D. Cột

Câu 10: Thuật ngữ “miền” sử dụng vô hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:

A. Kiểu tài liệu của một tính chất B. Bảng C. Hàng D. Cột

Câu 11: Trong hệ CSDL mối quan hệ, miền là:

A. Tập những loại tài liệu vô Access B. Kiểu tài liệu của một bảng

A. Các miền của những tính chất không giống nhau ko nhất thiết nên không giống nhau

B. Mỗi một tính chất rất có thể với nhì miền trở lên

C. Hai tính chất không giống nhau rất có thể nằm trong miền

A. Các cỗ là phân biệt và trật tự những cỗ ko quan tiền trọng

B. Quan hệ không tồn tại tính chất nhiều trị hoặc phức tạp

C. Mỗi tính chất với 1 thương hiệu phân biệt và trật tự những tính chất là quan tiền trọng

D. Tên của những mối quan hệ rất có thể trùng nhau

Câu 14: Cho bảng tài liệu sau:

Có những lí giải nào là tại đây nhận định rằng bảng cơ ko nên là 1 trong những mối quan hệ vô hệ CSDL quan tiền hệ?

A. Tên những tính chất bằng văn bản Việt B. Không với tính chất thương hiệu người mượn

C. Có một cột tính chất là phức tạp D. Số phiên bản ghi quá không nhiều.

Câu 15: Cho bảng tài liệu sau:

Bảng này sẽ không là 1 trong những mối quan hệ vô hệ CSDL mối quan hệ, vì:

A. Ðộ rộng lớn những cột ko đều nhau B. Có nhì phiên bản ghi với nằm trong độ quý hiếm tính chất số thẻ là TV – 02

A. Visual Dbase, Microsoft SQL Server B. Oracle, Paradox

C. OpenOffice, Linux D. Microsoft Access, Foxpro

Câu 17: Khẳng quyết định nào là là sai khi nói tới khoá?

A. Khoá là giao hội toàn bộ những tính chất vô bảng nhằm phân biệt được những cá thể

B. Khoá là giao hội toàn bộ những tính chất vừa phải đầy đủ nhằm phân biệt được những cá thể

C. Khoá chỉ là 1 trong những tính chất vô bảng được lựa chọn thực hiện khoá

A. Một bảng rất có thể có khá nhiều khoá chính

B. Mỗi bảng với tối thiểu một khoá

C. Xác quyết định khoá tùy theo mối quan hệ logic của những tài liệu chứ không cần tùy theo độ quý hiếm những dữ liệu

A. Khóa chủ yếu B. Khóa và khóa chính

A. Các hệ QT CSDL mối quan hệ trấn áp việc nhập tài liệu sao mang lại tài liệu bên trên những cột khoá chủ yếu ko được nhằm trống trải, tài liệu bên trên những cột khoá chủ yếu ko được trùng nhau nhằm đáp ứng sự nhất quán dữ liệu

B. Dữ liệu bên trên những cột khoá chủ yếu ko được nhằm trống

C. Dữ liệu bên trên những cột khoá chủ yếu ko được trùng nhau

A. STT B. Số báo danh C. Phòng ganh đua D. Họ thương hiệu học tập sinh

Câu 22: Giả sử một bảng với 2 ngôi trường SOBH (số bảo hiểm) và HOTEN (họ tên) thì nên lựa chọn ngôi trường SOBH thực hiện khoá chủ yếu rộng lớn vì như thế :

A. Trường SOBH là độc nhất, trong lúc cơ ngôi trường HOTEN ko nên là duy nhất

B. Trường SOBH là loại số, trong lúc cơ ngôi trường HOTEN ko nên là loại số

C. Trường SOBH đứng trước ngôi trường HOTEN

D. Trường SOBH là ngôi trường ngắn thêm một đoạn

Câu 23. Trong bảng tại đây, từng học viên chỉ mất mộ mã số (Mahs)

Khoá chủ yếu của bảng là:

A. Khoá chủ yếu = {Mahs}

B. Khoá chủ yếu = {HoTen, Ngaysinh, Lop, Diachi, Toan}

C. Khoá chủ yếu = {HoTen, Ngaysinh, Lop, Diachi, Li}

A. Địa chỉ của những bảng B. Thuộc tính khóa

C. Tên ngôi trường D. Thuộc tính của những ngôi trường được lựa chọn (không nhất thiết nên là khóa)

Câu 25: Cho những bảng sau :

– DanhMucSach(MaSach, TenSach, MaLoai)

– LoaiSach(MaLoai, LoaiSach)

– HoaDon(MaSach, SoLuong, DonGia)

Để biết giá của một quyển sách thì có nhu cầu các bảng nào là ?

