hàm if 2 điều kiện

Trong nội dung bài viết trước, chúng tao đã hiểu phương pháp dùng hàm IF với những số lượng, văn bạn dạng và tháng ngày nhập Excel. Tiếp tục nội dung bài viết này Học Excel Online tiếp tục trình làng với chúng ta cơ hội dùng hàm IF kết phù hợp với những hàm thông thườn không giống nhé!

Trong quy trình dùng Excel, song khi các bạn sẽ đương đầu với những việc phức tạp, rất cần được reviews nhiều ĐK và một khi, tức thị chúng ta cần kiến tạo những phép tắc logic phức tạp rộng lớn bằng phương pháp dùng nhiều hàm IF nhập một công thức. Trong nội dung bài viết này tiếp tục chứa chấp những ví dụ thực tiễn giúp đỡ bạn dễ dàng nắm bắt nhất, ngoại giả chúng ta còn lần hiểu kỹ năng và kiến thức cơ bạn dạng về hàm IFERROR và IFNA nữa đấy!

Bạn đang xem: hàm if 2 điều kiện

Cách dùng hàm IF nhập Excel với rất nhiều điều kiện

Có 2 loại cơ bạn dạng của hàm IF nhiều ĐK – AND và OR. Do cơ, hàm IF của người sử dụng cần nhúng một hàm AND hoặc OR ứng nhập phép tắc demo logic.

  • Hàm AND: Nếu đánh giá logic của người sử dụng chứa chấp hàm AND, Microsoft Excel trả về TRUE nếu như toàn bộ những ĐK được đáp ứng; nếu như không nó trả về FALSE.
  • Hàm OR: Trong tình huống chúng ta dùng hàm OR nhập đánh giá logic, Excel tiếp tục trả về TRUE nếu như ngẫu nhiên ĐK nào là được đáp ứng; trả về FALSE nếu như không.

Để dễ dàng nắm bắt rộng lớn, tất cả chúng ta hãy coi một vài ba ví dụ IF với rất nhiều ĐK.

Ví dụ 1. Sử dụng hàm IF & AND nhập Excel

Giả sử, chúng ta sở hữu một bảng thành phẩm của nhì điểm đua. Điểm thứ nhất ghi nhập cột C cần vị hoặc to hơn trăng tròn. Điểm loại nhì ghi nhập cột D cần vị hoặc vượt lên trước 30. Chỉ khi thỏa mãn nhu cầu cả nhì ĐK bên trên, học viên mới mẻ đạt điểm ở đầu cuối. đua.

Cách đơn giản nhất sẽ tạo một công thức phù hợp là viết lách rời khỏi ĐK trước, tiếp sau đó phối hợp nó nhập đối số logic_test của hàm IF của bạn:

Điều kiện: AND (B2> = trăng tròn, C2> = 30)

Công thức IF/AND:

=IF((AND(C2>=20, D2>=30)), “Pass”, “Fail”)

Thật đơn giản dễ dàng cần không? Công thức bên trên đòi hỏi Excel trả về “pass” nếu như độ quý hiếm nhập cột C> = trăng tròn VÀ độ quý hiếm nhập cột D> = 30. Nếu ko, công thức trả về “Fail”. Hình ảnh chụp màn hình hiển thị bên dưới minh chứng rằng hàm IF / AND nhập Excel của tất cả chúng ta là đúng:

1 Câu mệnh lệnh IF với rất nhiều ĐK IF AND
1 Câu mệnh lệnh IF với rất nhiều ĐK IF AND

Lưu ý rằng Microsoft Excel tiếp tục đánh giá toàn bộ những ĐK nhập hàm AND, trong cả khi một trong những ĐK đã và đang được đánh giá reviews là FALSE. Hành vi vì vậy tương đối không bình thường vì thế nhập đa số những ngôn từ xây dựng, những ĐK tiếp theo sau sẽ không còn được đánh giá nếu như ngẫu nhiên đánh giá nào là trước cơ trả về FALSE.

