hop tiếng anh nghĩa là gì

Chúng tao rất có thể thông thường xuyên phát hiện những câu đem động kể từ đi kèm theo với những kể từ loại không giống đàng sau nhập văn phiên bản, tiếp xúc hoặc những bài xích đánh giá bên trên lớp. Vậy thực hiện thế này nhằm nắm vững động kể từ rất có thể được theo đuổi sau vì chưng kể từ loại này, cấu tạo của bọn chúng đi ra sao? Tất cả sẽ tiến hành FLYER ra mắt trải qua nội dung bài viết này.

1. Khái niệm về động từ

khái quát lác về động từ
Động kể từ là gì?

1.1. Định nghĩa

 • Động kể từ là những kể từ chỉ hành vi hoặc tình trạng của căn nhà ngữ.
 • Động kể từ cùng theo với căn nhà ngữ là nhị bộ phận cốt tử nhập câu hoặc cụm kể từ.

Ví dụ:

Bạn đang xem: hop tiếng anh nghĩa là gì

 • He reads a book.
 • He agrees with her point of view.

1.2. Phân loại động từ

Có vô số cách phân loại động kể từ không giống nhau và được chia nhỏ ra trở thành những nhóm:

1.2.1. Nhóm động kể từ phân loại theo đuổi chức năng

 • Động kể từ chỉ thể hóa học (physical verbs): là những kể từ dùng làm mô tả một hành vi ví dụ của một người hoặc vật. (Ví dụ: build, breath, chase, climb, hear, jump, lập cập, sit, vote…)
 • Động kể từ chỉ tình trạng (stative verbs): là những động kể từ nhập giờ Anh được dùng làm mô tả những hành vi ko thuộc sở hữu thể hóa học. (Ví dụ: appreciate, believe, belong, consist, doubt, exist, want …)
 • Động kể từ chỉ sinh hoạt trí tuệ (mental verbs): thông thường được dùng làm mô tả những hoạt sinh hoạt lòng tin và những định nghĩa như tò mò, tâm trí, nắm vững hoặc lập plan. (Ví dụ: expect, feel, hope, imagine, know, learn, notice, perceive, recognize, understand, wish …)
 • Động kể từ hành vi (action verbs): dùng làm thao diễn miêu tả một hành vi bao hàm cả thể hóa học (physical) hoặc lòng tin (mental). (Ví dụ: agree, ask, arrive, bring, buy, dance, tự, give, kick, leave, lift, listen, slide, smile, stand, think…)

1.2.2. Nhóm động kể từ phân loại theo đuổi quánh điểm

 • Ngoại động kể từ (transitive verbs): dùng làm thao diễn miêu tả một hành vi đem sự hiệu quả cho tới một người hoặc một vật này không giống. (Ví dụ: address, bring, borrow, carry, catch, convey, discuss, give, love, maintain, punch, respect, sell, tolerate…)
 • Nội động kể từ (intransitive verbs): đứng sau căn nhà ngữ và thể hiện nay hành vi của căn nhà ngữ một cơ hội đầy đủ vẹn nhập câu. (Ví dụ: arrive, cough, deteriorate, eat, laugh, play, sneeze, travel, walk…)

1.2.3. Nhóm động kể từ quánh biệt

 • Trợ động kể từ (auxiliary verbs): lên đường nằm trong nhằm bổ sung cập nhật ý nghĩa sâu sắc cho 1 động kể từ chủ yếu. Trợ động kể từ rất có thể bổ sung cập nhật về hình hài, đặc thù, tài năng, nấc độ…của hành vi. (Ví dụ: can, dare, tự, have, may, must, need, shall, will… Trong số đó đem 9 động kể từ được xếp nhập động kể từ khuyết thiếu hụt (modal verbs): can, may, must, shall, need, ought (to), dare, used (to), will.)
 • Động kể từ links (linking verbs): có ứng dụng chỉ ra rằng quan hệ thân mật căn nhà ngữ và vị ngữ nhập câu chứ không hề thể hiện nay hành vi. (Ví dụ: be, become, feel, look, seem, sound…)

Như chúng ta thấy, nhập giờ Anh đem thật nhiều loại động kể từ, và những động kể từ không giống nhau sẽ sở hữu những cấu tạo không giống nhau. Vậy những kể từ loại gì tiếp tục theo đuổi sau động kể từ, và theo đuổi những cấu tạo nào? Chúng tao tiếp tục nằm trong dò la hiểu tại đây.

