dịch tên tiếng trung sang tiếng việt

Khi học tập một ngữ điệu mới mẻ, có lẽ rằng ai ai cũng ham muốn được khoe khoang thương hiệu bạn dạng thân thuộc với quý khách. Tên không chỉ là thể hiện tại bạn dạng thân thuộc của từng người mà còn phải rước theo khá nhiều kỳ vọng, ý nghĩa sâu sắc gửi gắm của phụ thân u vào cụ thể từng cái thương hiệu. Hôm ni hãy nằm trong Tiếng trung THANHMAIHSK lần hiểu chủ thể Tên giờ Trung Quốc theo chúng ta, tháng ngày năm sinh và những cái thương hiệu giờ Trung hoặc ý nghĩa nhé.

Bạn đang xem: dịch tên tiếng trung sang tiếng việt

Họ thương hiệu giờ Trung của chúng ta là gì
Họ thương hiệu giờ Trung của chúng ta là gì

Họ thương hiệu giờ Trung dịch thanh lịch giờ Việt

1. Họ vô giờ Trung

Theo đo đếm vô cuốn “Họ và thương hiệu người Việt Nam” (Nhà xuất bạn dạng Khoa học tập xã hội, 2002) số chúng ta của những người Việt là 931 chúng ta. Còn với chúng ta của những người Trung Quốc thì có tầm khoảng 12000 chúng ta. Dưới đấy là bảng chúng ta thương hiệu của những người Việt hao hao người Trung Quốc vị giờ Hán.

A

Tiếng Trung Phiên âm
Âu Dương 欧阳 Ōu yáng
Ân yīn
An ān

B

Bùi péi
Bối bèi
Bình píng
Bao bào
Bành péng
Bách bǎi
Bạch bái
Bế
Biên biān

C

Chúc zhù
Cát
Chu

Châu

zhū
Cao gāo
Châu zhōu
Chữ (Trữ) chǔ
Cố
Chương zhāng

D

Diêu yáo
Doãn yǐn
Diệp
Dụ
Dương yáng
Du

Đ

Đinh dīng
Đằng téng
Đỗ
Đường táng
Đông Phương 东方 Dōngfāng
Đoàn duàn
Đào táo
Đổng dǒng
Đồng tóng
Đậu dòu
Đặng dèng
Địch

G

Giang jiāng

H

Hách hǎo
Hoa huā
Hạng xiàng
Hoa huà
Huỳnh, Hoàng huáng
Hồ
Hùng xióng
Hứa
Hàn hán
Hạ
Hòa

K

Kế
Khang kāng
Khổng kǒng
Khương jiāng
Kim jīn
Kỷ

L

La luó
Lam lán
Lâm lín
Lương liáng
Lôi léi
Liễu liǔ
Lỗ
Lưu liú
Liêm lián

M

Mao máo
Mai méi
Mạc
Miêu miáo
Mạnh mèng
Mễ

N

Nguyễn ruǎn
Ngũ
Ngô
Nghiêm yán
Nguyên yuán
Nhậm rèn
Nhạc yuè
Ngụy wèi

Ô

Ô
Ông fēng

P

Phùng féng
Phượng fèng
Phương fāng
Phạm fàn
Phó
Phong fēng
Phan fān
Phí fèi
Phó

Q

Quách guō

S

Sầm cén
Sử shǐ

T

Trịnh zhèng
Thái cài
Thủy shuǐ
Tiền qián
Thạch shí
Tưởng jiǎng
Thích
Tạ xiè
Trương zhāng
Tăng céng
Từ
Tống sòng
Thư shū
Thường cháng
Thẩm shén
Tất
Thang tāng
Tào cáo
Tề
Trần chén
Triệu zhào
Tiết xuē
Trâu zōu
Thi shì
Tôn sūn
Tần sín

V

Vân yún
Văn wén
Vưu yóu
Viên yuán
Vệ wèi
Vi wéi
Vương wáng

Vu

X

Xương chāng

Danh sách Tên vô giờ trung bám theo vần

A

Tiếng Trung Phiên âm
An Ān
Ảnh yǐng
Anh yīng
Ánh yìng
Ân ēn
Ấn yìn
Ẩn yǐn
Á

B

Bằng féng
Bạch bái
Bối bèi
Ba
Bách bǎi
Bính bǐng
Bích
Bắc běi
Bảo bǎo
Bình píng
Biên biān
Bùi péi

