de cương on tập toán lớp 5 có đáp an

Bạn đang được coi nội dung bài viết ✅ Đề cương ôn tập dượt thân thích học tập kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2022 – 2023 Ôn tập dượt môn Toán lớp 5 ✅ bên trên trang web Pgdphurieng.edu.vn có thể kéo xuống bên dưới nhằm gọi từng phần hoặc nhấn nhanh chóng vô phần mục lục nhằm truy vấn vấn đề bạn phải nhanh gọn lẹ nhất nhé.

Đề cương ôn tập dượt thân thích học tập kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2022 – 2023 hùn những em học viên lớp 5 tổ hợp những lý thuyết cần thiết, cùng 3 đề ôn tập dượt thân thích kì 2 đem đáp án tất nhiên cho những em luyện giải đề thiệt thuần thục, sẵn sàng thiệt chất lượng kỹ năng cho tới bài bác ganh đua thân thích học tập kì 2.

Bạn đang xem: de cương on tập toán lớp 5 có đáp an

Với đề cương ôn ganh đua thân thích kì 2 môn Toán 5, thầy cô cũng dễ dàng và đơn giản xây cất giáo án, kí thác đề cương ôn tập dượt thân thích kì hai năm 2022 – 2023 cho tới học viên của tớ. Vậy cụ thể mời mọc những em nằm trong theo đuổi dõi nội dung bài viết tiếp sau đây của Pgdphurieng.edu.vn:

Ôn tập dượt lý thuyết thân thích học tập kì 2 môn Toán lớp 5

1. Số học: Số đương nhiên, phân số, số thập phân

 • Đọc, viết lách, so sánh sánh
 • Thực hiện tại tư phép tắc tính nằm trong, trừ, nhân, chia
 • Tính độ quý hiếm biểu thức, mò mẫm bộ phận ko biết
 • Các Việc đem tương quan cho tới 4 phép tắc tính
 • Sử dụng những đặc điểm kí thác hoán, phối hợp,…. nhằm tính nhanh

2. Đại lượng: Khối lượng, chừng nhiều năm, diện tích S, thể tích, thời hạn.

 • Đổi
 • So sánh
 • Các phép tắc tính với những đại lượng…

3. Toán đem điều văn:

 • Giải toán đem điều văn về tính chất chu vi, diện tích S , thể tích những hình vẫn học;
 • Giải toán về véc tơ vận tốc tức thời, quãng lối và thời gian: 1 động tử, 2 động tử (Cùng chiều, ngược chiều)
 • Ôn giải toán đem mối liên hệ tỉ trọng, tỉ số Phần Trăm, những dạng toán điển hình
 • Toán về biểu loại hình quạt

4. Hình học: Tính chu vi, diện tích S, thể tích những hình vẫn học:

 • Chu vi, diện tích S của hình thang, hình tròn……
 • Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật, hình lập phương…
 • Thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật, hình lập phương…

Đề ôn tập dượt ganh đua thân thích học tập kì 2 môn Toán lớp 5 – Đề 1

PHẦN I: Trắc nghiệm

Hãy khoanh tròn trĩnh vô vần âm đặt điều trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1:

a. Hình lập phương là hình:

A. Có 6 mặt mũi đều là hình vuông vắn, đem 8 đỉnh và 12 cạnh vì như thế nhau
B. Có 6 mặt mũi đều là hình chữ nhật, đem 8 đỉnh và 12 cạnh đều bằng nhau.
C. Có 6 mặt mũi đều là hình chữ nhật, đem 12 đỉnh và 8 cạnh.

b. Trong hình mặt mũi, AH là lối cao của bao nhiêu hình tam giác?

A. 3 hình
B. 4 hình A
C. 5 hình
D. 6 hình

Câu 1

c. Số tương thích nhằm điền vô điểm chấm: 0,22 m3 = ………. dm3 là bao nhiêu?

A. 22
B. 220
C. 2200
D. 22000

d. Một hình trụ đem nửa đường kính là 6cm thì diện tích S là:

A. 113,04cm2
B. 113,03cm2
C. 113,02cm2
D. 113cm2

e. Diện tích của phần tô đậm vô hình chữ nhật tiếp sau đây là:

A. trăng tròn cm2
B. 14 cm2
C. 24 cm2
D. 34 cm2

Câu 1

f. Hình lập phương có cạnh là 5m. Vậy thể tích hình lập phương đó là:

A. 150 m3
B. 125 m3
C. 100 m3
D. 25 m3

Câu 2: Viết số tương thích vô điểm chấm

a. 3 năm 6 mon = …… tháng
b. 1,5 giờ = ……. phút
c. 0,75 phút = ……. giây
d. 15 phút = …… giờ