2. Các kể từ loại theo đuổi sau động từ

2.1. Sau động kể từ là tính kể từ (verb + adjective)

sau động kể từ là gì
Verb + Adj

Chúng tao tiếp tục sử dụng tính kể từ sau động kể từ to lớn be và những động kể từ links (appear, become, feel, get, look, remain, seem, sound…) và một trong những động kể từ chỉ cảm hứng (appear, smell, taste…).

 • Ví dụ 1: Sau động kể từ liên kết
  • Peter seems tired now.
 • Ví dụ 2: Sau động kể từ to lớn be
  • It can be difficult to balance time to lớn study and work responsibilities.  
 • Ví dụ 3: Sau động kể từ chỉ cảm giác                     
  • The roses smell awesome!

Những tính từ  tired, difficult, smell, long đứng sau những động kể từ seem, be, smell nhằm vấp ngã nghĩa cho tới những động kể từ này.

2.2. Sau động kể từ là trạng kể từ (verb + adverb)

Trạng kể từ chỉ thể cơ hội (adverb of manner) thông thường đứng sau động kể từ thông thường, nếu như động kể từ đem tân ngữ thì đứng sau tân ngữ:

Ví dụ:

 • He drives carefully.
 • He drives his siêu xe carefully

2.3. Sau động kể từ là tân ngữ (verb + object)

tân ngữ sau động từ
Động kể từ + tân ngữ
 • Ngoại động kể từ + tân ngữ (transitive + object):

Did you enjoy the concert?

I can’t find his name on the list.

Lưu ý: Nội động kể từ ko cần phải có tân ngữ theo đuổi sau vì thế chỉ bản thân nó là đầy đủ nghĩa.

Bài viết lách tham lam khảo: Nội động kể từ và nước ngoài động kể từ nhập giờ Anh: Tổng ăn ý ĐẦY ĐỦ NHẤT khái niệm, phân loại và cách sử dụng nhập câu

 • Một số động kể từ rất có thể đem hoặc không tồn tại tân ngữ theo đuổi sau (những động kể từ rất có thể là nước ngoài động kể từ hoặc nội động kể từ tùy nằm trong địa điểm của bọn chúng nhập câu). Thông thường bọn chúng đem nghĩa tương đương, tuy nhiên một trong những động kể từ sẽ sở hữu nghĩa không giống nhau.

Ví dụ:

 • She closed the door. (ngoại động từ)      
 • The door closed. (nội động kể từ, không tồn tại tân ngữ theo đuổi sau)

Động kể từ close (đóng lại) nhập 2 câu này về ý nghĩa sâu sắc không tồn tại gì không giống nhau.

 • Một số động kể từ đem cấu trúc: 

Động kể từ + tân ngữ + to lớn (verb + object + to)

    Ví dụ: 

 • Can you remind me to phone Bill tomorrow?
 • We expected to be late.        

2.4. Sau động kể từ là 2 tân ngữ (verb + 2 objects)

Một số động kể từ được theo đuổi sau vì chưng 2 tân ngữ, thông thường thì tân ngữ trước tiên là 1 trong những người hoặc group người (tân ngữ loại gián tiếp), tân ngữ loại nhị là 1 trong những vật (tân ngữ trực tiếp):

Động từ  + tân ngữ loại gián tiếp + tân ngữ trực tiếp (verb + indirect object + direct object)

Ví dụ:

 • Can you bring me some coffee?               
 • He made himself a cup of tea.
 • She cooked all of her family a delicious meal.

2.5. Sau động kể từ là tân ngữ và vấp ngã ngữ (verb + object + complement)

Một số nước ngoài động kể từ rất có thể mang 1 tân ngữ và theo đuổi sau là 1 trong những cụm kể từ vấp ngã nghĩa cho tới tân ngữ đó: 

Ví dụ: They elected him their leader.

Cụm kể từ vấp ngã nghĩa này rất có thể là cụm giới kể từ (prepositional phrase):

Ví dụ: I always associate pizza with Italy.

Cụm kể từ vấp ngã nghĩa rất có thể là cụm tính kể từ (adjective phrase):

Lewis pronounced himself fit for the match.

 • Một số động kể từ thông thường được theo đuổi sau vì chưng một tân ngữ và cụm giới từ:

attribute…to, base…on, equate…with, inflict…on, mistake…for, regard…as/with, remind…of.