C

Chi zhī
Công gōng
Cảnh jǐng
Chúng zhòng
Chánh zhèng
Cường qiáng
Cửu jiǔ
Cao gāo
Chiến zhàn
Chấn zhèn
Chung zhōng
Chính zhèng
Chuẩn zhǔn
Chiểu zhǎo
Cung gōng
Chinh zhēng
Chỉnh zhěng
Chí zhì
Châu zhū

D

Dương

yáng
Dũng yǒng
Diệp
Duyên yuán
Doãn yǐn
Dục
Doanh yíng
Duy wéi
Diễm yàn
Dưỡng yǎng
Diệu miào
Danh míng
Dạ
Dung róng
Dự
Đ

Đam dān
Điềm tián
Đô dōu
Điện diàn
Điệp dié
Điểm diǎn
Đại
Định dìng
Đoan duān
Điền tián
Địch
Đức
Đình tíng
Đinh dīng
Đích
Đặng dèng
Đắc de
Đồng tóng
Đôn dūn
Đảm dān
Đỗ
Đào táo
Đăng

dēng
Đạm dàn
Đàm tán
Đan dān
Đạt

G

Gấm jǐn
Giao jiāo
Giáp jiǎ
Giang jiāng
Gia jiā

H

Hiếu xiào
Hữu you
Hứa
Hoan huan
Hương xiāng
Huy hu
Huyền

 

xuán
Học xué
Hoàn huán
Hùng xióng
Hoạch huò
Hỏa huǒ
Hưng xìng
Hiển xiǎn
Hinh xīn
Hiện xiàn
Hoài 怀 huái
Huân xūn
Huynh xiōng
Hạ xià
Hợp
Hoa huā
Hoạn huàn
Hiệp xiá
Hoàng

huáng
Hạnh

xíng

xìng

Hồng hóng
Hiền xiá
Hòa
Hợi hài
Hiên

Huyên

xuān
Hải hǎi
Hồ
Huấn xun
Hân xīn
Hào háo
Hoán huàn
Hạo

Hiếu

hào
Hóa huà
Huỳnh

Hoàng

huáng
Hảo hǎo
Hằng héng
Hàn

Hán

hán

K

Khôi kuì
Khoa
Kha
Khuê guī
Khang kāng
Khải

Khương qiāng
Kiều qiào
Khuất
Khải kǎi
Kỳ
Kiệt jié
Khánh qìng
Kim jīn
Khanh qīng

L

Lương liáng
Li máo
Lãnh lǐng
Len lián
Long lóng
Liên lián
Lâm lín
Ly
Lễ
Loan wān
Lại lài
Linh

líng

lìng

Luân lún
Linh

Lệnh

lìng
Lục
Lan lán

O

Oanh yīng

M

Mỗ pōu

Mỹ

měi
Mạnh mèng
Mịch
Mạc
Minh míng
Mai méi
My méi

N

Nam nán
Nhung róng
Nguyễn ruǎn
Ngân yín
Ngô
Nhân

rén
Nhiên rán
Nhi ér
Ngọc
Nga è
Nữ
Nhật
Nguyên

yuán
Ninh níng
Như
Ngộ

P

Phương fāng
Phong

fēng
Phụng

Phượng

fèng
Phạm fàn
Phùng féng
Phiên fān
Phan fān
Phí fèi
Phi fēi
Phú
Phù

 

Phúc

Q

Quân jūn
Quỳnh qióng
Quang guāng
Quách guō
Quyên juān
Quốc guó

S

Sâm sēn
Sơn shān
Song shuāng
Sang shuāng
Sẩm shěn

T

Trọng zhòng
Tuyết xuě
Trần chén
Tuân xún
Toản zuàn
xiù
Trang

Xem thêm: bài 12 trang 74 sgk toán 8 tập 1

 

zhuāng
Tường xiáng
Trinh zhēn
Tín xìn
Thương cāng
Thoa chāi
Tùng sōng
Thoại huà
Thuận shùn
Tiên xiān
Tăng céng
Thị shì
Thanh qīng
Tuấn jùn
Thịnh shèng
Trúc zhú
Trịnh zhèng
Tân xīn
Trầm chén
Thành

chéng

Thúy cuì
Thao táo
Tâm xīn
Thu qiū
Thư shū
Thắng shèng
Triển zhǎn
Thi

Thơ

shī
Thổ
Trương zhāng
Tuyền xuán
Tài cái
Thái tài
Thùy chuí
Thiên tiān
Tào cáo
Thủy shǔ
Thạnh shèng
Tạ xiè
Trâm zān
Thế shì
Tấn jìn
Tiến jìn
Thiêm tiān
Trí zhì
Thiện shàn
Thủy shuǐ
Thương chuàng
Thụy ruì
Tịnh jìng
Trung zhōng
Toàn quán
Trường cháng

