đông nam bộ phát triển mạnh cây

Câu hỏi:

06/12/2022 26,135

Bạn đang xem: đông nam bộ phát triển mạnh cây

C. lúa gạo.

Đáp án đích là: D

Đông Nam Sở cách tân và phát triển mạnh cây điều ( cây dung dịch cách tân và phát triển mạnh ở điểm miền núi Tây bắc, cây dừa cách tân và phát triển mạnh bên trên vùng ĐBSCL, cây lúa gạo cách tân và phát triển mạnh bên trên những quần thể vưc đồng bằng)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sản xuất lúa gạo ở việt nam hiện nay nay

Câu 2:

Mạng lưới đàng xe hơi việt nam hiện nay nay

Câu 3:

Các hòn đảo ven bờ nước ta

Câu 4:

Đô thị việt nam hiện nay nay

Câu 5:

Hoạt động công nghiệp này tại đây không cách tân và phát triển ở điểm đống núi nước ta?

Câu 6:

Cho biểu đồ dùng về nhập vào sản phẩm & hàng hóa phân theo gót điểm kinh tế tài chính việt nam quy trình năm ngoái - 2019

Media VietJack

Biểu đồ dùng thể hiện nay nội dung này sau đây?

Câu 7:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 14, cho thấy thêm núi này tại đây nằm tại cao nguyên trung bộ Đắk Lắk?

Câu 8:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 4 - 5, cho thấy thêm TP.HCM này sau đó là tỉnh lị của Phú Thọ?

Câu 9:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 15, cho thấy thêm khu đô thị này tại đây nằm trong tỉnh Lâm Đồng?

Câu 10:

Lao động việt nam hiện nay nay

Câu 11:

Phát triển cây lâu năm nhiều năm ở Trung du và miền núi Bắc Sở nhằm mục đích mục tiêu đa số là

Câu 12:

Cho bảng số liệu:

TRỊ GIÁ MỘT SỐ MẶT HÀNG NHẬP KHẨU CỦA NƯỚC TA

GIAI ĐOẠN năm ngoái - 2019

Năm

2015

2017

2018

2019

Ô tô

2990.2

2261.9

1834.8

Xem thêm: he will go out with his friends

3168.8

Xăng, dầu

5522.7

7105.6

7875.9

6344.0

(Nguồn: Niên giám đo đếm VN 2020, NXB Thống kê, 2021)

Theo bảng số liệu, nhằm thể hiện nay vận tốc phát triển trị giá bán một số trong những món đồ nhập vào của việt nam quy trình năm ngoái - 2019, dạng biểu đồ dùng này sau đó là tương thích nhất?

Câu 13:

Cho bảng số liệu:

TỔNG DỰ TRỮ QUỐC TẾ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM năm ngoái VÀ NĂM 2019

(Đơn vị. Triệu đô la Mỹ)

Năm

Cam-pu-chia

Xin-ga-po

Bru-nây

In-đô-nê-xi-a

2015

6883

247534

3211

103268

2019

17033

279240

4052

125339

(Nguồn: Niên giám đo đếm VN 2020, NXB Thống kê, 2021)

Theo bảng số liệu, đánh giá này tại đây đúng vào khi đối chiếu tổng dự trữ quốc tế của một số trong những vương quốc năm 2019 với năm 2015?

Câu 14:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 26, cho thấy thêm trung tâm công nghiệp này tại đây sở hữu ngành đóng góp tàu?

Xem thêm: anh 8 unit 10 a closer look 1