đề kiểm tra giữa kì 2 lớp 4

PHẦN 1. ĐỀ BÀI

1.1 Trắc nghiệm

Câu 1: Chọn câu trả lời đúng:

Bạn đang xem: đề kiểm tra giữa kì 2 lớp 4

Giá trị biểu thức là:

A.

B.

C.

D.

Câu 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a) của 12m là 8m

b) của 35l là 7l

c) của

d) của

Câu 3: Viết tiếp vào chỗ chấm:

a) Một hình chữ nhật có diện tích , chiều rộng . Chiều dài của hình chữ nhật đó là . . .

b) Một hình bình hành có diện tích , chiều cao . Độ dài đáy tương ứng của hình bình hành đó là . . .

Câu 4: Viết số thích hợp vào ô trống:

a)

b)

c)

d)

1.2. Tự luận

Câu 1: Tính bằng hai cách:

a)

b)

Câu 2: Tìm x:

a)

b)

Câu 3: Có một kho gạo. Lần đầu người ta lấy ra 300 tạ gạo, lần sau lấy ra bằng lần đầu thì trong kho còn lại 4000kg gạo. Hỏi lúc đầu có bao nhiêu tấn gạo ?

Câu 4: Tính nhanh:

a)

b)

Câu 5: Tính:

PHẦN 2. BÀI GIẢI

2.1 Trắc nghiệm.

Xem thêm: trong thiên nhiên cây tre có thể sinh sản bằng

Câu 1: Chọn B

Câu 2: a) Đ      b) S       c) Đ        d) Đ

Câu 3: a)               b)

Câu 4: a) 105        b) 8             c) 8           d) 4

2.2 Tự luận

Câu 1: Tính bằng hai cách:

a) Cách 1:

Cách 2:

b) Cách 1:

Cách 2:

Câu 2: Tìm x:

                   

Câu 3: Đổi đơn vị: 4000kg = 40 tạ

Số gạo lần sau người ta lấy ra là:

(tạ)

Số tấn gạo trong kho lúc đầu có là:

40 + 60 + 300 = 400 (tạ) = 40 (tấn)

Đáp số: 40 tấn gạo

Câu 4: Tính nhanh

a)

b)

Câu 5: Tính

Cách 1:

Cách 2:

Ta có:

……………………………………………….

Do đó:

Xem thêm Đề kiểm tra Toán lớp 5 giữa kì II – đề số 6

Xem thêm: volunteering offers many of the same social benefits