khẳng định nào sau đây không đúng khi nói về lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong chân không

Câu hỏi:

10/10/2019 107,148

Bạn đang xem: khẳng định nào sau đây không đúng khi nói về lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong chân không

A. có sự cân đối tỉ trọng với tích sự cân đối nhì năng lượng điện.

Đáp án chủ yếu xác

B. là lực mút hút Lúc nhì năng lượng điện cơ trái khoáy vết.

C. có sự cân đối tỉ trọng nghịch ngợm với khoảng cách thân thiết nhì năng lượng điện.

D. có phương là đường thẳng liền mạch nối nhì năng lượng điện.

Đáp án C

Áp dụng công thức tính lực năng lượng điện Cu lông:  

ta thấy  lực năng lượng điện tỷ trọng nghịch ngợm với bình phương khoảng cách bởi vậy câu C sai

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Độ rộng lớn của lực tương tác thân thiết nhì năng lượng điện điểm vô bầu không khí

A. tỉ trọng với bình phương khoảng cách thân thiết nhì năng lượng điện.

B. tỉ lệ nghịch ngợm với bình phương khoảng cách thân thiết nhì năng lượng điện.

C. tỉ lệ với khoảng cách thân thiết nhì năng lượng điện.

D. tỉ trọng nghịch ngợm với khoảng cách thân thiết nhì năng lượng điện tích

Câu 2:

Phát biểu nào là sau đấy là không đúng?

A. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm năng lượng điện dương là vật thiếu hụt êlectron.

B. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm năng lượng điện âm là vật quá êlectron.

C. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm năng lượng điện dương là vật đã nhận được tăng những ion dương.

D. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm năng lượng điện âm là vật đã nhận được tăng êlectron.

Câu 3:

Xét tương tác thân thiết nhì năng lượng điện điểm vô một môi trường xung quanh xác lập. Khi lực đẩy Cu – long tăng gấp đôi thì hằng số năng lượng điện môi.

A. tăng gấp đôi.

Xem thêm: Đánh giá ưu nhược điểm của giày Sneaker hot hit trên thị trường

B. hạn chế 4 phiên.

C. ko đổi

D. hạn chế gấp đôi.

Câu 4:

Cường chừng năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm đặc thù mang lại

A. năng lượng điện ngôi trường bên trên điểm cơ về mặt mũi dự trữ tích điện.

B. ứng dụng lực của năng lượng điện ngôi trường lên năng lượng điện bên trên điểm cơ.

C. thể tích vùng đem năng lượng điện ngôi trường là rộng lớn hoặc nhỏ.

D. vận tốc dịch fake năng lượng điện bên trên điểm cơ.

Câu 5:

Phát biểu nào là sau đây không đúng?

A. Hạt electron là phân tử đem năng lượng điện âm, có tính rộng lớn 1,6.10‒19 C

B. Hạt electron là phân tử đem lượng m = 9,1.10‒31 kg

C. Nguyên tử hoàn toàn có thể rơi rụng hoặc nhận tăng electron nhằm phát triển thành ion

D. Electron ko thể hoạt động kể từ vật này sang trọng vật khác

Câu 6:

Bốn vật độ dài rộng nhỏ A, B, C, D nhiễm năng lượng điện. Vật A mút hút vật B tuy nhiên đẩy vật C, vật C mút hút vật D. thạo A nhiễm năng lượng điện dương. Hỏi B, C, D nhiễm năng lượng điện gì ?

A. B âm, C dương, D dương.

B. B âm, C dương, D âm.

C. B âm, C âm, D dương.

D. B dương, C âm, D dương.