đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

4.2 bên trên 314 phiếu

Lý thuyết đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau.

Hai đường thẳng liền mạch nó = ax + b và

Xem cụ thể

Trả điều thắc mắc Bài 4 trang 53 SGK Toán 9 Tập 1

Trả điều thắc mắc Bài 4 trang 53 SGK Toán 9 Tập 1. a) Vẽ vật dụng thị của những hàm số sau bên trên và một mặt mày bằng tọa độ

Xem điều giải

Bài trăng tròn trang 54 sgk Toán 9 tập luyện 1

Hãy chỉ ra rằng phụ vương cặp đường thẳng liền mạch rời nhau và những cặp đường thẳng liền mạch tuy vậy song

Xem điều giải

Bài 21 trang 54 sgk Toán 9 tập luyện 1

Cho hàm số hàng đầu nó = mx + 3

Xem điều giải

Bài 22 trang 55 sgk Toán 9 tập luyện 1

Cho hàm số nó = ax + 3.

Xem điều giải

Bài 23 trang 55 sgk Toán 9 tập luyện 1

Cho hàm số nó = 2x + b.

Xem điều giải

Bài 25 trang 55 sgk Toán 9 tập luyện 1

Vẽ vật dụng thị của những hàm số sau bên trên và một mặt mày bằng tọa độ:

Xem điều giải

Bài 26 trang 55 sgk Toán 9 tập luyện 1

Giải bài bác 26 trang 55 SGK Toán 9 tập luyện 1. Cho hàm số hàng đầu nó = ax - 4 (1).

Xem điều giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 2 - Đại số 9

Xem điều giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 2 - Đại số 9

Xem điều giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Chương 2 - Đại số 9

Xem điều giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 2 - Đại số 9

Xem điều giải