động năng của vật không đổi khi vật

Câu hỏi:

19/03/2020 198,941

Bạn đang xem: động năng của vật không đổi khi vật

Chọn B. vận động sở hữu tốc độ ko thay đổi là vận động trực tiếp thay đổi đều, véc tơ vận tốc tức thời thay đổi tức động năng cũng thay đổi.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một vật trọng lượng 1,0 N sở hữu động năng 1,0 J. Lấy g = 10 m/s2 . Khi tê liệt véc tơ vận tốc tức thời của vật vì thế bao nhiêu?

A. 0,45 m/s ;         B. 1,0 m/s

C. 1,4 m/s ;         D. 4,4 m/s

Câu 2:

Một vật lượng m = 2kg đang được ở yên ổn bên trên một phía bằng ngang ko yêu tinh sát. Dưới tính năng cả lực ở ngang 5N, vật vận động và cút được 10m. Tính véc tơ vận tốc tức thời của vật ở cuối gửi dời ấy.

Câu 3:

Một xe hơi sở hữu lượng 1000 kilogam vận động với véc tơ vận tốc tức thời 80 km/h. Động năng của xe hơi có mức giá trị này sau đây?

A. 2,52.104 J ;         B. 2,47.105 J

C. 2,42.106 J ;         D. 3,20.106 J

Câu 4:

Động năng của một vật tăng khi:

Xem thêm: dân cư tập trung đông đúc ở đồng bằng sông hồng không phải là do

A. Gia tốc của vật a >0

B. Vận tốc của vật v >0

C. Các lực tính năng lên vật sinh công dương

D. Gia tốc của vật tăng

Chọn đáp án đúng

Câu 5:

Tính động năng của một vận khuyến khích sở hữu lượng 70 kilogam chạy đều không còn quãng đàng 400 m nhập thời hạn 45s.

Câu 6:

Khi này động năng của vật

a. Biến thiên?

b. tăng lên?

c. rời đi?