PHẦN II: Tự luận

Bài 1: Đặt tính rồi tính

8 giờ 39 phút + 6 giờ 25 phút

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

2 ngày 7 giờ x 6

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

6 năm 9 mon – 3 năm 9 tháng

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

4 giờ 24 phút : 3

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

Bài 2: Một bể kính nuôi cá hình dạng vỏ hộp chữ nhật đem chiều nhiều năm 1m, chiều rộng lớn 50cm, độ cao 60cm.

a. Tính diện tích S dùng để làm bể kính bại (bể không tồn tại nắp).

b. Tính thể tích của bể cá bại.

c. Mức nước vô bể cao vì như thế 3/4 độ cao của bể. Tính thể tích nước vô bể bại (độ dày kính ko xứng đáng kể).

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Bài 3. Lúc 6 giờ một phần hai tiếng một người cút xe pháo lửa kể từ tỉnh A về mái ấm và cút không còn 3h 15 phút, tiếp sau đó cút tiếp vì như thế xe đạp điện không còn 45 phút nữa thì về cho tới mái ấm. Hỏi người bại về cho tới mái ấm khi bao nhiêu giờ?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Đáp án đề ôn tập dượt thân thích học tập kì 2 lớp 5 môn Toán

PHẦN I: Trắc nghiệm

Hãy khoanh tròn trĩnh vô vần âm đặt điều trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1:

a. A
b. D
c. B
d. A
e. B
f. B

Câu 2.

Viết số tương thích vô điểm chấm

a. 3 năm 6 mon = 42 tháng
b. 1,5 giờ = 90 phút
c. 0,75 phút = 45 giây
d. 15 phút = 0,25 giờ

PHẦN II: Tự luận

Bài 1: Đặt tính rồi tính

Kết ngược là:

8 giờ 39 phút + 6 giờ 25 phút = 14 giờ 64 phút =15 giờ 4 phút

6 năm 9 mon – 3 năm 9 mon = 3 năm

2 ngày 7 giờ x 6 = 12 ngày 42 giờ = 13 ngày trăng tròn giờ

4 giờ 24 phút : 3 = 4 giờ 24 phút

Bài 2: Một bể kính nuôi cá hình dạng vỏ hộp chữ nhật đem chiều nhiều năm 1m, chiều rộng lớn 50cm, độ cao 60cm.

a. Tính diện tích S dùng để làm bể kính bại (bể không tồn tại nắp).

b. Tính thể tích của bể cá bại.

c. Mức nước vô bể cao vì như thế 3/4 độ cao của bể. Tính thể tích nước vô bể bại (độ dày kính ko xứng đáng kể).

Bài giải

Đổi 50cm = 0,5m ; 60cm = 0,6m

a, Diện tích xung xung quanh của bể kính là:

(1+0,5) x 2 x 0,6 = 1,8 (m2)

Diện tích kính dùng làm thực hiện bể là:

1,8 + 1 x 0,5=2,3 (m2)

b, Thể tích của bể cá bại là:

1 x 0,5 x 0,6 = 0,3 (m3)

c, Thể tích nước đem vô bể là:

0,3 x 3/4 = 0,225(m3)

Đáp số: a, 2,3m2 ; b, 0,3m3 ; c, 0,225m3

Bài 3. Lúc 6 giờ một phần hai tiếng một người cút xe pháo lửa kể từ tỉnh A về mái ấm và cút không còn 3h 15 phút, tiếp sau đó cút tiếp vì như thế xe đạp điện không còn 45 phút nữa thì về cho tới mái ấm. Hỏi người bại về cho tới mái ấm khi bao nhiêu giờ?

Bài giải

Tổng số thời hạn người bại cút là:

3 giờ 15 phút + 45 phút = 4 giờ

Người bại về mái ấm lúc:

6 giờ một phần hai tiếng + 4 giờ = 10 giờ 30 phút

Đáp số: 10 giờ 30 phút

Đề ôn tập dượt ganh đua thân thích học tập kì 2 môn Toán lớp 5 – Đề 2

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Khoanh tròn trĩnh vô vần âm trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1: (0,5 điểm) Chữ số 5 vô số 254,836 chỉ:

A. 50 000
B. 5000
C. 500
D. 50

Câu 2: (0,5 điểm) 125 % của 120 tấn là:

A. 10,41 tấn
B. 96 tấn
C. 125 tấn
D. 150 tấn

Câu 3: (0,5 điểm) Thể tích của hình lập phương đem cạnh 3cm là:

A. 9cm3
B. 27cm3
C. 54cm3
D. 62cm3

Câu 4: (0,5 điểm) Muốn tính diện tích S của hình tròn:

A. Lấy nửa đường kính nhân 2 rồi nhân với 3,14
B. Lấy nửa đường kính nhân với 3,14
C. Lấy nửa đường kính nhân với nửa đường kính.
D. Lấy nửa đường kính nhân với nửa đường kính rồi nhân với 3,14

Câu 5: (0,5 điểm) Chọn số tương thích vô điểm chấm: 3h rưỡi = ………. phút

A. 180
B. 200
C. 210
D. 220

Câu 6: (0,5 điểm) Mua 5m thừng năng lượng điện nên trả 14 000 đồng. Hỏi mua sắm 7,5m thừng năng lượng điện nằm trong loại nên trả từng nào tiền?

