khi điều chế kim loại các ion kim loại đóng vai trò là chất

Câu hỏi:

19/03/2020 9,940

Bạn đang xem: khi điều chế kim loại các ion kim loại đóng vai trò là chất

C. bị khử.    

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án C

Chất khử (chất bị oxi hóa) là hóa học nhường nhịn e, hóa học lão hóa (chất bị khử) là hóa học nhận e.

Khi pha trộn sắt kẽm kim loại, những ion sắt kẽm kim loại nhận e muốn tạo trở nên sắt kẽm kim loại vì thế bọn chúng nhập vai trò là hóa học bị khử

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hòa tan không còn 1,08 gam láo lếu phù hợp Cr và Fe vô hỗn hợp HCl loãng, rét chiếm được 448 ml khí (đktc). Khối lượng crom sở hữu vô láo lếu phù hợp là:

A. 1,015 gam.              

B. 0,520 gam.          

C. 0,065 gam.           

D. 0,560 gam.

Câu 2:

Fe rất có thể tan vô hỗn hợp hóa học này sau đây?

A. FeCl3.                      

B. AlCl3.                  

C. FeCl2.                   

D. MgCl2.

Câu 3:

Điện phân hỗn hợp láo lếu phù hợp chứa chấp 0,04 mol AgNO3 và 0,05 mol Cu(NO3)2, năng lượng điện vô cùng trơ, dòng sản phẩm năng lượng điện 5A, vô 32 phút 10 giây. Khối lượng sắt kẽm kim loại phụ thuộc vào catot là:

A. 6,24 gam.        

B. 3,12 gam.         

Xem thêm: công thức tính cường độ điện trường

C. 6,5 gam.           

D. 7,24 gam.

Câu 4:

Chỉ người sử dụng thêm thắt hóa học này tại đây rất có thể phân biệt được những oxit: Na2O, ZnO, CaO, MgO?

A. C2H5OH.          

B. H2O.       

C. hỗn hợp HCl.          

D. hỗn hợp CH3COOH.

Câu 5:

Đem hỗn hợp Al và Al(OH)3 tan hết vô dung dịch NaOH được 3,36 lít H2 (đktc). Nếu rước hỗn hợp bên trên nung vô ko khí đến khối lượng ko đổi thu được duy nhất 10,2 gam một chất rắn. Số mol Al và Al(OH)3 lần lượt là:

A. 0,15 và 0,05.   

B. 0,1 và 0,05.     

C. 0,1 và 0,1        

D. 0,15 và 0,1.

Câu 6:

Hòa tan không còn 9,6 gam láo lếu phù hợp nhị sắt kẽm kim loại kiềm nằm trong 2 chu kì tiếp tục vô nước được 3,36 lít khí (đktc). Hai sắt kẽm kim loại kiềm cơ là:

A. K, Rb.    

B. Rb, Cs.   

C. Li, Na.    

D. Na, K.