giải bài tập sách giáo khoa toán 8

Hướng dẫn giải cụ thể bài bác tập dượt SGK Toán lớp 8 – Giải bài bác tập dượt SGK Toán lớp 8. Nhằm cung ứng một mối cung cấp tư liệu hùn học viên xem thêm, ôn luyện và nắm rõ rộng lớn kỹ năng và kiến thức bên trên lớp, Shop chúng tôi mang tới mang lại chúng ta điều giải cụ thể, vừa đủ và đúng chuẩn bám sát lịch trình sách giáo khoa Toán lớp 8. Chúc chúng ta học hành đảm bảo chất lượng, nếu như cần thiết tương hỗ, phấn khởi lòng gửi tin nhắn về địa chỉ: [email protected]

Bạn đang xem: giải bài tập sách giáo khoa toán 8

Đại số 8

Chương 1: Phép nhân và luật lệ phân tách nhiều thức

Bài 1: Nhân đơn thức với rất nhiều thức Bài 2: Nhân nhiều thức với rất nhiều thức Luyện tập dượt (trang 8-9) Bài 3: Những hằng đẳng thức xứng đáng nhớ Luyện tập dượt trang 12 Bài 4: Những hằng đẳng thức lưu niệm (tiếp) Bài 5: Những hằng đẳng thức lưu niệm (tiếp) Luyện tập dượt (trang 16-17) Bài 6: Phân tích nhiều thức trở nên nhân tử vì chưng cách thức bịa nhân tử chung Bài 7: Phân tích nhiều thức trở nên nhân tử vì chưng cách thức người sử dụng hằng đẳng thức Bài 8: Phân tích nhiều thức trở nên nhân tử vì chưng cách thức group hạng tử Bài 9: Phân tích nhiều thức trở nên nhân tử bằng phương pháp kết hợp nhiều phương pháp Luyện tập dượt trang 25 Bài 10: Chia đơn thức mang lại đơn thức Bài 11: Chia nhiều thức mang lại đơn thức Bài 12: Chia nhiều thức một biến chuyển vẫn chuẩn bị xếp Luyện tập dượt trang 32 Ôn tập dượt chương 1

Chương 2: Phân thức đại số

Bài 1: Phân thức đại số Bài 2: Tính hóa học cơ phiên bản của phân thức Bài 3: Rút gọn gàng phân thức Luyện tập dượt trang 40 Bài 4: Quy đồng kiểu mẫu thức nhiều phân thức Luyện tập dượt (trang 43) Bài 5: Phép với mọi phân thức đại số Luyện tập dượt (trang 47) Bài 6: Phép trừ những phân thức đại số Luyện tập dượt trang 50 Bài 7: Phép nhân những phân thức đại số Bài 8: Phép phân tách những phân thức đại số Bài 9: Biến thay đổi những biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức Luyện tập dượt trang 58 Ôn tập dượt chương 2

Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn

Bài 1: Mở đầu về phương trình Bài 2: Phương trình hàng đầu một ẩn và cơ hội giải Bài 3: Phương trình trả được về dạng ax + b = 0 Bài 4: Phương trình tích Bài 5: Phương trình chứa chấp ẩn ở mẫu Bài 6: Giải Việc bằng phương pháp lập phương trình Bài 7: Giải Việc bằng phương pháp lập phương trình (tiếp) Luyện tập dượt (trang 31) Ôn tập dượt chương 3

Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn

Bài 1: Liên hệ thân thiện trật tự và luật lệ cộng Bài 2: Liên hệ thân thiện trật tự và luật lệ nhân Luyện tập dượt (trang 40) Bài 3: Bất phương trình một ẩn Bài 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn Luyện tập dượt (trang 48-49) Bài 5: Phương trình chứa chấp vết độ quý hiếm tuyệt đối Ôn tập dượt chương 4