A. HoaDon B. DanhMucSach, HoaDon C. DanhMucSach, LoaiSach D. HoaDon, LoaiSach
ĐÁP ÁN:

A. Khai báo độ cao thấp của ngôi trường B. Tạo link trong số những bảng

A. Tạo cấu tạo bảng B. Chọn khoá chính

A. Đặt thương hiệu, những thương hiệu của những ngôi trường cần thiết phân biệt B.Chọn loại dữ liệu

C. Đặt độ cao thấp D. Mô miêu tả nội dung

Câu 5: Cho những thao tác sau :

B1: Tạo bảng B2: Đặt thương hiệu và lưu cấu tạo B3: Chọn khóa chủ yếu mang lại bảng B4: Tạo liên kết

Khi tạo nên lập CSDL mối quan hệ tao tiến hành theo thứ tự quá trình sau:

A. B1-B3-B4-B2 B. B2-B1-B2-B4 C. B1-B3-B2-B4 D. B1-B2-B3-B4

Câu 6: Thao tác nào là tại đây không nên là thao tác update dữ liệu?

A. Nhập tài liệu thuở đầu B. Sửa những tài liệu ko phù hợp

A. Xoá một vài mối quan hệ B. Xoá độ quý hiếm của một vài ba tính chất của một bộ

A. Xoá một hoặc một vài mối quan hệ B. Xoá một hoặc một vài hạ tầng dữ liệu

Xem thêm: đề toán lớp 3 học kì 2

A. Sắp xếp những phiên bản ghi B. Thêm phiên bản ghi mới

A. Tạo bảng, hướng đẫn khóa chủ yếu, tạo nên link B. Đặt thương hiệu ngôi trường, lựa chọn loại tài liệu, quyết định đặc điểm ngôi trường

A. Không thể sửa lại cấu tạo B. Phải nhập tài liệu ngay lập tức

C. cũng có thể ghi lại cấu tạo và nhập tài liệu sau

D. Khi tạo nên cấu tạo mang lại bảng kết thúc thì nên update tài liệu vì như thế cấu tạo của bảng ko thể sửa đổi

Câu 12: Hai bảng vô một CSDL mối quan hệ được link cùng nhau vì chưng những khóa. Điều xác minh nào là sau đấy là đúng?

A. Các khóa link nên là khóa chủ yếu của từng bảng

B. Trong những khóa link nên với tối thiểu một khóa là khóa chủ yếu ở một bảng nào là đó

C. Trong những khóa link rất có thể không tồn tại khóa chủ yếu nào là tham ô gia

A. Chỉ tiến hành bố trí bên trên một trường

B. cũng có thể tiến hành bố trí bên trên một vài ba ngôi trường với nấc ưu tiên không giống nhau

C. Không thực hiện thay cho thay vị trí lưu những phiên bản ghi bên trên đĩa

A. Là một đối tượng người sử dụng với kĩ năng tích lũy vấn đề từ khá nhiều bảng vô một CSDL quan tiền hệ

B. Là một dạng cỗ lọc

C. Là một dạng cỗ lọc;có kĩ năng tích lũy vấn đề từ khá nhiều bảng vô một CSDL quan tiền hệ

A. Xoá vĩnh viễn một vài phiên bản ghi ko thoả mãn ĐK vô CSDL

B. Thiết lập quan hệ trong số những bảng nhằm kết xuất tài liệu.

C. Liệt kê tập luyện con cái những phiên bản ghi thoả mãn ĐK

A. Tổng thích hợp vấn đề từ khá nhiều bảng B. Sắp xếp, thanh lọc những phiên bản ghi

A. Tạo report tổng hợp số liệu B. Hiển thị và update dữ liệu

A. Không thể tạo nên chính sách coi tài liệu đơn giản

B. cũng có thể sử dụng khí cụ thanh lọc tài liệu nhằm coi một tập luyện con cái những phiên bản ghi hoặc một vài ngôi trường vô một bảng