Trong thực tiễn, một công thức IF/AND dường như đích hoàn toàn có thể kéo đến lỗi vì thế tính rõ ràng này. Ví dụ: công thức tiếp sau đây tiếp tục trả về “Divide by Zero Error” (#DIV/0!) Nếu dù A2 vị 0:

=IF(AND(A2<>0,(1/A2)>0.5),”Good”, “Bad”)

Để tách điều này, chúng ta nên dùng hàm IF lồng nhau:

=IF(A2<>0, IF((1/A2)>0.5, “Good”, “Bad”), “Bad”)

Ví dụ 2. Sử dụng IF với hàm OR nhập Excel

Bạn hoàn toàn có thể phối hợp những hàm IF & OR Theo phong cách tương tự động. Tuy nhiên, không giống với công thức IF/AND được thảo luận phía trên là công thức này trả về TRUE nếu như tối thiểu một trong những ĐK được thỏa mãn nhu cầu.

Vì vậy, nếu như tất cả chúng ta sửa thay đổi công thức bên trên Theo phong cách sau:

=IF((OR(C2>=20, D2>=30)), “Pass”, “Fail”)

Cột E sẽ sở hữu lốt “Pass” nếu như điểm thứ nhất vị hoặc to hơn trăng tròn HOẶC điểm loại nhì vị hoặc to hơn 30.

Như chúng ta thấy nhập hình ảnh chụp màn hình hiển thị bên dưới, những SV sở hữu thời cơ chất lượng tốt rộng lớn nhằm băng qua kỳ đua vào cuối kỳ với những ĐK vì vậy (Scott đặc trưng rủi ro mắn khi chỉ trượt 1 điểm:)

2 Câu mệnh lệnh IaF với rất nhiều ĐK IF AND
2 Câu mệnh lệnh IaF với rất nhiều ĐK IF AND

Ví dụ 3. Sử dụng IF với những hàm AND & OR

Trong tình huống chúng ta cần reviews tài liệu của tôi dựa vào một số trong những tụ họp nhiều ĐK, các bạn sẽ cần dùng cả nhì hàm AND & OR và một khi.

Trong bảng bên trên, fake sử chúng ta sở hữu những tiêu chuẩn sau nhằm reviews cường độ thành công xuất sắc của học tập sinh:

Điều khiếu nại 1: cột C>=20 và cột D>=25

Điều khiếu nại 2: cột C>=15 và cột D>=20

Nếu 1 trong những nhì ĐK bên trên được thỏa mãn nhu cầu, bài bác đánh giá ở đầu cuối được xem như là đạt(pass), nếu như không thì ko đạt(fail).

Công thức nghe dường như phức tạp, tuy nhiên trong tích tắc, các bạn sẽ thấy rằng ko cần vậy! Quý khách hàng chỉ việc biểu thị nhì ĐK bên dưới dạng câu mệnh lệnh AND và đặt nó nhập hàm OR vì thế chúng ta ko đòi hỏi thỏa mãn nhu cầu cả nhì ĐK, chỉ việc đáp ứng:

OR(AND(C2>=20, D2>=25), AND(C2>=15, D2>=20)

Cuối nằm trong, việc dùng hàm OR phía trên thực hiện phép tắc đánh giá logic nhập hàm IF và cung ứng những đối số value_if_true và value_if_false. Kết trái ngược là các bạn sẽ cảm nhận được công thức IF sau với rất nhiều ĐK AND/OR:

=IF(OR(AND(C2>=20, D2>=25), AND(C2>=15, D2>=20)), “Pass”, “Fail”)

Ảnh chụp màn hình hiển thị bên dưới đã cho thấy rằng tất cả chúng ta tiếp tục sở hữu công thức đúng:

3 Câu mệnh lệnh IF với rất nhiều ĐK IF AND
3 Câu mệnh lệnh IF với rất nhiều ĐK IF AND

Đương nhiên, ko cần chúng ta chỉ được dùng nhì hàm AND/OR nhập công thức  hàm IF nhiều ĐK của Excel mà chúng ta có thể dùng nhiều hàm logic không giống miễn là:

  • Trong Excel năm nhâm thìn, 2013, 2010 và 2007, công thức của người sử dụng bao hàm không thực sự 255 đối số và tổng chừng lâu năm của công thức ko vượt lên trước quá 8.192 ký tự động.
  • Trong Excel 2003 về bên trước, chúng ta có thể dùng tối nhiều 30 đối số và tổng chừng lâu năm công thức của người sử dụng ko được vượt lên trước quá 1.024 ký tự động.