Hình học tập 8

Chương 1: Tứ giác

Bài 1: Tứ giác Bài 2: Hình thang Bài 3: Hình thang cân Luyện tập dượt (trang 75) Bài 4: Đường khoảng của tam giác, của hình thang Luyện tập dượt (trang 80) Bài 5: Dựng hình vì chưng thước và com-pa. Dựng hình thang Luyện tập dượt (trang 83) Bài 6: Đối xứng trục Luyện tập dượt (trang 88 - 89) Bài 7: Hình bình hành Luyện tập dượt (trang 92-93) Bài 8: Đối xứng tâm Luyện tập dượt (trang 96) Bài 9: Hình chữ nhật Luyện tập dượt (trang 99-100) Bài 10: Đường trực tiếp tuy nhiên song với cùng một đường thẳng liền mạch mang lại trước Luyện tập dượt (trang 103) Bài 11: Hình thoi Bài 12: Hình vuông Luyện tập dượt (trang 109) Ôn tập dượt chương 1

Chương 2: Đa giác. Diện tích nhiều giác

Bài 1: Đa giác. Đa giác đều Bài 2: Diện tích hình chữ nhật Luyện tập dượt (trang 119) Bài 3: Diện tích tam giác Luyện tập dượt (trang 122) Bài 4: Diện tích hình thang Bai 5: Diện tích hình thoi Bài 6: Diện tích nhiều giác Ôn tập dượt chương 2

Chương 3: Tam giác đồng dạng

Bài 1: Định lí Ta-lét vô tam giác Bài 2: Định lí hòn đảo và hệ ngược của tấp tểnh lí Ta-lét Luyện tập dượt (trang 63) Bài 3: Tính hóa học lối phân giác của tam giác Luyện tập dượt (trang 68) Bài 4: Khái niệm nhị tam giác đồng dạng Luyện tập dượt (trang 72) Bài 5: Trường phù hợp đồng dạng loại nhất Bài 6: Trường phù hợp đồng dạng loại hai Bài 7: Trường phù hợp đồng dạng loại ba Luyện tập dượt 1 (trang 79 - 80) Luyện tập dượt 2 (trang 80) Bài 8: Các tình huống đồng dạng của tam giác vuông Luyện tập dượt (trang 84) Bài 9: Ứng dụng thực tiễn của tam giác đồng dạng Ôn tập dượt chương 3

Xem thêm: ý nào sau đây không đúng với ngành dịch vụ của nhật bản

Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều

Bài 1: Hình vỏ hộp chữ nhật Bài 2: Hình vỏ hộp chữ nhật (tiếp) Bài 3: Thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật Luyện tập dượt (trang 104 - 105) Bài 4: Hình lăng trụ đứng Bài 5: Diện tích xung xung quanh của hình lăng trụ đứng Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng Luyện tập dượt (trang 115 - 116) Bài 7: Hình chóp đều và hình chóp cụp đều Bài 8: Diện tích xung xung quanh của hình chóp đều Bài 9: Thể tích của hình chóp đều Luyện tập dượt (trang 124 - 125) Ôn tập dượt chương 4 Bài tập dượt ôn cuối năm

Mục lục Giải bài bác tập dượt SGK Toán 8 theo đuổi chương Chương 1: Phép nhân và luật lệ phân tách nhiều thức - Đại số 8 Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 Chương 2: Đa giác. Diện tích nhiều giác - Hình học tập 8 Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều - Hình học tập 8

Giải bài bác tập dượt SGK Toán 8

Giải bài bác tập dượt SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài bác tập dượt SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài bác tập dượt SGK Toán 8

  • Đại số 8
  • Chương 1: Phép nhân và luật lệ phân tách nhiều thức
  • Chương 2: Phân thức đại số
  • Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn
  • Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn
  • Hình học tập 8
  • Chương 1: Tứ giác
  • Chương 2: Đa giác. Diện tích nhiều giác
  • Chương 3: Tam giác đồng dạng
  • Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều

+ Mở rộng lớn coi đẫy đủ

Xem thêm: đề toán lớp 3 học kì 2