C. Các hệ quản lí trị CSDL mối quan hệ được cho phép tạo nên những biểu hình mẫu nhằm coi những phiên bản ghi

D. cũng có thể coi toàn cỗ tài liệu của bảng

ĐÁP ÁN:

A. Phân quyền truy vấn, nhận dạng người tiêu dùng, mã hoá vấn đề và nén tài liệu, lưu biên phiên bản.

B. Phân quyền truy vấn, nhận dạng người tiêu dùng, mã hoá vấn đề và nén tài liệu, quyết sách và ý thức, lưu biên phiên bản, setup mật khẩu

C. Nhận dạng người tiêu dùng, mã hoá vấn đề và nén tài liệu, quyết sách và ý thức, lưu biên phiên bản.

A. Chỉ quan hoài bảo mật thông tin tài liệu B. Chỉ quan hoài bảo mật thông tin lịch trình xử lí dữ liệu

A. hướng dẫn mật giới hạn được vấn đề vẫn tồn tại hoặc bị thay cho thay đổi ngoài ý muốn

B. cũng có thể tiến hành bảo mật thông tin vì chưng biện pháp phần cứng

C. Hiệu trái khoáy của bảo mật thông tin chỉ tùy theo hệ QTCSDL và lịch trình ứng dụng

A. Phân những quyền truy vấn so với người tiêu dùng B. Giúp người tiêu dùng coi được vấn đề CSDL.

C. Giúp người quản lí lí coi được những đối tượng người sử dụng truy vấn khối hệ thống.

D. Đếm được con số visitor khối hệ thống.

Câu 6: Người với tác dụng phân quyền truy vấn là:

A. Người sử dụng B. Người ghi chép lịch trình phần mềm.

A. Bảng phân quyền truy vấn cũng chính là tài liệu của CSDL

B. Dựa bên trên bảng phân quyền nhằm trao quyền truy vấn không giống nhau nhằm khai quật tài liệu cho những đối tượng người sử dụng người tiêu dùng không giống nhau

C. Mọi người đều rất có thể truy vấn, bổ sung cập nhật và thay cho thay đổi bảng phân quyền

A. Người quản lí trị. B. CSDL

A. Đọc tài liệu. B. Xem, bổ sung cập nhật, sửa, xóa và ko truy vấn dữ liệu

A. HS: Xem; GVBM: Xem, Bổ sung; BGH: Xem, sửa, xoá.

B. HS: Xem; GVBM: Xem, Bổ sung, sửa, xóa; BGH: Xem, Bổ sung.

C. HS: Xem; GVBM: Xem, Bổ sung, sửa, xoá; BGH: Xem.

A. Không được thay cho thay đổi nhằm đáp ứng tính nhất quán.

B. Chỉ nên thay cho thay đổi nếu như người tiêu dùng với đòi hỏi.

C. Phải thông thường xuyên thay cho thay đổi nhằm tằng cường tính bảo mật thông tin.

A. Hình hình ảnh B. Âm thanh

A. Hình hình ảnh. B. Chữ ký.

A. Lưu lại số phen truy vấn vô khối hệ thống.

B. Lưu lại vấn đề của visitor vô khối hệ thống.

C. Lưu lại những đòi hỏi tra cứu vãn khối hệ thống.

A. Các vấn đề cần thiết và mẫn cảm nên tàng trữ bên dưới dạng mã hoá.

B. Mã hoá vấn đề nhằm hạn chế kĩ năng nhỉ vấn đề.

C. Nén tài liệu cũng góp thêm phần tăng mạnh tính bảo mật thông tin của tài liệu.

A. Hệ quản lí trị CSDL ko hỗ trợ cho những người sử dụng cơ hội thay cho thay đổi password

B. Nên quyết định kì thay cho thay đổi mật khẩu

C. Thay thay đổi password nhằm tăng mạnh kĩ năng bào vệ mật khẩu

A. Cho biết số phen truy vấn vô khối hệ thống, vào cụ thể từng bộ phận của khối hệ thống, vào cụ thể từng đòi hỏi tra cứu vãn, …

