để nhân giống cây ăn quả lâu năm người ta thường chiết cành vì

Câu hỏi:

03/08/2019 60,260

Bạn đang xem: để nhân giống cây ăn quả lâu năm người ta thường chiết cành vì

A. Cây con cái dễ dàng trồng và không nhiều công chuyên nghiệp sóc

B. Phương pháp này gom nhân như thể nhanh chóng và nhiều

C. Phương pháp này gom tránh khỏi thâm thúy bệnh tạo ra hại

D. Phương pháp này gom tinh giảm thời hạn phát triển của cây, sớm thu hoạch và biết trước đặc điểm của quả

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm ko nằm trong sinh đẻ vô tính là?

A. Cơ thể con cái sinh rời khỏi trọn vẹn như thể nhau và như thể khung người u ban đầu

B. Tạo rời khỏi thành viên mới nhất vô cùng đa dạng mẫu mã về những Đặc điểm mến nghi

C. Tạo rời khỏi con số rộng lớn con cái con cháu vô một thời hạn ngắn

D. Tạo rời khỏi những thành viên thích ứng chất lượng với môi trường xung quanh sinh sống ổn định định

Câu 2:

Đặc điểm của bào tử là?

A. Tạo được nhiều thành viên của một mới, được trừng trị giã chỉ nhờ nước, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

B. Tạo được ít thành viên của một mới, được trừng trị giã nhờ dông tố, nước, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

C. Tạo được ít thành viên của một mới, được trừng trị giã chỉ nhờ dông tố, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

D. Tạo được nhiều thành viên của một mới, được trừng trị giã nhờ dông tố, nước, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

Xem thêm: bài 12 trang 74 sgk toán 8 tập 1

Câu 3:

Hình thức sinh đẻ của cây dương xỉ là sinh sản?

A. phẳng bào tử       

B. Phân đôi

C. Dinh dưỡng       

D. Hữu tính

Câu 4:

Trong sinh sinh ra chăm sóc ở thực vật, cây vừa mới được tạo ra ra?

A. Từ một trong những phần của phòng ban sinh chăm sóc của cây

B. Chỉ kể từ rễ của cây

C. Chỉ kể từ một trong những phần thân thuộc của cây

D. Chỉ kể từ lá của cây

Câu 5:

Sinh sản vô tính là kiểu dáng sinh sản?

A. Cần 2 cá thể

B. Không đem sự thống nhất thân thuộc giao phó tử đực và giao phó tử cái

C. Có sự thống nhất thân thuộc giao phó tử đực và giao phó tử cái

D. Chỉ cần thiết giao phó tử cái

Xem thêm: đề toán lớp 3 học kì 2

TÀI LIỆU VIP VIETJACK