hà anh tuấn tháng tư là lời nói dối của em lời bài hát

tab số

Câu 1

Bạn đang xem: hà anh tuấn tháng tư là lời nói dối của em lời bài hát

6 7 1′ 7 6 5 6 3
6 7 1′ 7 6 5 5 5 3 56 6
6 7 1′ 2′ 7 6 7 5
6 7 1′ 7 6 6 5 6

3′ 6 5 6 3′ 6 5 6 6 6 5 6 3′
3′ 6 5 6 3′ 6 5 6 5 5 4 3 3
3′ 6 5 6 3′ 6 5 6 6 6 5 6 3′
1′ 7 1′ 7 6 7 6 7 5 6

điệp khúc 1

3′ 2′ 1′ 7 6 1′ 2′
3′ 5′ 3′ 2′ 3′ 5′ 3′ 2′ 3′
3′ 2′ 1′ 7 6 1′ 2′
2′ 2′ 1” 7′ 1” 5′ 5′ 3′
3′ 2′ 1′ 7 6 1′ 2′
3′ 5′ 3′ 2′ 3′ 5′ 3′ 2′ 3′
5 6 3′ 2′ 5′ 6′

câu 2

6 7 1′ 7 6 5 6 3
6 7 1′ 7 6 5 5 5 3 5 6 6
6 7 1′ 2′ 7 6 7 5
6 7 1′ 7 6 6 5 6

3′ 6 5 6 3′ 6 5 6 6 6 5 6 3′
3′ 6 5 6 3′ 6 5 6 5 5 4 3 3
3′ 6 5 6 3′ 6 5 6 6 6 5 6 3′
1′ 7 1′ 7 6 7 6 7 5 6

điệp khúc 2

3′ 2′ 1′ 7 6 1′ 2′
3′ 5′ 3′ 2′ 3′ 5′ 3′ 2′ 3′
3′ 2′ 1′ 7 6 1′ 2′
2′ 2′ 1” 7′ 1” 5′ 5′ 3′
3′ 2′ 1′ 7 6 1′ 2′
3′ 5′ 3′ 2′ 3′ 5′ 3′ 2′ 3′
5 6 3′ 2′ 5′ 6′

Sáng

6 7 1′ 2′ 7 6 5 6 5 1′
6 7 1′ 2′ 2′ 7 6 5 5 6 3
6 7 1′ 2′ 7 6 5 6 5 1′
5 6 1′ 3′ 3′ 2′ 5 6

điệp khúc 3

3′ 2′ 1′ 7 6 1′ 2′
3′ 5′ 3′ 2′ 3′ 5′ 3′ 2′ 3′
3′ 2′ 1′ 7 6 1′ 2′
2′ 2′ 1” 7′

3′ 2′ 1′ 7 6 1′ 2′
3′ 5′ 3′ 2′ 3′ 5′ 3′ 2′ 3′
5 6 3′ 2′ 5′ 6′
5 6 3′ 2′ 5 6

tab văn bản

Câu 1

Xem thêm: công thức tính lực đẩy ác si mét

A B C' B A G A E
A B C' B A G G G E GA A
ABCD' B A B Y
A B C' B A A G A

E' A G A E' A G A A A G A E'
E' A G A E' A G A G G F E E
E' A G A E' A G A A A G A E'
C' B C' B A B A B G A

điệp khúc 1

E' D' C' B A C' D'
E' G' E' D' E' G' E' D' E'
E' D' C' B A C' D'
D' D' C" B' C" G' G' E'
E' D' C' B A C' D'
E' G' E' D' E' G' E' D' E'
G A E' D' G' A'

câu 2

A B C' B A G A E
A B C' B A G G G E G A A
ABCD' B A B Y
A B C' B A A G A

E' A G A E' A G A A A G A E'
E' A G A E' A G A G G F E E
E' A G A E' A G A A A G A E'
C' B C' B A B A B G A

điệp khúc 2

E' D' C' B A C' D'
E' G' E' D' E' G' E' D' E'
E' D' C' B A C' D'
D' D' C" B' C" G' G' E'
E' D' C' B A C' D'
E' G' E' D' E' G' E' D' E'
G A E' D' G' A'

Sáng

A B C' D' B A G A G C'
A B C' D' D' B A G G A G E
A B C' D' B A G A G C'
G A C' E' E' D' G A

điệp khúc 3

E' D' C' B A C' D'
E' G' E' D' E' G' E' D' E'
E' D' C' B A C' D'
D'D'C"B'

E' D' C' B A C' D'
E' G' E' D' E' G' E' D' E'
G A E' D' G' A'
G A E' D' G A

Xem thêm: ngành công nghiệp nước ta hiện nay

  • Tên bài hát: Tháng tư là lời nói dối của em
  • Sáng tác: Phạm Toàn Thắng
  • Trình bày: Hà Anh Tuấn
  • Tab kalimba tháng tư là lời nói dối của tôi : Kalimba trung tâm 552968
  • Liên kếtMV: https://youtu.be/UCXao7aTDQM
Với tab kalimba April is my lie mà Kalimba Hòa Long đã chia sẻ, chúc các bạn tập kalimba thành công. Đừng quên "like share" hoặc "bình chọn sao" nếu bạn thấy tab kalimba hay, nếu không hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới nhé!