este nào sau đây tác dụng với naoh thu được ancol etylic

Câu hỏi:

12/08/2021 31,713

Bạn đang xem: este nào sau đây tác dụng với naoh thu được ancol etylic

A. CH3COOC2H5

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tiến hành thử nghiệm sau:

Bước 1: Cho vô ống thử 2 ml nước đựng.

Bước 2: Nhỏ tiếp vài ba giọt anilin vô ống thử, tiếp sau đó nhúng giấy má quỳ tím vô hỗn hợp vô ống thử.

Bước 3: Nhỏ tiếp 1 ml hỗn hợp HCl đặc vô ống thử.

Cho những tuyên bố sau:

(a) Sau bước 2, hỗn hợp bị vẩn đục.

(b) Sau bước 2, giấy má quỳ tím fake trở thành greed color.

(c) Sau bước 3, hỗn hợp nhận được vô trong cả.      

(d) Sau bước 3, vô hỗn hợp đem chứa chấp muối bột phenylamoni clorua tan đảm bảo chất lượng nội địa.

(e) Tại bước 3, nếu như thay cho HCl vì thế Br2 thì tiếp tục thấy xuất hiện nay kết tủa gold color.

Số tuyên bố chính là

A. 3

B. 5

C. 2

D. 4

Câu 2:

X là một trong những α-amino axit chỉ chứa chấp 1 group NH2 và 1 group COOH. Cho 3,115 gam X ứng dụng không còn với hỗn hợp NaOH, nhận được hỗn hợp chứa chấp 3,885 gam muối bột. Tên gọi của X là

A. valin

B. glyxin

C. alanin

D. axit glutamic

Câu 3:

Xà chống hóa trọn vẹn este đơn chức X cần thiết vừa phải đầy đủ đôi mươi ml hỗn hợp NaOH 2M. Cô cạn hỗn hợp sau phản xạ nhận được m gam hóa học rắn khan Y bao gồm nhị muối bột của natri. Đốt cháy trọn vẹn Y, nhận được Na2CO3, H2O và 6,16 gam CO2. Giá trị gần nhất của m là

A. 3

B. 4

Xem thêm: he will go out with his friends

C. 5

D. 6

Câu 4:

Khử trọn vẹn m gam CuO vì thế Al dư, nhận được 4 gam Cu. Giá trị của m là

A. 4

B. 5

C. 6

D. 8

Câu 5:

Cho mặt hàng fake hóa sau: X+CO2+H2OY+NaOHX

Công thức của X là

A. Na­2­O

B. NaHCO3

C. NaOH

D. Na­2­CO­3

Câu 6:

Chất X nhập cuộc phản xạ với Cl2 (as), nhận được thành phầm là C2H5Cl. Tên gọi của X là

A. Etan

B. Etilen

C. Axetilen

D. Metan

Xem thêm: dân cư tập trung đông đúc ở đồng bằng sông hồng không phải là do