U

Uyển yuàn
Uyên yuān

V

Vương wáng
Vượng wàng
Vĩnh yǒng
Vân yún
Vy wéi
Viết yuē
Văn wén
Vinh róng
Việt yuè
Vấn wèn
wěi
Vi wéi

Y

Yên an
Yến yàn
Ý

X

Xuyến chuàn
Xâm jìn
Xuyên chuān
Xuân chūn

Một số thương hiệu giờ Trung ý nghĩa sâu sắc, hoặc, hot hiện tại nay

 • An/安/Ān: An tức thị bình an, bình yên ổn. Cha u mệnh danh con cái hy vọng con cái với 1 cuộc sống bình an, niềm hạnh phúc, ko xô người tình.)
 • Sơn/山/Shān: Sơn ở đấy là núi, với ý nghĩa sâu sắc mạnh mẽ và uy lực, uy ngặt như núi. Người có tên Sơn khêu cảm hứng uy nghi, khả năng, hoàn toàn có thể là nơi dựa vững chãi an toàn và đáng tin cậy.
 • Thắng/胜/Shèng: Thắng là thắng lợi, là thành công xuất sắc, đạt được không ít trở thành tựu. Trong một trong những tình huống thắng còn Tức là “đẹp” như vô “thắng cảnh”.
 • Huyền/玄/Xuán: Nhắc cho tới thương hiệu Huyền người tớ tiếp tục nghĩ về ngay lập tức đến việc lung linh, huyền diệu, thần túng bấn và diệu kì. Trong khi, người thương hiệu Huyền còn tồn tại tính cơ hội nhẹ dịu, lanh lợi và nhanh chóng nhẹn. Như vậy, Huyền là một chiếc thương hiệu đẹp nhất. Hiện ni thương hiệu Huyền là một chiếc thương hiệu cực kỳ hot ở Trung Quốc, hoặc được bịa đặt mang lại phụ nữ với rất nhiều hàm ý chất lượng đẹp nhất, mang đến nhiều color nhiệm thần kỳ
 • Ngọc/玉/Yù: Tên Ngọc thể hiện tại người dân có dung mạo xinh đẹp nhất, lan sáng sủa như hòn ngọc quý, vô White, tinh khiết. Tên Ngọc tăng thêm ý nghĩa bảo vật, ngà ngọc châu báu cần phải đảm bảo, lưu giữ gìn cẩn trọng vô vinh quang phú quý. Vậy nên thương hiệu Ngọc thông thường hoặc xuất hiện tại vô thương hiệu hoặc đệm của phụ nữ.
 • Tú/秀/Xiù: “Tú” Tức là ngôi sao sáng, vì như thế tinh ranh tú lấp lánh lung linh phát sáng bên trên cao. Bên cạnh đó “tú” còn Tức là dung mạo tuấn tú, tuấn tú, tài năng kiệt xuất, rộng lớn người. Mong con cái cuộc sống đời thường đủ đầy, học tập thành công, tài năng hơn hẳn, là tất cả những gì tía u kỳ vọng và ham muốn gửi gắm qua loa ý nghĩa sâu sắc thương hiệu Tú.

Gợi ý một trong những thương hiệu giờ Trung hoặc và ý nghĩa sâu sắc mang lại phụ nữ, bé nhỏ gái

Để giành được thương hiệu giờ Trung hoặc, ý nghĩa sâu sắc mang lại bé nhỏ gái phụ thân u thông thường quan hoài cho tới những nhân tố sau:

 • Tên nên tăng thêm ý nghĩa, may mắn
 • Khi gọi lên nên nghe thuận tai
 • Tên thông thường với cỗ nữ giới 女 với hàm ý chỉ sự mền mại, đẹp nhất đẽ
 • Tên thông thường nối sát với những trang sức đẹp trân quý đem ý nghĩ về trân quý
 • Sử dụng những kể từ chỉ khí hóa học với hàm ý con cháu xinh đẹp nhất, mỹ lệ
 • Có thể dùng những kể từ chỉ phẩm hóa học chất lượng đẹp nhất của những người con cái gái

Dưới đấy là một vài ba thương hiệu giờ Trung hoặc, ý nghĩa sâu sắc mang lại bé nhỏ gái nhằm chúng ta xem thêm.