Sử dụng nhiều câu mệnh lệnh IF nhập Excel (các hàm IF lồng nhau)

Nếu bạn phải dẫn đến những công thức logic phức tạp rộng lớn mang lại tài liệu của tôi, chúng ta có thể bao hàm những câu mệnh lệnh IF bổ sung cập nhật trong những đối số value_if_true và value_if_false của công thức IF nhập Excel của người sử dụng. đa phần hàm IF này được gọi là các hàm IF And và bọn chúng hoàn toàn có thể trầm trồ đặc trưng hữu ích nếu như mình muốn công thức của tôi trả về 3 hoặc nhiều thành phẩm không giống nhau.

Đây là 1 ví dụ điển hình: fake sử chúng ta không chỉ là mong muốn reviews thành phẩm của học viên là Pass/Fail, mà còn phải xác lập tổng điểm là “Good”, “Satisfactory” và “Poor”. Ví dụ:

Tốt(Good): 60 trở lên trên (>=60)

Đạt yêu thương cầu(Satisfactory): kể từ 40 cho tới 60 (>40 và <60)

Kém(Bad): 40 trở xuống (<=40)

Để chính thức, chúng ta có thể thêm 1 cột bổ sung cập nhật (E) với công thức tại đây nhằm tính tổng những số nhập cột C và D:

=C2+D2

Bây giờ, tất cả chúng ta hãy viết lách một hàm IF lồng nhau dựa vào những ĐK bên trên. Quý khách hàng nên chính thức với ĐK cần thiết nhất và thực hiện cho những tính năng của người sử dụng càng đơn giản và giản dị càng chất lượng tốt. Công thức IF lồng nhau như sau:

=IF(E2>=60, “Good”, IF(E2>40, “Satisfactory”, “Poor “))

Như chúng ta thấy đấy, có một hàm IF lồng nhau là đầy đủ nhập tình huống này. Đương nhiên, chúng ta có thể lồng nhiều hàm IF rộng lớn nếu như mình muốn. Ví dụ:

=IF(E2>=70, “Excellent”, IF(E2>=60, “Good”, IF(E2>40, “Satisfactory”, “Poor “)))

Xem thêm: thế nào là khai báo biến mảng gián tiếp

Công thức bên trên bổ sung cập nhật thêm 1 điều kiện: tổng điểm kể từ 70 điểm trở lên trên là đạt được chi tiêu chuẩn chỉnh “Excellent“(xuất sắc).

5 Câu mệnh lệnh IF với rất nhiều ĐK IF AND
5 Câu mệnh lệnh IF với rất nhiều ĐK IF AND

Sử dụng Excel IF nhập công thức mảng

Giống giống như những hàm Excel không giống, IF cũng hoàn toàn có thể được dùng nhập công thức mảng. 

Ví dụ: công thức SUM/IF của mảng sau minh họa cơ hội chúng ta có thể tính tổng những dù nhập phạm vi được hướng đẫn dựa vào một ĐK chắc chắn thay cho với mọi độ quý hiếm thực:

=SUM(IF(B1:B5<=1,1,2))

Công thức này tiếp tục gán một số trong những “điểm” chắc chắn cho từng độ quý hiếm nhập cột B – nếu như một độ quý hiếm vị hoặc nhỏ rộng lớn 1, nó tương tự với cùng 1 điểm; và 2 điểm được gán cho từng độ quý hiếm to hơn 1. Và tiếp sau đó, hàm SUM nằm trong thành phẩm 1 và 2, như thể hiện nay nhập hình ảnh chụp màn hình hiển thị bên dưới.

Sử dụng Excel IF nhập công thức mảng

6 Câu mệnh lệnh IF với rất nhiều ĐK IF AND
6 Câu mệnh lệnh IF với rất nhiều ĐK IF AND

Lưu ý: Vì đấy là công thức mảng, hãy ghi nhớ nhấn Ctrl + Shift + Enter nhằm nhập đúng chuẩn nhé!

Sử dụng hàm IF cùng theo với những hàm Excel khác

Vừa rồi tất cả chúng ta tiếp tục thảo luận một số trong những ví dụ về phong thái dùng hàm IF nhập Excel với những hàm logic AND và OR. Bây giờ, hãy coi những hàm Excel không giống hoàn toàn có thể được dùng với IF nhé!

Ví dụ 1. Sử dụng IF với những hàm SUM, AVERAGE, MIN và MAX

Đối với ví dụ về những hàm IF lồng nhau, tất cả chúng ta tiếp tục viết lách công thức trả về xếp thứ hạng (Xuất sắc, Tốt, Đạt đòi hỏi hoặc Kém) dựa vào tổng điểm của từng học viên. Sau cơ, tất cả chúng ta tiếp tục thêm 1 cột mới mẻ với công thức tính tổng điểm nhập cột C và D.

