đề thi toán cuối kì 2 lớp 3

Bạn đang được coi nội dung bài viết ✅ Bộ đề thi đua học tập kì 2 môn Toán 3 năm 2022 – 2023 sách Kết nối học thức với cuộc sống đời thường 6 Đề đánh giá học tập kì 2 môn Toán lớp 3 (Có quỷ trận + Đáp án) ✅ bên trên trang web Pgdphurieng.edu.vn có thể kéo xuống bên dưới nhằm phát âm từng phần hoặc nhấn thời gian nhanh nhập phần mục lục nhằm truy vấn vấn đề bạn phải nhanh gọn nhất nhé.

Bộ đề thi đua học tập kì 2 môn Toán 3 năm 2022 – 2023 sách Kết nối học thức với cuộc sống đời thường bao gồm 6 đề thi đua, có đáp án, bảng quỷ trận tất nhiên. Qua ê, chung những em học viên lớp 3 xem thêm, luyện giải đề, rồi đối chiếu thành quả thuận tiện rộng lớn.

Bạn đang xem: đề thi toán cuối kì 2 lớp 3

Với 6 đề thi đua cuối kì 2 môn Toán 3 KNTT, chung thầy cô thiết kế đề thi đua học tập kì 2 mang đến học viên của tớ theo đòi lịch trình mới nhất. Ngoài ra, rất có thể xem thêm tăng đề thi đua môn Tiếng Việt, Tin học tập, Công nghệ. Mời thầy cô và những em nằm trong chuyển vận không lấy phí 6 đề thi đua học tập kì 2 môn Toán 3:

Đề thi đua học tập kì 2 môn Toán 3 sách Kết nối học thức – Đề 1

Đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 3

TRƯỜNG TIỂU HỌC………

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2022 – 2023
MÔN TOÁN – LỚP 3
Thời lừa lọc thực hiện bài: 40 phút (không kể thời hạn uỷ thác đề)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm):

Khoanh nhập vần âm đặt điều trước câu vấn đáp đích thị hoặc tuân theo đòi hỏi bài bác tập:

Câu 1: (1 điểm) M1

a, Số ngay lập tức trước của số 100 000 là:

A. 99 999
B. 90 000
C. 99 909
D. 100 001

b, Số bao gồm 7 chục ngàn, 4 ngàn, 5 đơn vị chức năng, 7 trăm là: (M1) (0,5 điểm)

A. 7457
B. 56 870
C. 74 705
D. 65 807

Câu 2: (0,5 điểm) Số 42 890 thực hiện tròn xoe cho tới mặt hàng ngàn được số là: (M1)

A. 43 000
B. 42 000
C. 50 000
D. 42 800

Câu 3: (0,5 điểm) Số 15 ghi chép theo đòi số La Mã là: (M1)

A. XIX
B. IVX
C. XIV
D. XV

Câu 4: (M1 – 1 điểm)

a. Đồng hồ nước chỉ bao nhiêu giờ?

A. 2 tiếng đồng hồ 15 phút
B. 4 giờ 10 phút
C. 12 giờ 10 phút

Đồng hồ

b. 4 năm =……….

A. 12 mon
B. 24 mon
C. 48 tháng

Câu 5: Hình chữ nhật sở hữu chiều lâu năm là 9cm, chiều rộng lớn là 6cm. Diện tích hình chữ nhật là: ( M1 – 0,5 điểm).

A. 15 cm²
B. 54 cm²
C. 50 cm²
D. 45 cm²

Câu 6: (M1 – 0,5 điểm) Một cạnh hình vuông vắn là 8cm. Diện tích hình vuông vắn là:

A. 16cm
B. 32 cm²
C, 64 cm²
D. 64 cm

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 7: Đặt tính rồi tính: (M2) 2 đ

a) 14 428 + 1357

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

b) 15 783 – 12 568

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

c) 21 253 x 3

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

d) 16 572 : 4

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

Câu 8: Tính độ quý hiếm biểu thức (1 điểm) (M2)

a. 5128 x 8 + 1723

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

b. 2363 + (18 573 + 3421)

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

Câu 9: Một siêu thị ngày loại nhất bán tốt 13 980 kilogam gạo, ngày loại nhì bán tốt nhiều hơn thế ngày loại nhất 120 kilogam gạo. Hỏi cả nhì ngày bán tốt từng nào ki- lô – gam gạo? ( M2 – 2 điểm)

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 10: (1 điểm) (M3)

a, Tìm hiệu của số lớn số 1 sở hữu 5 chữ số không giống nhau và số nhỏ nhất sở hữu tía chữ số.

