có thể nhận biết tia hồng ngoại bằng

Câu hỏi:

28/02/2023 420

Bạn đang xem: có thể nhận biết tia hồng ngoại bằng

D. pin nhiệt độ năng lượng điện.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Người tớ thắp sáng nhị khe Young vị một bước sóng λ. tường khoảng cách thân ái nhị khe là 0,2mm. Khoảng cơ hội kể từ nhị khe cho tới mùng là 1m, khoảng cách kể từ vân tối thứ hai cho tới vân sáng sủa trung tâm là 4,05mm. Tìm λ

A. 0,50μm

B. 0,45μm

C. 0,54μm

D. 0,40μm

Câu 2:

Hai khe I-âng cách nhau chừng 0,2mm được chiếu vị độ sáng white với bước sóng 0,40μm- 0,75μm. Các vân giao phó quẹt được hứng bên trên mùng cơ hội nhị khe 1m. Hỏi những điểm ở cơ hội vân sáng sủa ở trung tâm 2,7cm với từng nào vân sáng sủa của độ sáng đơn sắc trùng nhau.

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Câu 3:

Trong thực nghiệm Iâng về giao phó quẹt độ sáng, khoảng cách thân ái nhị khe Iâng là 2mm, khoảng cách kể từ nhị khe cho tới mùng là 2m. Cách sóng đơn sắc sử dụng vô thực nghiệm là λ = 0,5 μm. Khoảng cơ hội kể từ vân sáng sủa bậc 1 cho tới vân tối loại 10 là

A. 4,75mm

B. 4,25mm.

C. 4,5mm.

Xem thêm: 35 đề ôn luyện toán lớp 4 (có đáp an)

D. 5,0mm

Câu 4:

Trong thực nghiệm Iâng về giao phó quẹt độ sáng, biết D = 1m, a = 1mm; λ = 0,6 μm. Bề rộng lớn ngôi trường giao phó quẹt đo được 5,4 milimet. Tổng số vân sáng sủa và tối bên trên mùng là

A. 8

B. 9

C. 15

D. 17

Câu 5:

Trong thực nghiệm giao phó quẹt độ sáng sử dụng nhị khe Iâng, biết D = 1 m, a = 1 milimet. Khoảng cơ hội kể từ vân sáng sủa loại 4 cho tới vân sáng sủa loại 10 ở nằm trong mặt mũi với vân trung tâm là 3,6 milimet. Cách sóng độ sáng là

A. 0,44 mm.

B. 0,52 mm.

C. 0,60 mm.

D. 0,58 mm.

Câu 6:

Để tiến hành vấn đề vô thiên hà, người tớ sử dụng:

A. sóng vô cùng cụt vì thế nó không biến thành tầng năng lượng điện li bản năng hoặc hít vào và với kỹ năng truyền ra đi theo gót đường thẳng liền mạch.

B. từ trường vì thế từ trường bị tầng năng lượng điện li và mặt mũi khu đất bản năng rất nhiều lần nên với kỹ năng truyền ra đi.

C. sóng nhiều năm vì thế sóng nhiều năm với bước sóng lớn số 1.

D. sóng trung vì thế sóng trung cũng có thể có kỹ năng truyền ra đi.

Xem thêm: có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m

TÀI LIỆU VIP VIETJACK