Nhưng điều gì tiếp tục xẩy ra nếu như bảng của người sử dụng sở hữu cấu hình được xác lập trước và ko được chấp nhận ngẫu nhiên sửa thay đổi nào? Trong tình huống này, thay cho thêm thắt cột trợ gom, chúng ta có thể thêm thắt độ quý hiếm thẳng nhập công thức If của tôi, như sau:

=IF((C2+D2)>=60, “Good”, IF((C2+D2)=>40, “Satisfactory”, “Poor “))

Được rồi, tuy nhiên nếu như bảng của người sử dụng chứa đựng nhiều điểm riêng biệt lẻ, ví dụ như 5 cột không giống nhau trở lên trên thì sao? Tổng số thật nhiều số liệu thẳng nhập công thức IF tiếp tục thực hiện mang lại nó hết sức rộng lớn. Một biện pháp thay cho thế là nhúng hàm SUM nhập đánh giá logic của IF, như sau:

=IF(SUM(C2:F2)>=120, “Good”, IF(SUM(C2:F2)>=90, “Satisfactory”, “Poor “))

7 Câu mệnh lệnh IF với rất nhiều ĐK IF AND
7 Câu mệnh lệnh IF với rất nhiều ĐK IF AND

Tương tự động, chúng ta có thể dùng những hàm Excel không giống nhập công thức IF của bạn:

IF và AVERAGE:

=IF(AVERAGE(C2:F2)>=30,”Good”,IF(AVERAGE(C2:F2)>=25,”Satisfactory”,”Poor “))

Kết trái ngược tiếp tục trả về “Good” nếu như điểm tầm nhập cột C:F vị hoặc to hơn 30, “Satisfactory” nếu như điểm tầm kể từ 29 cho tới 25, và “Poor” nếu như nhỏ rộng lớn 25.

IF và MAX/MIN:

Để lần điểm tối đa và thấp nhất, chúng ta có thể dùng hàm MAX và MIN ứng. Giả sử rằng cột F là cột tổng điểm, những công thức tiếp sau đây sở hữu tác dụng:

MAX: =IF(F2=MAX($F$2:$F$10), “Best result”, “”)

MIN: =IF(F2=MIN($F$2:$F$10), “Worst result”, “”)

Nếu mình muốn sở hữu cả thành phẩm Min và Max nhập và một cột, chúng ta có thể lồng một trong những hàm bên trên nhập hàm cơ, ví dụ:

=IF(F2=MAX($F$2:$F$10) ,”Best result”, IF(F2=MIN($F$2:$F$10), “Worst result”, “”))

8 Câu mệnh lệnh IF với rất nhiều ĐK IF AND
8 Câu mệnh lệnh IF với rất nhiều ĐK IF AND

Tương tự động, chúng ta có thể dùng hàm IF với những hàm trang tính tùy chỉnh của tôi. Ví dụ: chúng ta có thể dùng nó với những hàm GetCellColor / GetCellFontColor nhằm trả về những thành phẩm không giống nhau dựa vào color dù.

Ngoài rời khỏi, Excel còn cung ứng một số trong những hàm IF đặc trưng nhằm phân tách và đo lường tài liệu dựa vào những ĐK không giống nhau.

Ví dụ: nhằm điểm số phen xuất hiện nay của độ quý hiếm văn bạn dạng hoặc số dựa vào một hoặc nhiều ĐK, chúng ta có thể dùng COUNTIF và COUNTIFS ứng. Để lần tổng mức dựa vào nhiều ĐK, hãy dùng hàm SUMIF hoặc SUMIFS. Để tính độ quý hiếm tầm theo gót những tiêu chuẩn chắc chắn, hãy dùng AVERAGEIF hoặc AVERAGEIFS.

Ví dụ 2. IF với hàm ISNUMBER và ISTEXT

Bạn tiếp tục biết một phương pháp để xác lập những dù trống trải và ko trống trải bằng phương pháp dùng hàm ISBLANK chưa? Trong khi Microsoft Excel cung ứng những hàm tương tự động nhằm xác lập độ quý hiếm văn bạn dạng và số – ISTEXT và ISNUMBER, nằm trong coi bọn chúng sinh hoạt thế nào: 

Đây là ví dụ về hàm IF lồng nhau nhập Excel trả về “Text” nếu như dù B1 chứa chấp ngẫu nhiên độ quý hiếm văn bạn dạng nào là, “Number” nếu như dù B1 chứa chấp độ quý hiếm số và “Blank” nếu như dù B1 trống trải.

