it was kind of you to help me with my homework lan said to hoa

Câu hỏi:

14/08/2020 38,009

Bạn đang xem: it was kind of you to help me with my homework lan said to hoa

Exercise 1. Rewrite the following sentences in reported speech with Gerund

“It was kind of you to tướng help bủ with my homework” Lan said to tướng Hoa

Lan thanked__________________________.

Đáp án:

- Công thức: thank sb for (V-ing/having P2) sth: cảm ơn ai vì thế điều gì

- Thay thay đổi tính kể từ chiếm hữu, tân ngữ: my => her, bủ => her

Đáp án: Lan thanked Hoa for helping her with her homework.

Tạm dịch: Lan cám ơn Hoa đã hỗ trợ cô ấy thực hiện bài bác luyện về căn nhà.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Exercise 1. Rewrite the following sentences in reported speech with Gerund

“I’m sorry I’m late, said Mr Thanh

Mr Thanh apologized________.

Câu 2:

Exercise 1. Rewrite the following sentences in reported speech with Gerund

Xem thêm: 35 đề ôn luyện toán lớp 4 (có đáp an)

“I only borrowed your xế hộp for some hours” the man said.

The man admitted___________________

Câu 3:

Exercise 1. Rewrite the following sentences in reported speech with Gerund

“You won the scholarship. Congratulation” Mary told me

Mary congratulated________________.

Câu 4:

Exercise 1. Rewrite the following sentences in reported speech with Gerund

“Turn off the computer. You are not allowed to tướng play game now” Dick’s mother said to tướng him.

Dick’s mother prevented__________________.

Câu 5:

Exercise 1. Rewrite the following sentences in reported speech with Gerund

“If you wanted to tướng take my xe đạp, you should have asked bủ first”said Mike to tướng his brother

Mike criticized________________________.

Câu 6:

Exercise 1. Rewrite the following sentences in reported speech with Gerund

“You took my pencil” said David to tướng Henry.

David accused_______________.

Xem thêm: this film is more interesting than that one

TÀI LIỆU VIP VIETJACK