 • Một số động kể từ thông thường được theo đuổi sau vì chưng một tân ngữ và cụm tính từ:

assume, believe, consider, declare, find, judge, prove, report, think…

2.6. Sau động kể từ là tân ngữ và động kể từ (verb + object + verb)

2.6.1. Cấu trúc 1

 Động kể từ + tân ngữ + động kể từ vẹn toàn thể đem to (verb + object + to lớn infinitive)

Ví dụ:

 • We expected him to meet us at the airport.
 • We asked her to find a place to lớn stay.

Những động kể từ thông thường sử dụng sài theo đuổi cấu tạo này:

allow, advise, ask, beg, challenge, convince, encourage, force, invite, need, order, require, remind, recommend, teach, tell… 

2.6.2. Cấu trúc 2

Động kể từ + tân ngữ + động kể từ vẹn toàn thể ko to (verb + object + bare infinitive)

Ví dụ:

 • I saw him smash the bottle.
 • He helped me paint the house.

Những động kể từ thông thường sử dụng sài theo đuổi cấu tạo này:

feel, hear, help, let, make, notice, see, watch… 

2.6.3. Cấu trúc 3

Động kể từ + tân ngữ + động kể từ đuôi ing  (verb + object + Ving)

Ví dụ:

 • Doris recalled him buying the book.
 • I observed them painting the house. 

2.7. Sau động kể từ là tân ngữ và mệnh đề (verb + object + clause)

2.7.1. Cấu trúc 1

Động kể từ + tân ngữ + mệnh đề “that” (verb + object + clause with “that”)

 Ví dụ:

He informed the CEO that he was going to lớn resign.

2.7.2. Cấu trúc 2

Động kể từ + tân ngữ + mệnh đề “wh-” (verb + object + clause with “wh-”)

Ví dụ:

She told him why she had done it.

2.7.3. Cấu trúc 3

Động kể từ + tân ngữ + vượt lên trên khứ phân kể từ (verb + object + past participle)

Ví dụ:

Xem thêm: co2+ca(oh)2

They want the report finished immediately.

2.8. Sau động kể từ là tân ngữ và tính từ/cụm tính kể từ (verb + object + adjective/ adjective phrase)

Ví dụ:

 • Sitting in traffic drives me crazy.
 • The fire has made the room much warmer.

2.9. Sau động kể từ là giới kể từ (verb + preposition)

Một số giới kể từ theo đuổi sau động kể từ thông thường gặp
Một số giới kể từ theo đuổi sau động kể từ thông thường gặp

2.9.1. Một số giới kể từ rất có thể lên đường tức thì sau động từ

Ví dụ:

 • I live in New York.  
 • He swims across the river.

2.9.2. Một số động kể từ đem cấu trúc

Động từ  + giới kể từ + tân ngữ (verb + preposition + object)

Ví dụ: We talked about the problem.

Lưu ý: Nếu tân ngữ là 1 trong những động kể từ, động kể từ cơ sẽ sở hữu đuôi là -ing (Ving)

Ví dụ:

 • Do you feel like going out tonight?
 • Have you succeeded in finding a job yet?

2.9.3. Một số động kể từ đem cấu trúc

Động kể từ + tân ngữ + giới kể từ + động kể từ -ing (verb + object + preposition + Ving)

Ví dụ: 

 • Excuse me for being so late.      
 • Dad accused us of telling lies.                     

2.10. Sau động kể từ là 1 trong những động từ khác (verb + verb) 

2.10.1. Cấu trúc 1

trợ động kể từ + động từ (auxiliary verb + verb)

Trợ động từ là những động kể từ tương hỗ những động kể từ không giống nhằm tạo hình những thể nghi vấn vấn, phủ quyết định, một trong những thì hoặc cơ hội này cơ, hoặc nhằm nhấn mạnh vấn đề ý nghĩa sâu sắc của động kể từ chủ yếu nhập câu. Có 12 trợ động kể từ nhập giờ Anh : be, can, dare, tự, have, may, must, need, ought (to), shall, used(to), will.

Ví dụ: 

 • Do you want some coffee?             
 • The workers must obey our rules.                             
 • They would not help us.                    
 • I am driving to lớn the beach.             
 • I had seen this movie.
 • Một số động kể từ đem những động kể từ thông thường không giống theo đuổi sau. Động kể từ loại nhất thông thường thao diễn miêu tả thái phỏng, động kể từ loại nhị chỉ hành vi.

Ví dụ:

I saw that baby was crying.

I hope to lớn see you soon.