=IF(ISTEXT(B1), “Text”, IF(ISNUMBER(B1), “Number”, IF(ISBLANK(B1), “Blank”, “”)))

9 Câu mệnh lệnh IF với rất nhiều ĐK IF AND
9 Câu mệnh lệnh IF với rất nhiều ĐK IF AND

Lưu ý: công thức bên trên hiển thị “Number” cho những độ quý hiếm số và tháng ngày. Như vậy là vì Microsoft Excel tàng trữ tháng ngày bên dưới dạng số, chính thức từ thời điểm ngày 1 mon một năm 1900, tương tự với cùng 1.

Ví dụ 3. Sử dụng Search Engine Results Page vị IF nhập một hàm Excel khác

Đôi khi, chúng ta có thể đạt được thành phẩm ước muốn bằng phương pháp nhúng câu mệnh lệnh IF nhập một số trong những hàm Excel không giống, thay cho dùng một hàm không giống nhập một bài bác đánh giá logic.

Đây là 1 cách tiếp theo nhằm chúng ta có thể dùng hàm CONCATENATE và hàm IF nằm trong nhau:

=CONCATENATE(“You performed “, IF(C1>5,”fantastic!”, “well”))

Có lẽ chúng ta ko chưa cần thiết ngẫu nhiên câu nói. phân tích và lý giải nào là về sinh hoạt của công thức này, nhất là coi nhập hình ảnh chụp màn hình hiển thị mặt mũi dưới:

10 Câu mệnh lệnh IF với rất nhiều ĐK IF AND
10 Câu mệnh lệnh IF với rất nhiều ĐK IF AND

Hàm IF đối với IFERROR và IFNA

Cả nhì hàm IFERROR và IFNA, đều được dùng nhằm bẫy lỗi nhập công thức Excel và thay cho thế bọn chúng vị một phép tắc tính không giống, độ quý hiếm xác lập trước hoặc lời nhắn văn bạn dạng. Trong những phiên bạn dạng Excel trước, chúng ta có thể dùng phối hợp IF ISERROR và IF ISNA để thay thế thế

Sự khác lạ là IFERROR và ISERROR xử lý toàn bộ những lỗi Excel hoàn toàn có thể xẩy ra, bao hàm #VALUE!, #N/A, #NAME?, #REF!, #NUM!, #DIV/0!, and #NULL!. Trong khi IFNA và ISNA chỉ thường xuyên về lỗi #N/A.

Đây là ví dụ đơn giản và giản dị nhất về công thức IFERROR:

=IFERROR(B2/C2, “Sorry, an error has occurred”)

11 Câu mệnh lệnh IF với rất nhiều ĐK IF AND
11 Câu mệnh lệnh IF với rất nhiều ĐK IF AND

Như chúng ta thấy nhập hình ảnh chụp màn hình hiển thị phía trên, cột D hiển thị thương số của phép tắc phân chia một độ quý hiếm nhập cột B cho 1 độ quý hiếm nhập cột C. Quý khách hàng cũng hoàn toàn có thể thấy nhì thông tin lỗi nhập dù D2 và D5 vì thế quý khách đều hiểu được chúng ta ko thể phân chia một số trong những vị ko.

Xem thêm: giai cấp có tiềm lực kinh tế nhưng không có quyền lực chính trị trong đẳng cấp thứ ba là

Tuy nhiên, nhập một số trong những tình huống, chúng ta có thể không thích bẫy toàn bộ những lỗi nhưng mà thay cho nhập này là đánh giá ĐK tạo nên một lỗi rõ ràng. Ví dụ: để thay thế thế lỗi phân chia mang lại 0 vị thông tin của riêng biệt chúng ta, hãy dùng công thức IF sau:

=IF(C2=0, “Sorry, an error has occurred”, B2/C2)

Trên đấy là toàn bộ về phong thái dùng hàm IF nhập Excel. Cảm ơn chúng ta tiếp tục sát cánh đồng hành nằm trong Học Excel Online, kế tiếp theo gót dõi nhằm update những kỹ năng và kiến thức tiên tiến nhất nhé!