A. 42 000 đồng
B. trăng tròn 000 đồng
C. 21 000 đồng
D. 40 000 đồng

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính

6,03 + 135,1

……………………

……………………

……………………
3,6 – 1,67

……………………

……………………

……………………

1,31 x 3,1

……………………

……………………

……………………

10,65 : 2,5

……………………

……………………

……………………

Bài 2: (1 điểm) Tìm y:

a) 71,6 – nó = 23,5 x 2

……………………………………………

……………………………………………

Xem thêm: có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m

……………………………………………
b) nó : 9,4 = 23,5

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

Bài 3:(1 điểm) Viết số thíchhpochchm:

a) 35dm = ………… m

b) 1566 cm3=…………………………… m3

c) 12ha 800 m2 = ………………………ha

d) 4,5 giờ =…………….giờ…………….phút

Bài 4: (2 điểm) Một căn chống đem chiều nhiều năm là 8m, chiều rộng lớn là 4m và độ cao vì như thế 3,2m.

a) Nếu quét dọn đập xung xung quanh và xà nhà thì diện tích S quét dọn đập là từng nào mét vuông (Biết tổng diện tích S những cửa ngõ là 8,5m2)

b) Giá 1m2 đập và công công nhân là 40 000đ. Hỏi số chi phí cần thiết trả nhằm đập bên phía trong căn chống này là bao nhiêu?

Bài 5: (1 điểm) Tính nhanh: 13,25 : 0,5 + 13,25 : 0,25 + 13,25 : 0,125

ĐÁP ÁN

Phần 1: Trắc nghiệm: 3 đ

– Đúng từng câu đạt 0,5 đ

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

D

D

B

D

C

C

Phần 2: Tự luận: 7 đ

Câu 1: (2 đ): Đúng từng câu đạt 0,5đ:

a. 141,13

b. 1,93

c. 4,061

d. 4,26

Câu 2: (1 đ): Mỗi ý trúng 0,25đ

71,6 – Y = 23,5 x 2

71,6 – Y = 47 (0,25 điểm)

Y = 71,6 – 47 (0,25 điểm)

Y = 24,6

Y : 9,4 = 23,5

Y = 23,5 x 9,4 (0,25 điểm)

Y = 220,9 (0,25 điểm)

Câu 3: (1đ): Mỗi ý trúng 0,25đ

a)35dm = 3,5 m

b) 1566 cm3 = 0,001566 m3

c) 12ha 800 m2 = 12,08 ha

d) 4,5 giờ = 4 giờ 30 phút

Câu 4: (2đ)

Bài giải:

a) Diện tích xung quang quẻ của căn chống là:

(8 + 4) x 2 x 3,2 = 76,8 (m2)

0,5 điểm

Diện tích xà nhà là:

4 x 8 = 32 (m2)

0,25 điểm

Diện tích cần thiết quét dọn đập là:

76,8 + 32 – 8,5 = 100,3 (m2)

0,5 điểm

b) Số chi phí cần thiết trả nhằm đập bên phía trong của chống đó:

40 000 x 100,3 = 4 012 000 (đồng)

0,5 điểm

Đáp số: a) 100,3 m2

b) 4 012 000 đồng

0,25 điểm

Câu 5: (1đ)

13,5 : 0,5 + 13,5 : 0,25 + 13,5: 0,125

= 13,5 x 2 + 13,5 x 4 + 13,5 x 8 (0,25 điểm)

= 13,5 x (2 + 4 + 8) (0,25 điểm)

= 13,5 x 14 (0,25 điểm)

= 189 (0,25 điểm)

Đề ôn tập dượt ganh đua thân thích học tập kì 2 môn Toán lớp 5 – Đề 3

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi bài bác tập dượt tiếp sau đây đem tất nhiên một vài câu vấn đáp A,B,C,D ( là đáp số , sản phẩm tính …) . Hãy khoanh vô chữ đặt điều trước câu vấn đáp trúng :

Câu 1 (0,5 điểm): Chữ số 5 vô số thập phân 37,509 nằm trong sản phẩm này ?