Tên giờ Trung hoặc mang lại bé nhỏ gái

TÊN TIẾNG VIỆT TÊN TIẾNG TRUNG PHIÊN ÂM Ý NGHĨA
Ánh Nguyệt 英月 yīng yuè Ánh trăng sáng
Cẩm Sắt 锦瑟 jǐn sè Khí hóa học thanh nhã
Dĩnh Kỳ 颖琦 yǐng qí Chỉ sự siêu phàm, đẹp nhất đẽ
Hải Quỳnh 海琼 hǎi qióng Tốt đẹp
Hiểu Tâm 晓 心 Xiǎo Xīn Sống tình thương, hiếu thuận
Huệ Tây 惠茜 huì qiàn Hiền lành lặn, chất lượng bụng
Khả Hinh 可馨 kě xīn Người với tài
Mộng Khiết 梦洁 mèng jié Lương thiện, đơn thuần
Linh Vân 灵芸 líng yún Người phụ nữ đẹp nhất và khéo léo
Lộ Khiết 露洁 lù jié Tinh khiết như giọt sương
Ngữ Yên 语嫣 yǔ yān Xinh đẹp
Niệm Từ 念慈 niàn cí Lương thiện, khoan dung
Nhã Tĩnh 雅静 yǎ jìng Tao nhã thanh cao
Như Tố 茹素 rú sù Mộc mạc, hóa học phác
Như Tuyết 茹雪 rú xuě Thuần khiết, bổng thiện
Nhược Tinh 若晴 ruò qíng Tính cơ hội toá ngỏ, hoạt bạt
Nhược Huyên 若翾 ruò xuān Tự bởi tự động tại
Tịnh Toàn 静璇 jìng xuán Thông minh, nho nhã
Tử Yên 紫嫣 zuǐ yān Xinh đẹp nhất như hoa
Thi Nghiên 诗妍 shī yán Thông minh tao nhã
Thời Vũ 时雨 shí yǔ Nhẹ nhàngm thanh thoát
Thù Viện 姝媛 shū yuàn Người phụ nữ đẹp nhất, yểu tử điệu
Thù Âm 姝音 shū yīn Người phụ nữ đẹp
Trì Vân 驰云 chí yún Hoạt chén, biến hóa năng động, quí tự động do
Uyển Dư 婉玗 wǎn yú Xinh đẹp nhất, ôn thuận
Uyển Đình 婉婷 wǎn tíng Hòa thuận, ôn hòa
Uyển Đồng 婉 瞳 wǎn tóng Người với hai con mắt đẹp
Vân Hi 云曦 yún xī Xinh đẹp nhất, chất lượng đẹp
Vũ Gia 雨嘉 yǔ jiā Hiền lành lặn, xuất sắc giang

Gợi ý một trong những thương hiệu giờ Trung hoặc mang lại bé nhỏ trai

Khác với thương hiệu mang lại bé nhỏ gái hoặc sử dụng cỗ 女 và những kể từ chỉ sự mền mại thì thương hiệu giờ Trung mang lại bé nhỏ trai, phụ thân u lại quan hoài cho tới những nhân tố sau:

 • Tên với những kể từ thể hiện tại sự khỏe khoắn manh, khỏe khoắn khoắn
 • Tên với những kể từ thể hiện tại sự lanh lợi tài giỏi
 • Tên với những kể từ thể hiện tại phẩm hóa học đạo đức nghề nghiệp chất lượng đẹp
 • Tên với những kể từ thể hiện tại sự như mong muốn, phúc lộc

Dưới đấy là một trong những thương hiệu giờ Trung hoặc, ý nghĩa sâu sắc mang lại bé nhỏ trai nhằm chúng ta xem thêm.

