hỗn hợp x gồm na ba na2o bao

Câu hỏi:

09/04/2022 1,801

Bạn đang xem: hỗn hợp x gồm na ba na2o bao

D. 15,76.

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án D. 15,76.

Hỗn ăn ý X bao gồm Na, Ba, Na2O và BaO. Hòa tan trọn vẹn 21,9 gam X nhập nước, thu được một,12 lít khí H2 (đktc) và hỗn hợp Y (ảnh 1)

 BTKL23a + 137b + 16c = 21,9 gam BTNT.Bab = 0,12 mol BTEa + 2b = 2c + 2.0,05a= 0,14  b= 0,12  c =0,14

nOH=a + 2b=0,38 nCO32=nOHnCO2=0,380,3=0,08<nBa2+

→ m = 0,08.197 = 15,76 gam → Đáp án D

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Etyl axetat và metyl acrylat đều phải sở hữu phản xạ với

A. NaOH, to.

B. H2, Ni,to.

C. hỗn hợp Br2.

D. CO2.

Câu 2:

Cho những este sau: etyl axetat, propyl fomat, metyl propionat, metyl metacrylat. Có từng nào este đem phản xạ tráng bạc?

A. 4.

B. 3.

C. 2.

D. 1.

Câu 3:

Xenlulozơ là cacbohidrat nằm trong nhóm

A. monosaccarit.

B. polisaccarit.

Xem thêm: hạt nhân càng bền vững khi có

C. đisaccarit.

D. hóa học mập.

Câu 4:

Đốt cháy trọn vẹn láo lếu ăn ý X bao gồm 2 amin đều no đơn chức, mạch hở và rộng lớn thông thường nhau 2 nguyên vẹn tử cacbon nhập phân tử vì như thế lượng không gian vừa phải đầy đủ (O2 lắc 20% và N2 lắc 80% về thể tích) nhận được láo lếu ăn ý Y bao gồm CO2, H2O và N2. Dẫn toàn cỗ X qua quýt bình hỗn hợp Ba(OH)2 dư thấy lượng bình tăng 21,3 gam; đôi khi khí bay thoát ra khỏi bình hoàn toàn có thể tích 48,16 lít (đktc). Công thức của amin đem lượng phân tử rộng lớn là

A. C3H9N.

B. C4H11N.

C. C5H13N.

D. C6H15N.

Câu 5:

Hợp hóa học Fe2(SO4)3 mang tên gọi

A. Sắt (III) sunfat.

B. Sắt (II) sunfat.

C. Sắt (II) sunfua.

D. Sắt (III) sunfua.

Câu 6:

Khi năng lượng điện phân Al2O3 rét chảy (điện rất rất trơ vì như thế phàn nàn chì), khí nào là tại đây không sinh rời khỏi ở năng lượng điện rất rất anot?

A. H2.

B. O2.

C. CO2.

D. CO.

Xem thêm: sách bài tập toán 9 tập 2

TÀI LIỆU VIP VIETJACK