giải bài tập lịch sử lớp 5

Cuốn sách “Vở bài tập lịch sử lớp 5” do Nhà xuất bản Giáo dục phát hành nhằm giúp các em học sinh lớp 5 thực hành các hoạt động học tập độc lập và đa dạng trong và sau các tiết học Lịch sử, rèn luyện cho học sinh các kĩ năng thực hành, củng cố và khắc sâu kiến thức.

Bạn đang xem: giải bài tập lịch sử lớp 5

Tập sách có các dạng bài tập:

– Câu hỏi

– Thuật lại hoặc kể lại sự kiện

– Xác định thông tin đúng

– Nối các ô thông tin phù hợp

Xem thêm: có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m

– Tô màu hoặc chú thích hình

– Điền từ ngữ vào chỗ trống

– Tìm thơ, bài hát, chuyện kể về nhân vật, sự kiện lịch sử

– Nêu cảm nghĩ.

Xem thêm: giai cấp có tiềm lực kinh tế nhưng không có quyền lực chính trị trong đẳng cấp thứ ba là

3/5 - (2 votes)