Tên giờ Trung hoặc mang lại bé nhỏ trai
Tên giờ Trung hoặc mang lại bé nhỏ trai

TÊN TIẾNG VIỆT

TÊN TIẾNG TRUNG PHIÊN ÂM

Ý NGHĨA

Bác Văn 博文 bó wén Người học tập rộng lớn tài cao
Di Ninh 怡宁 yí níng Yên ổn định, yên ổn bình
Duệ Trí 睿智 ruìzhì Học vấn uyên thâm
Đức Huy 德辉 dé huī Ánh sáng sủa tỏa nắng rực rỡ của nhân kể từ, nhân đức
Hạo Hiên 皓轩 hào xuān Quang minh lỗi lạc
Hi Thái 熙泰 xī tài Thuận lợi
Hồng Đào 鸿涛 hóng tāo Hung thịnh, thịnh vượng
Khải Trạch 凯泽 Kǎi zé Lạc quan lại, vui sướng vẻ
Khang Dụ 康裕 Khỏe mạnh
Khải Thụy 楷瑞 kǎi ruì Sự khuôn mực và may mắn
Kiệt Vĩ 杰伟 jié wěi Cao rộng lớn, khỏe khoắn mạnh
Kiện Bách 健柏 jiàn bǎi Tượng trưng cho việc ngôi trường thọ
Minh Thành 明诚 míng chéng Chân trở thành, chất lượng bụng
Minh Triết 明哲 míng zhé Thấu tình đạt lí
Tân Hy 新曦 xīn xī Ánh mặt mày trời
Tịnh Kỳ 靖琪 jìng qí Tượng trưng cho việc xinh xắn và bình an
Tân Vinh 新荣 xīn róng Phồn vinh
Thanh Di 清怡 qīng yí Thanh bình, vui sướng vẻ
Thiệu Huy 绍辉 shào huī Kế quá sự huy hoàng
Thiên Hựu 天佑 tiānyòu Được trời cao phù hộ
Thiên Lỗi 天磊 tiān lěi Quang minh lỗi lạc
Tuyên Lãng 宣朗 xuān lǎng Chính trực, vô sáng
Tuấn Hào 俊豪 jùn háo Người tài trí kiệt xuất
Tuấn Triết 俊哲 Jùn zhé Người tài trí bất phàm
Trạch Dương 泽洋 zé yáng Biển xanh rờn rộng lớn lớn
Văn Kiệt 文杰 wén jié Kiệt xuất, vĩ đại
Việt Bân 越彬 yuè bīn Nho nhã
Viễn Tường 远翔 yuǎn xiáng Có chí hướng
Vĩ Kỳ 伟祺 wěi qí Điềm lành lặn, chất lượng lành
Ý Hiên 懿轩 yì xuān Tốt đẹp

Tên giờ Trung bám theo tháng ngày năm sinh

Hiện ni bên trên những trang social thông thường với những loại bói thương hiệu của chúng ta qua loa tháng ngày năm sinh là gì thời điểm hôm nay hãy nằm trong Tiếng trung THANHMAIHSK lần hiểu thương hiệu của chúng ta bám theo tháng ngày năm sinh nhé.

Tính bám theo lịch dương từ thời điểm ngày 01 cho tới ngày 31, chúng ta sinh vào trong ngày này thì bại là tên gọi của chúng ta luôn luôn nhé.

 • Sinh ngày một thương hiệu là Lam:蓝: lán
 • Sinh ngày 2 thương hiệu là Nguyệt:月: yuè
 • Sinh ngày 3 thương hiệu là Tuyết:雪: xuě
 • Sinh ngày 4 thương hiệu là Thần:神:shén;晨:chén
 • Sinh ngày 5 thương hiệu là Ninh:宁: níng
 • Sinh ngày 6 thương hiệu là Bình:平: píng
 • Sinh ngày 7 thương hiệu là Lạc:乐: lè
 • Sinh ngày 8 thương hiệu là Doanh:赢: yíng
 • Sinh ngày 9 thương hiệu là Thu:秋: qiū
 • Sinh ngày 10 thương hiệu là Khuê:奎: kuí
 • Sinh ngày 11 thương hiệu là Ca:哥: gē
 • Sinh ngày 12 thương hiệu là Thiên:天: tiān
 • Sinh ngày 13 thương hiệu là Tâm:心: xīn
 • Sinh ngày 14 thương hiệu là Hàn:韩: hán
 • Sinh ngày 15 thương hiệu là Y:依: yì
 • Sinh ngày 16 thương hiệu là Điểm:甜: tián
 • Sinh ngày 17 thương hiệu là Song:双:shuāng
 • Sinh ngày 18 thương hiệu là Dung:容: róng
 • Sinh ngày 19 thương hiệu là Như:如: rú
 • Sinh ngày đôi mươi thương hiệu là Huệ:蕙: huì
 • Sinh ngày 21 thương hiệu là Đình:廷: tíng
 • Sinh ngày 22 thương hiệu là Giai:佳: jiā
 • Sinh ngày 23 thương hiệu là Phong:峰: fēng
 • Sinh ngày 24 thương hiệu là Tuyên:宣: xuān
 • Sinh ngày 25 thương hiệu là Tư:司: sī
 • Sinh ngày 26 thương hiệu là Vy:微: wēi
 • Sinh ngày 27 thương hiệu là Nhi:儿: ér
 • Sinh ngày 28 thương hiệu là Vân:云: yún
 • Sinh ngày 29 thương hiệu là Giang:江: jiāng
 • Sinh ngày 30 thương hiệu là Phi:菲:fēi
 • Sinh ngày 31 thương hiệu là Phúc:福:fú

