hướng dẫn báo giảm thai sản trên phần mềm vnpt

1. Hướng dẫn báo giảm thai sản lao động trên phần mềm VNPT BHXH.

Đăng nhập phần mềm BHXH VNPT

Bạn đang xem: hướng dẫn báo giảm thai sản trên phần mềm vnpt

Vào mục BHXH Điện tử bên trái chọn Báo giảm lao động xuất hiện bên phải lựa chọn Đợt kê khai, tháng, năm kê khai Lựa chọn đúng đợt kê khai và nhấn Đồng ý

Xuất hiện bảng nhập dữ liệu lao động khai Nghỉ thai sản.

Nhập đầy đủ các thông tin từ cấu hình cập nhật liệu đơn vị

Thông tin nhân viên

Chú ý trong mục Chuyên mục Lựa chọn là nghỉ Thai sản Trong mục ngày bắt đầu và ngày kết thúc đề nghị nhập chính xác tháng năm bắt đầu nghỉ và ngày kết thúc.

Nhập Hoàn tất Nhấn Ghi dữ liệu (đồng ý ghi dữ liệu)

Nếu bạn nhập thiếu hoặc sai thông tin phần mềm VNPT BHXH sẽ thông báo nhập lại các trường thuộc tính có dấu Chấm than.

Ghi dữ liệu thành công.

Quay trở lại màn hình giao diện ban đầu của Phần mềm BHXH VNPT  phía bên phải của phần mềm BHXH chọn mục Kết xuất báo cáo ==> Kết xuất báo cáo Cửa sổ bên Phải xuất hiện các lựa chọn kết xuất báo cáo tích chọn Báo giảm lao đông 

Chọn đúng kỳ vừa kê khai nhấn Lấy hồ sơ.

Xem thêm: ý nào sau đây không đúng với ngành dịch vụ của nhật bản

Sau khi Lấy hồ sơ xuất hiện Hồ sơ vừa kê khai.

Click chọn hồ sơ vừa kê khai và nhấn Ký số. Ký số thành công Nhấn gửi tờ khai. Vậy là đã gửi tờ khai thành công đến cơ quan Quản lý BHXH.

Để kiểm tra lạ tờ khai đã được gửi chưa trên giao diện chính của phần mềm lựa chọn Kết xuất báo cáo ==> Lịch sử giao dịch.

Để kiểm tra kết quả trả về từ BHXH vào mục Thông báo kết quả Đóng C12.

2. Hướng dẫn báo lao động nghỉ việc trên phần mềm VNPT BHXH.

Để báo giảm lao động nghỉ việc hẳn trên phần mềm thực hiện thao tác tương tự như đối với Nghỉ Thai sản.

Tuy nhiên chú ý trong phương án Nghỉ: Chọn đúng lý gio nghỉ theo đúng yêu cầu kê khai.

Thời gian nghỉ Nếu là nghỉ hẳn thì chỉ có tháng bắt đầu không có thời gian kết thúc.

 

Chúc các bạn thành công!

Cần hỗ trợ hoặc thắc mắc hay Đăng ký phần mềm BHXH VNPT liên hệ với chúng tôi theo hotline: 0916 488 589

Xem thêm: chuyên đề vật lý 10 kết nối tri thức