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

b, Tìm chữ số mến hợp:

Câu 10

Đáp án đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 3

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm):

Khoanh nhập vần âm đặt điều trước câu vấn đáp đích thị hoặc tuân theo đòi hỏi bài bác tập:

Câu 1: a, A; b, C

Câu 2: A

Câu 3: D

Câu 4: a. C; b. C

Câu 5: B

Câu 6: C

II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 6: Đặt tính rồi tính:

Câu 6

Câu 7: Tính độ quý hiếm biểu thức:

a. 5128 x 8 + 1723 = 41024 + 1723

= 42747

b. 2363 + (18 573 + 3421) = 2363 + 21994

= 24 357

Câu 8: Bài giải:

Ngày loại nhì bán tốt là:

13 980 + 120 = 14 000( kg)

Cả nhì ngày bán tốt là:

13 980 + 14 000 = 27 980( kg)

Đáp số: 27 980 kilogam gạo

Câu 9:

a,

– Số lớn số 1 sở hữu 5 chữ số không giống nhau là: 98 765

– Số nhỏ nhắn nhất sở hữu 3 chữ số là: 100

– Hiệu là: 98 765 – 100 = 98665

b, Tìm chữ số mến hợp:

Câu 10

Ma trận đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 3

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

điểm

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học

Số câu

2

2

1

5 câu

Số điểm

1,5

4

1

6 điểm

2

Đại lượng và đo

đại lượng

Số câu

2

2câu

Số điểm

1

1 điểm

3

Yếu tố hình học

Số câu

2

1 câu

Số điểm

1,5

0,5 điểm

4

Giải toán sở hữu lời nói văn

Số câu

1

1 câu

Số điểm

2

2 điểm

Tổng số câu

6

3

1

9 câu

Số điểm

4

5

1

10điểm

Đề thi đua học tập kì 2 môn Toán 3 sách Kết nối học thức – Đề 2

Đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 3 theo đòi Thông tư 27

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1: Số IV được phát âm là:

A. Mười lăm
B. Một năm
C. Bốn
D. Sáu

Câu 2. Số 3 048 thực hiện tròn xoe cho tới chữ số hàng trăm tớ được số:

A. 3 050
B. 3 040
C. 3 000
D. 3 100

Câu 3. Tính diện tích S hình chữ nhật có tính lâu năm những cạnh được mang đến nhập hình vẽ bên dưới đây:

Câu 3

A. 9 cm
B. 18 cm
C. 9 cm2
D. 18 cm2

Câu 4. Một miếng vườn hình chữ nhật sở hữu chiều rộng lớn 5 m, chiều lâu năm bộp chộp 9 đợt chiều rộng lớn. Diện tích của hình chữ nhật ê là:

A. 14 m2
B. 50 m2
C. 225 m2
D. 100 m2

Câu 5. Tháng này tại đây sở hữu 31 ngày?

A. Tháng 2
B. Tháng 4
C. Tháng 9
D. Tháng 12

Câu 6. Khả năng này tại đây không thể xẩy ra Khi gieo một con cái xúc xắc một lần

Câu 6

A. Mặt 1 chấm xuất hiện
B. Mặt 7 chấm xuất hiện
C. Mặt 3 chấm xuất hiện
D. Mặt 4 chấm xuất hiện

Câu 7.Bạn Nam đem nhì tờ chi phí sở hữu mệnh giá bán 10 000 đồng cút mua sắm cây viết chì. Quý Khách mua sắm không còn 15 000. Quý Khách Nam còn quá …………đồng.

A. 10 000 đồng
B. 5 000 đồng
C. 2 000 đồng
D. 1 000 đồng

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Tìm bộ phận không biết trong số luật lệ tính sau:

a) 1 538 + …………………… = 6 927

b) ………………… – 3 236 = 8 462

c) 2 × …………………… = 1 846

Câu 9. Đặt tính rồi tính

13 567 + 36 944

…………………

…………………

…………………

…………………

Xem thêm: is wiping out many kinds of plants and animals

…………………

…………………

…………………

…………………

58 632 – 25 434

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

20 092 × 4

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

97 075 : 5

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

Câu 10. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 72009 : 3 × 2

= ………………………………………

= ………………………………………

b) 2 × 45000 : 9

= ………………………………………

= ………………………………………

Câu 11.Dưới đó là báo giá được niêm yết ở một siêu thị văn chống phẩm:

Sản phẩm

Bút mực

Bút chì

Vở dù ly

Thước kẻ

Giá 1 sản phẩm

6 000 đồng

4 000 đồng

10 000 đồng

8 000 đồng

Quan sát bảng số liệu tổng hợp và vấn đáp câu hỏi:

a) Sản phẩm này có mức giá vướng nhất? Sản phẩm này có mức giá rẻ rúng nhất?