2.10.2. Cấu trúc 2

động kể từ + động kể từ vẹn toàn thể đem to (verb + to- infinitive)

Ví dụ:

 • I waited to begin dinner.
 • She wanted to come to lớn the buổi tiệc nhỏ.
 • We decided to leave early.

Những động kể từ thông thường theo đuổi sau vì chưng động kể từ vẹn toàn thể đem to:

afford, agree, ask, begin, choose, demand, fall, forget, hate, hope, lượt thích, manage, need, offer, promise, refuse, try…

2.10.3. Cấu trúc 3

động kể từ + động kể từ vẹn toàn thể ko to (verb + bare infinitive) 

Ví dụ:

 • Does your quấn let you leave early when you don’t feel well?
 • My mother always makes bu go home before 10:00 pm. 

Những động kể từ theo đuổi sau vì chưng động kể từ vẹn toàn thể ko to:

feel, hear, help, let, make, notice, see, watch…

2.11. Sau động kể từ là danh động kể từ (verb + gerund)

Danh động kể từ được tạo hình bằng phương pháp tăng “-ing” vào sau cùng động kể từ. Trong giờ Anh đem một trong những động kể từ được quy ước là nên theo đuổi sau với 1 danh động kể từ nếu như tao mong muốn liên kết nó với 1 động kể từ không giống. 

Danh động từ theo sau động từ
Danh động từ 

Ví dụ: 

 • practice reading every day.                
 • Summer means not going to lớn school.                         
 • They finish writing the text.

Một số động kể từ theo đuổi sau là danh động từ:

anticipate, appreciate, avoid, defer, delay, doubt, escape, finish, imagine, involve, keep, mean, mind, practice, report, resist, suffer

2.12. Sau động kể từ là căn nhà ngữ (verb + subject)

Chủ ngữ thông thường đứng trước động kể từ nhập phần đông trường hợp, tuy vậy căn nhà ngữ tiếp tục theo đuổi sau động kể từ trong mỗi tình huống sau:

 • Trong câu hỏi:
  • Where is my cheese on the table?
 • Khi căn nhà ngữ ở địa điểm tân ngữ:
  • The girl is singing a song
 • Trong câu hòn đảo ngữ:
  • Winding through the valley is a river.                                           
  • Directly in front of them stood a great castle.
 • Trong câu trần thuật, căn nhà ngữ thông thường đứng sau những động kể từ trần thuật như said, asked, suggested
  • “What tự you mean?” asked Henry.                                         
  • “I love you” whispered Helen.
 • Trong câu chính thức với Here hoặc There:
  • Here goes our president.
  • There is a fly on your forehead.

3. Bài luyện về sau động kể từ là gì?

Chọn đáp án đúng

1. You look … ! You should go to lớn bed early.

2. He did his homework …

3. My friend told … about the exam’s result

4. My quấn expects bu … this task soon.

5. She recalled him … some money.

6. He explained to lớn her … he behaved lượt thích this

7. They want the job to lớn be completed …

8. I decided … a new job.

9. The singer is singing a … tuy vậy.

10. Where is my … on the chair?

4. Tổng kết

Qua nội dung bài viết này, FLYER kỳ vọng chúng ta đang được cầm được một trong những kỹ năng căn phiên bản về những kể từ loại lên đường sau động kể từ. Động kể từ nhập giờ Anh thì thật nhiều, và với từng động kể từ lại sở hữu những cấu tạo và cơ hội dùng không giống nhau. Do cơ nhằm dùng một cơ hội thuần thục, tất cả chúng ta chỉ mất cơ hội nên rèn luyện từng ngày và nhất là nên vận dụng thiệt thông thường xuyên nhé.

FLYER tiếp tục tương hỗ chúng ta nhằm quy trình tập luyện giờ Anh trở thành đơn giản và thú vị rộng lớn. Đến với FLYER nhằm hưởng thụ mẫu mã tiếp thu kiến thức “chưa từng thấy”, vô nằm trong thú vị, vô nằm trong hiệu quả! Còn đợi gì nữa tuy nhiên ko nhập cuộc tức thì bên trên Phòng luyện thi đua ảo FLYER.

>>>Xem thêm

 • Động kể từ khuyết thiếu hụt (modal verbs) là gì? Cách sử dụng và những tình huống thông thường gặp gỡ chúng ta ko thể ko cầm vững
 • Cấu trúc “This is the first time …”: Cách kể về những “lần đầu tiên” vì chưng giờ Anh
 • Động kể từ nhị âm tiết nhập giờ Anh: Mẹo nhấn trọng âm DỄ NHỚ NHẤT