it was a mistake of you to lose your passport.

Bạn đang xem: it was a mistake of you to lose your passport.

It was a mistake of you đồ sộ lose your passport.

A. You shouldn’t have lost your passport.

B. There must be a mistake in your passport.

C. You needn’t have brought your passport.

D. Your passport must be lost.

Đáp án A

Xem thêm: dân cư tập trung đông đúc ở đồng bằng sông hồng không phải là do

Kiến thức về động kể từ khuyết thiếu
Tạm dịch: Đó là lỗi của doanh nghiệp Lúc vẫn làm mất đi hộ chiếu của tôi.
=> Cấu trúc: It be + N + of sb đồ sộ bởi sth: này là....của người nào Lúc đã từng gì
A. quý khách đáng ra tránh việc làm mất đi hộ chiếu của tôi.
=> Đúng. Ta với cấu hình như sau: Shouldn’t have Vp2: đáng ra tránh việc làm cái gi tuy nhiên bên trên thực tiễn là đã từng rồi.
B. Đó có lẽ rằng với sơ sót nhập hộ chiếu của doanh nghiệp.
=> Sai nghĩa đối với câu gốc.
C. quý khách đáng ra ko cần thiết làm mất đi hộ chiếu của tôi.
=> Sai nghĩa. Ta với cấu hình như sau: Needn’t have Vp2: đáng ra ko cần phải làm những gì tuy nhiên bên trên thực tiễn là đã từng rồi.
D. Hộ chiếu của doanh nghiệp có lẽ rằng đã trở nên mất mặt.
=> Sai nghĩa, vì thế cấu trúc: Must + Vo: có lẽ rằng là đã từng gì ở thời điểm hiện tại.

DC Circuit Court Cảm ơn Huyền xinh

. 06/07/2020

DC Circuit Court Mị thực sự mệt rũ rời với những chuyên mục "nhớ", "tưởng", "nghĩ" của chúng ta vượt lên hừ hừ, cho dù anh biết là các bạn bị sai sót với những kể từ khác ví như can't/must have PP

. 06/07/2020

Lê Khánh Huyền đối với cả shouldn't have ved/vp2 c nhé

. 05/07/2020