hình chiếu phối cảnh là hình biểu diễn được xây dựng bằng phép chiếu

Câu hỏi:

05/06/2020 81,994

Bạn đang xem: hình chiếu phối cảnh là hình biểu diễn được xây dựng bằng phép chiếu

C. Xuyên tâm

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì thế Vietjack

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đường chân mây là đàng kí thác giữa:

A. Mặt phẳng lặng tầm đôi mắt và mặt mũi tranh

B. Mặt phẳng lặng vật thể và mặt mũi tranh

C. Mặt phẳng lặng vật thể và mặt mũi phẳng lặng tầm mắt

D. Mặt phẳng lặng hình chiếu và mặt mũi phẳng lặng vật thể

Câu 2:

Hình chiếu phối cảnh 1 điều tụ được vẽ phác hoạ theo đòi bao nhiêu bước

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Câu 3:

“Vẽ đàng ở ngang tt dùng để làm đàng chân trời” nằm trong bước loại bao nhiêu nhập cách thức vẽ phác hoạ hình chiếu phối cảnh 1 điều tụ?

A. 1

B. 2

C. 3

Xem thêm: volunteering offers many of the same social benefits

D. 4

Câu 4:

Hình chiếu phối cảnh 2 điểm tụ được vẽ phác hoạ theo đòi bao nhiêu bước?

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Câu 5:

Hãy cho biết thêm, hình chiếu nào là tiếp sau đây nằm trong hình chiếu phối cảnh?

A. Hình chiếu phối cảnh 1 điều tụ

B. Hình chiếu phối cảnh 2 điểm tụ

C. Hình chiếu trục đo

D. Cả A và B

Câu 6:

Mặt phẳng lặng tầm đôi mắt là:

A. Mặt phẳng lặng ở ngang đặt điều vật thể

B. Mặt phẳng lặng ở ngang trải qua điểm nhìn

C. Mặt phẳng lặng trực tiếp đứng tưởng tượng

D. Mặt phẳng lặng hình chiếu

TÀI LIỆU VIP VIETJACK