A. Hàng nghìn
B. Hàng phần mười
C. Hàng phần trăm
D. Hàng phần nghìn

Câu 2 (0,5 điểm): Số thập phân 203,105 gọi là

A. Hai linh tía phẩy một trăm linh năm
B. Hai linh tía phẩy một ko năm
C . Hai trăm linh tía phẩy một trăm linh năm
D . Hai trăm linh tía phẩy một trăm linh lăm

Câu 3 (0,5 điểm): Khoảng thời hạn kể từ khi 8 giờ 10 phút đến thời điểm 9h thông thường 10 phút là :

A. 40 phút
B . trăng tròn phút
C. 30 phút
D. 10 phút

Câu 4 (1 điểm): Chu vi hình trụ đem nửa đường kính là 6 centimet là :

A. 18,84cm
B. 376,8 cm
C. 37,68cm2
D.37,68cm

Câu 5 (0,5 điểm): 4m2 25cm2 =…. m2

A. 425 m2
B. 4,25 m2
C. 4,025 m2
D. 4,0025 m2

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính :

a. 4,236 + 4,38 + 2,5

b. 43,25 – 34,25

c. 21,8 x 4,2

d. 63,36 : 4

Câu 2 (2 điểm): Một bể nước hình dạng vỏ hộp chữ nhật đem những số đo trong trái tim bể là chiều nhiều năm 2,5 m chiều rộng lớn 1m độ cao 2m . Hiện ni 85% bể đang được chứa chấp nước . Hỏi lúc này bể chứa chấp từng nào lít nước ( biết 1dm3 = 1 lít nước )

Câu 3 (2 điểm): Một thửa ruộng hình thang đem lòng rộng lớn 25,5 m lòng bé xíu thông thường lòng rộng lớn 1m độ cao vì như thế khoảng nằm trong nhì lòng . Tính diện tích S thửa ruộng hình thang bại ?

Câu 4 (1 điểm): Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

(1,1 + 1,2 + 1,3 + ……+ 1,19) x (123,5 – 24,7×5)

ĐÁP ÁN

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
B C A C D

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): HS triển khai trúng từng phép tắc tính được 0,5 điểm.

a. 4,236 + 4,38 + 2,5 = 11,116

b. 43,25 – 34,25 = 9

c. 21,8 x 4,2 = 91,56

d. 63,36 : 4 = 15,84

Câu 2 (2 điểm):Một bể nước hình dạng vỏ hộp chữ nhật đem những số đo trong trái tim bể là chiều nhiều năm 2,5 m chiều rộng lớn 1m độ cao 2m . Hiện ni 85% bể đang được chứa chấp nước . Hỏi lúc này bể chứa chấp từng nào lít nước ( biết 1dm3 = 1 lít nước )

Thể tích bể nước là

2,5 x 1 x 2 = 5 (m3) ( 0,5 điểm)

Thể tích nước hiện tại đem vô bể là

5: 100 x 85 = 4,25 (m3) ( 0,5 điểm)

Ta đem 1dm3 = 1 lít nước

Mà 4,25 (m3) = 4250 dm3 ( 0,25 điểm)

Hiện ni bể chứa chấp số lít nước là ( 0,25 điểm)

4250 x1 = 4250 (lít) ( 0,5 điểm)

Đáp số : 4250 lít nước ( 0,25 điểm)

Câu 3 (2 điểm): Một thửa ruộng hình thang đem lòng rộng lớn 25,5 m lòng bé xíu thông thường lòng rộng lớn 1m độ cao vì như thế khoảng nằm trong nhì lòng . Tính diện tích S thửa ruộng hình thang bại ?

Đáy bé xíu thửa ruộng hình thang là:

25,5 – 1 = 24,5 (m) ( 0,5 điểm)

Chiều cao thửa ruộng hình thang là:

(25,5 + 24,5): 2 = 25 (m) ( 0,5 điểm)

Diện tích thửa ruộng hình thang là:

(25,5 + 24,5) x 25 : 2 = 625 (m2) ( 0,75 điểm)

Đáp số: 625 m2 ( 0,25 điểm)

Câu 4 (1 điểm): Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

(1,1+ 1,2+ 1,3+ ……+ 1,19) x ( 123,5 – 24,7×5)

= (1,1+ 1,2+ 1,3+ ……+ 1,19) x( 123,5 – 123,5)

= (1,1+ 1,2+ 1,3+ ……+ 1,19) x 0

= 0

Cảm ơn chúng ta vẫn theo đuổi dõi nội dung bài viết Đề cương ôn tập dượt thân thích học tập kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2022 – 2023 Ôn tập dượt môn Toán lớp 5 của Pgdphurieng.edu.vn nếu thấy nội dung bài viết này hữu ích nhớ là nhằm lại phản hồi và Reviews ra mắt trang web với người xem nhé. Chân trở thành cảm ơn.

 

Xem thêm: tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được quy định bởi