dân cư tập trung đông đúc ở đồng bằng sông hồng không phải là do

Câu chất vấn liên quan

 • Trong chống kinh tế tài chính công nghiệp- thi công với xu hướng

  Bạn đang xem: dân cư tập trung đông đúc ở đồng bằng sông hồng không phải là do

  Trong chống kinh tế tài chính công nghiệp- thi công với xu hướng

 • Ý nào là ko trúng về di chuyển cơ cấu tổ chức cương vực kinh tế tài chính, ở n

  Ý nào là ko trúng về di chuyển cơ cấu tổ chức cương vực kinh tế tài chính, ở VN tiếp tục hình thành:

 • Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát triển nông nghiệp của VN năm 20

  Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát triển nông nghiệp của VN năm 2005, cướp tỉ trọng kể từ cao xuống thấp thứu tự là:

 • Dựa nhập bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức GDP của VN phân

  Dựa nhập bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức GDP của VN phân theo đòi bộ phận kinh tế tài chính (theo giá bán thực tế).

   (Đơn vị : %)

  Nhận ấn định trúng nhất là :

 • Đâu là việc di chuyển cơ cấu tổ chức nhập nội cỗ của chống I :

  Đâu là việc di chuyển cơ cấu tổ chức nhập nội cỗ của chống I :

 • So với đòi hỏi trở nên tân tiến của nước nhà nhập tiến trình hiện

  Xem thêm: ý nào sau đây không đúng với ngành dịch vụ của nhật bản

  So với đòi hỏi trở nên tân tiến của nước nhà nhập tiến trình lúc này, vận tốc di chuyển cơ cấu tổ chức ngành kinh tế tài chính của VN biểu diễn ra

 • Đây là 1 trong tỉnh cần thiết của Đồng vì chưng sông Hồng tuy nhiên khô

  Đây là 1 trong tỉnh cần thiết của Đồng vì chưng sông Hồng tuy nhiên ko nằm trong vùng kinh tế tài chính trung tâm Bắc Sở :

 • Dựa nhập bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát triển nông

  Dựa nhập bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát triển nông nghiệp của VN giai đoạn 1990 - 2005.

                                                                                                (Đơn vị : %)

  Loại biểu vật dụng tương thích nhất nhằm thể hiện nay sự thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức độ quý hiếm sản lượng ngành nông nghiệp là :

 • Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát triển nông nghiệp ( theo đòi nghĩa hẹp)

  Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát triển nông nghiệp ( theo đòi nghĩa hẹp) của VN, ngành cướp tỉ trọng tối đa là :

 • Thành phần kinh tế tài chính nào là ở VN lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu nhập n

  Thành phần kinh tế tài chính nào là ở VN lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu nhập nền kinh tế?

  Xem thêm: to become a novelist you need to be