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

b) Với 50 000 đồng rất có thể mua sắm tối đa từng nào loại cây viết mực?

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

c) Mai mua sắm 3 thành phầm không còn vừa phải tròn xoe đôi mươi 000 đồng. Những kĩ năng rất có thể xẩy ra là:

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 12. Giải toán

Trang trại của bác bỏ Hòa sở hữu 4 quần thể nuôi gà, từng quần thể có tầm khoảng 1 500 con cái. Hôm ni, sau khoản thời gian buôn bán cút một số trong những gà thì nông trại của bác bỏ còn sót lại 2800 con cái. Hỏi bác bỏ Hòa đang được buôn bán cút từng nào con cái gà?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 13. Với 100 000 đồng em hãy lựa lựa chọn những dụng cụ sau đây nhằm rất có thể mua sắm được rất nhiều loại nhất.

Câu 13

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Đáp án đề thi đua học tập kì 2 môn Toán 3

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

C

A

D

C

D

B

B

Phần 2. Tự luận

Câu 8.

a) 1 538 + 5 389 = 6 927

b) 11 698 – 3 236 = 8 462

c) 2 × 923 = 1 846

Câu 9.

Câu 9

Câu 10.

a) 72 009 : 3 × 2

= 24 003 × 2

= 48 006

b) 2 × 45000 : 9

= 90 000 : 9

= 10 000

Câu 11.

a) Vở dù ly có mức giá vướng nhất.

Bút chì có mức giá rẻ rúng nhất.

b) Với 50 000 đồng rất có thể mua sắm tối đa số cây viết mực là:

50 000 : 6 000 = 8 cây viết mực (dư 2 000)

c) Mai mua sắm 3 thành phầm không còn vừa phải tròn xoe đôi mươi 000 đồng. Những kĩ năng rất có thể xẩy ra là:

– Mai đang được mua sắm 1 cái cây viết mực, 1 cái cây viết chì, 1 quyển vở dù ly.

– Mai đang được mua sắm 2 cái cây viết mực, 1 loại thước kẻ.

– Mai đang được mua sắm 1 cái cây viết chì, 2 loại thước kẻ.

Câu 12.

Bài giải

Ban đầu nông trại của bác bỏ Hòa sở hữu số gà là:

1 500 × 4 = 6 000 (con)

Bác Hòa đang được buôn bán cút số gà là:

6 000 – 2 800 = 3 200 (con)

Đáp số: 3 200 con cái.

Câu 13.

– Em rất có thể tìm hiều để mua 1 xe hơi trang bị đùa, 1 khối rubik và một hộp sáp color. Tổng số chi phí mua sắm tía loại dụng cụ ê là:

38 000 + 21 000 + 24 000 = 83 000 (đồng)

Ma trận đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 3

Ma trận đề thi đua học tập kì II – Toán lớp 3 – Kết nối

Năng lực, phẩm chất Số câu, số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL

Số và luật lệ tính: Cộng, trừ, đối chiếu những số nhập phạm vi 100 000. Nhân (chia) số sở hữu 5 chữ số với (cho) số có một chữ số. Làm tròn xoe số. Làm quen thuộc với chữ số La Mã.

Số câu

2

4

2

4

Số điểm

1

4,5 (mỗi câu một điểm riêng rẽ câu 8 – 1,5 điểm)

1

4,5

Đại lượng và đo những đại lượng: Đơn vị đo diện tích S, đo thời hạn, đo lượng, đo thể tích. Tiền nước Việt Nam.

Số câu

1

1

1

2

1

Số điểm

0,5

0,5

1

1

1

Hình học: Góc vuông, góc ko vuông. Hình chữ nhật, hình vuông vắn. Tính chu vi và diện tích S hình chữ nhật, hình vuông vắn.

Số câu

2

2

Số điểm

1

1

Một số nguyên tố tổng hợp và phần trăm.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Tổng

Số câu

4

3

4

2

7

6

Số điểm

2

1,5

4,5

2

3,5

6,5

….

>> Tải tệp tin nhằm xem thêm những đề thi đua khác!

Cảm ơn chúng ta đang được theo đòi dõi nội dung bài viết Bộ đề thi đua học tập kì 2 môn Toán 3 năm 2022 – 2023 sách Kết nối học thức với cuộc sống đời thường 6 Đề đánh giá học tập kì 2 môn Toán lớp 3 (Có quỷ trận + Đáp án) của Pgdphurieng.edu.vn nếu thấy nội dung bài viết này hữu ích nhớ rằng nhằm lại comment và Reviews ra mắt trang web với người xem nhé. Chân trở thành cảm ơn.

 

Xem thêm: trong một chu kì tế bào thời gian dài nhất là