khai thác cơ sở dữ liệu quan hệ có thể là

YOMEDIA

Bạn đang xem: khai thác cơ sở dữ liệu quan hệ có thể là

 • Câu hỏi:

  Khai thác CSDL mối quan hệ hoàn toàn có thể là:

  • A. Tạo bảng, hướng dẫn và chỉ định khóa chủ yếu, tạo nên liên kết
  • B. Đặt thương hiệu ngôi trường, lựa chọn loại tài liệu, tấp tểnh đặc điểm trường
  • C. Thêm, sửa, xóa phiên bản ghi
  • D. Sắp xếp, truy vấn, coi tài liệu, kết xuất báo cáo

  Lời giải tham lam khảo:

  Đáp án đúng: D

  Sắp xếp, truy vấn, coi tài liệu, kết xuất báo cáo

Mã câu hỏi: 4329

Loại bài: Bài tập

Xem thêm: khi sử dụng lại các thông tin trên mạng cần lưu ý đến vấn đề là

Chủ đề :

Môn học:

Câu chất vấn này nằm trong đề đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Việc thứ nhất muốn tạo lập một CSDL mối quan hệ là:
 • Thao tác khai báo cấu tạo bảng bao gồm:
 • Thao tác nào là tại đây ko nằm trong loại tạo nên lập CSDL quan liêu hệ?
 • Trong quy trình tạo nên cấu tạo của một bảng, Khi tạo nên một ngôi trường, việc nào là tại đây không nhất thiết nên thực hi�
 • Khi tạo nên lập CSDL mối quan hệ tao triển khai theo thứ tự quá trình sau:
 • Thao tác nào là tại đây ko nên là thao tác update dữ liệu?
 • Chỉnh sửa tài liệu là:
 • Xoá phiên bản ghi là:
 • Thao tác nào là tại đây ko là khai quật CSDL quan liêu hệ?
 • Khai thác CSDL mối quan hệ hoàn toàn có thể là:

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA

Xem thêm: soạn viết đoạn văn trình bày luận điểm