công thức tính cường độ dòng điện

Cường phỏng loại năng lượng điện đó là đại lượng đặc thù cho việc ứng dụng mạnh hoặc yếu hèn của loại năng lượng điện. Cường phỏng loại năng lượng điện còn được xác lập vì chưng thương số thân ái năng lượng điện lượng ∆q được dịch chuyển sang thiết diện trực tiếp của một vật dẫn trong một khoảng chừng thời hạn ∆t và khoảng chừng thời hạn cơ..

Bạn đang xem: công thức tính cường độ dòng điện

Định nghĩa


Cường phỏng loại năng lượng điện ko đổi


Cường phỏng loại năng lượng điện ko thay đổi là độ mạnh loại năng lượng điện có mức giá trị bất biến bám theo thời hạn.

Cường phỏng loại năng lượng điện hiệu dụng


Cường phỏng loại năng lượng điện hiệu dụng của loại năng lượng điện xoay chiều là đại lượng có mức giá trị vì chưng độ mạnh của một loại năng lượng điện ko thay đổi, sao mang đến Khi trải qua và một năng lượng điện trở R thì hiệu suất hấp phụ nhập R vì chưng nhì loại năng lượng điện này đó là như nhau.


I = q / t (A)

  • I là độ mạnh loại năng lượng điện ko thay đổi (A)
  • q là năng lượng điện lượng dịch chuyển sang thiết diện phẳng phiu vật dẫn ( C)
  • t thời hạn năng lượng điện lượng chuyển sang thiết diện phẳng phiu vật dẫn (s)

Công thức tính độ mạnh loại năng lượng điện hiệu dụng

I=I0/2

Trong đó:

  • I là độ mạnh loại năng lượng điện hiệu dụng
  • I0 là độ mạnh loại năng lượng điện đặc biệt đại

Công thức tính độ mạnh loại năng lượng điện bám theo ấn định luật ôm

I = U / R

Xem thêm: giai cấp có tiềm lực kinh tế nhưng không có quyền lực chính trị trong đẳng cấp thứ ba là

Trong đó:

I: Cường phỏng loại năng lượng điện (đơn vị A)

U: Hiệu năng lượng điện thế (đơn vị V)

R: Điện trở (đơn vị Ω)

Cường phỏng loại năng lượng điện trong khúc mạch bám theo ấn định luật ôm

Nối tiếp: I = I1 = I2 = … = In

Song song: I = I1 + I2 + … + In

Công thức tính hiệu năng lượng điện thế

Xem thêm: trong công nghiệp n2 được tạo ra bằng cách nào sau đây