Dịch thương hiệu đệm thanh lịch giờ Trung Quốc, thương hiệu đệm cũng rất được lấy bám theo mon sinh

 • Sinh mon 1 mệnh danh đệm Lam:蓝: lán
 • Sinh mon 2 mệnh danh đệm Thiên:天: tiān
 • Sinh mon 3 mệnh danh đệm Bích:碧: bì
 • Sinh tháng bốn mệnh danh đệm Vô:无: wú
 • Sinh mon 5 mệnh danh đệm Song:双: shuāng
 • Sinh mon 6 mệnh danh đệm Ngân:银: yín
 • Sinh mon 7 mệnh danh đệm Ngọc:玉: yù
 • Sinh mon 8 mệnh danh đệm Kỳ:棋:qí
 • Sinh mon 9 mệnh danh đệm Trúc:竹:zhú
 • Sinh mon 10 mệnh danh đệm Quân:君:jùn
 • Sinh mon 11 mệnh danh đệm Y:依:yì
 • Sinh mon 12 mệnh danh đệm Nhược:婼/鄀:rùo

Họ VN được lấy bám theo số cuối của năm sinh, ví dụ chúng ta sinh vào năm 83 thì lấy số 3, nếu như sinh vào năm 2017 thì lấy số 7.

 • 0 chúng ta giờ Trung là Liễu:柳:líu
 • 1 chúng ta giờ Trung là Đường:唐: táng
 • 2 chúng ta giờ Trung là Nhan:颜:yán
 • 3 chúng ta giờ Trung là Âu Dương:欧阳: ōuyáng
 • 4 chúng ta giờ Trung là Diệp:叶:ỳe
 • 5 chúng ta giờ Trung là Đông Phương:东方:dōngfāng
 • 6 chúng ta giờ Trung là Đỗ:杜:dù
 • 7 chúng ta giờ Trung là Lăng:凌:líng
 • 8 chúng ta giờ Trung là Hoa:花/华:huā
 • 9 chúng ta giờ Trung là Mạc:莫:mò

Như vậy dựa Theo phong cách mệnh danh từ thời điểm ngày mon năm sinh thì thương hiệu của tôi được xem là Mạc Kỳ Vân, vậy còn chúng ta thì sao hãy share lên facebook tag Tiếng trung THANHMAIHSK nhằm bạn dạng thân thuộc hao hao quý khách biết thương hiệu giờ Trung của mình nhé.

Hội thoại mẫu: Tên của chúng ta là gì vô giờ Trung

A: 你叫什么名字?
nǐ jiào shénme míngzì?
Tên của chúng ta là gì?

B: 我叫杜熙宇。
wǒ jiào Dùxīyǔ.
Tôi thương hiệu Đỗ Hi Vũ.

A:请问你贵姓?
qǐngwèn nǐ guìxìng?
Xin căn vặn chúng ta của chúng ta là?

B:我姓杜。
wǒ xìng Dù.
Tôi chúng ta Đỗ.

A: 你的名字是什么?
nǐ de míngzì shì shénme?
Bạn thương hiệu gì nhỉ?

B:我的名字是熙宇。
wǒ de míngzì shì Xīyǔ.
Tôi thương hiệu Hi Vũ.

Tên không chỉ là dùng làm phân biệt hoặc gọi nhau thân thuộc người với những người mà còn phải nhằm thể hiện tại ý nghĩa sâu sắc cần thiết về sự việc gửi gắm, về tính chất cơ hội của từng người. Thông qua loa nội dung bài viết thời điểm hôm nay Tiếng trung THANHMAIHSK hy vọng rằng đã hỗ trợ được mang lại chúng ta hiểu rằng thương hiệu giờ Trung của chúng ta và hiểu ý nghĩa và tầm quan trọng thâm thúy xa vời bại.

Xem thêm:

Xem thêm: volunteering offers many of the same social benefits

 • Cách gọi thương hiệu 12 con cái giáp vô giờ Trung
 • Cách gọi thương hiệu 12 cung hoàng đạo vô giờ Trung
 • Cách thưa sắc tố vô giờ Trung