B. Cho vấn đề về một vài phen update cuối cùng

C. Lưu lại nội dung update, người tiến hành, thời khắc cập nhật

A.Thường xuyên sao chép tài liệu B.Thường xuyên thay cho thay đổi những thông số của khối hệ thống bảo đảm an toàn

C.Thường xuyên tăng cấp Hartware, ứng dụng D. Nhận dạng người tiêu dùng vì chưng mã hoá
ĐÁP ÁN:

II. BÀI TẬP THỰC HÀNH
BÀI 1: Cho CSDL quản lý và vận hành bán sản phẩm, với những bảng vấn đề như sau:

KHACHHANG(makh, hotenkh, diachi, email)

Diễn giải: từng quý khách hàng với makh: mã quý khách hàng, hotenkh: bọn họ và chữ lót quý khách hàng, diachi: vị trí của quý khách hàng, email: vỏ hộp thư của quý khách hàng.

HOADON(mahd, ngayban, makh)

Diễn giải: mahd: mã hóa đơn, ngayban: ngày cung cấp, makh: mã quý khách hàng.

HANGBAN(mahang, mahd, soluong).

Diễn giải: mahang: mã sản phẩm, mahd: mã hóa đơn, soluong: con số sản phẩm bán

HANG(mahang, tenhang, donvi, dongia)

Diễn giải: mahang: mã sản phẩm & hàng hóa, tenhang: thương hiệu sản phẩm & hàng hóa, donvi: đơn vị chức năng tính, dongia: đơn giá bán sản phẩm.

Câu 1: Xác quyết định khóa chủ yếu của những bảng:

Câu 2: Thiết lập link trong số những bảng

Câu 3:Tạo những truy vấn sau:

a/ Liệt kê list quý khách hàng với vị trí “TP Cao Lãnh”


b/ Liệt kê list hóa đơn những thương hiệu sản phẩm đang được cung cấp vô mon 04/2009 mang lại quý khách hàng với vị trí “Thanh Bình”;

BÀI 2:

Câu 1: Tạo tập luyện tin tưởng CSDL mang tên Shop chúng tôi ở trong folder My Document

a. Thiết tiếp những Tables sau: DIEM và SOBAODANH.

b. Tạo quan hệ thân thích nhì Table này

c. Nhập tài liệu theo dõi nội dung bên dưới (T1) và (T2).


(T1)
(T2)
Câu 2: Lập list chứa chấp những ngôi trường So_bao_danh, Ho_ten, Ngay_sinh, Toan, Van, Tinhoc, Phongthi và tạo nên tăng ngôi trường mới nhất DiemTB theo dõi công thức

DiemTB=(2*Toan+2*Van+Tinhoc)/5. Sắp xếp ngôi trường SO_BAO_DANH theo hướng tăng dần dần, gọi là Query này là: Q_DIEMTB


Câu 3: Lập list kiểm đếm con số những loại điểm ganh đua môn Toán to hơn 7

H dẫn: Chọn vô lưới QBE ngôi trường điểm TOAN nhì lần


Câu 4: Tạo Form chứa chấp 3 ngôi trường SO_BAO_DANH, HO_TEN, NGAY_SINH vô Form này còn có có một Form không giống chứa chấp những vấn đề như sau: SO_BAO_DANH, TOAN, VAN, TINHOC ,DIEMTB
Câu 5: Hãy dùng kiến thức và kỹ năng đang được học tập hãy lập bảng report vô cơ chứa chấp những vấn đề về Phòng ganh đua, số báo danh, Tóan, Văn, Tin học tập, Điểm TB. Thỏa mãn những đòi hỏi sau:

    • Phân group bên trên ngôi trường Phòng thi
    • Trong group bố trí tăng dần dần bên trên ngôi trường Số báo danh
    • Trên cột Điểm TB tính trị tầm, thấp nhất, tối đa.

– Chỉ rời khỏi một độ quý hiếm nằm trong tính

– Đưa rời khỏi vấn đề không hề thiếu của một phiên bản ghi vô bảng.

Xem thêm: anh 8 unit 10 a closer look 1

Поделитесь с Вашими друзьями: