cho biết các công đoàn được tiến hành trong chọn giống như sau

Câu hỏi:

06/08/2019 19,021

Bạn đang xem: cho biết các công đoàn được tiến hành trong chọn giống như sau

Cho biết những quy trình được tổ chức vô lựa chọn tương tự như sau:

(1) Chọn thanh lọc những tổ  hợp ý ren mong ước.

(2) Tạo dòng sản phẩm thuần chủng với loại ren không giống nhau.

(3) Lai những dòng sản phẩm thuần chủng với loại ren không giống nhau cùng nhau.

(4) Tạo dòng sản phẩm thuần chủng với loại ren mong ước.

Việc tạo nên tương đương thuần chủng bên trên mối cung cấp biến đổi dị tổng hợp được triển khai theo đòi trình tự động là:

D. (2) → (3) → (1) → (4)

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nguồn vật liệu thực hiện hạ tầng vật hóa học muốn tạo tương đương mới nhất là

A. Biến dị thông thường biến

B. Các biến đổi dị đột biến

C. Các ADN tái ngắt tổ hợp

D. Các biến đổi dị tổ hợp

Câu 2:

Khi nói tới ưu thế lai, với từng nào tuyên bố tại đây ko đúng?

(1) Ưu thế lai biểu lộ tối đa ở đời F1, tiếp sau đó hạn chế dần dần qua quýt những mới.

(2) Tại con cái lai, ưu thế lai cao hoặc thấp ko tùy theo tình trạng dị hợp ý tử về nhiều cặp ren không giống nhau.

(3) Khi lai thân thuộc 2 thành viên nằm trong tuỳ thuộc 1 dòng sản phẩm thuần chủng luôn luôn mang đến con cái lai với ưu thế lai.

(4) Khi lai thân thuộc 2 dòng sản phẩm thuần chủng với loại ren không giống nhau, quy tắc lai thuận hoàn toàn có thể không tồn tại ưu thế lai tuy nhiên quy tắc lai nghịch tặc lại hoàn toàn có thể mang đến ưu thế lai và ngược lại.

(5) Các con cái lai F1 với ưu thế lai luôn luôn được níu lại thực hiện tương đương.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 3:

Khi nói tới ưu thế lai, tuyên bố nào là tại đây sai?

A. Ưu thế lai tỉ lệ thành phần thuận với con số cặp ren dị hợp ý tử với vô loại ren của con cái lai.

B. Ưu thế lai biểu lộ tối đa ở đời F1 của quy tắc lai không giống dòng sản phẩm.

Xem thêm: Đánh giá ưu nhược điểm của giày Sneaker hot hit trên thị trường

C. Ưu thế lai hoàn toàn có thể được giữ lại và gia tăng vì thế cách thức tự động thụ phấn hoặc giao hợp ngay sát.

D. Ưu thế lai được phần mềm vô quy tắc lai tài chính.

Câu 4:

Đối với cây cối, nhằm giữ lại và nằm trong cố ưu thế lai người tao hoàn toàn có thể sử dụng

A. Sinh tạo ra dưỡng

B. Sinh sản hữu tính

C. Tự thụ phấn

D. Lai không giống thứ

Câu 5:

Phát biểu nào là sau đó là đích thị về ưu thế lai?

A. Ưu thế lai biểu lộ tối đa ở đời F1, tiếp sau đó hạn chế dần dần qua quýt những mới.

B. Ưu thế lai biểu lộ ở đời F1, tiếp sau đó tăng dần dần qua quýt những mới.

C. Ưu thế lai biểu lộ ở con cái lai cao hoặc thấp ko tùy theo con số cặp ren đồng dị hợp ý tử với vô loại ren.

D. Ưu thế lai biểu lộ ở con cái lai cao hoặc thấp tùy theo con số cặp ren đồng dị hợp ý tử với vô loại ren.

Câu 6:

Có từng nào tuyên bố tại đây đúng?

(1) Một trong mỗi fake thuyết nhằm phân tích và lý giải hạ tầng DT của ưu thế lai được không ít người quá nhận là fake thuyết siêu trội.

(2) Để tạo nên những con cái lai với loại ren giống hệt người tao thường được sử dụng cách thức tạo nên đột biến đổi.

(3) Người tao tạo nên những con cái lai không giống dòng sản phẩm với ưu thế lai cao nhằm dùng vô mục tiêu tài chính.

(4) Khi lai trong số những dòng sản phẩm tế bào xoma nằm trong tuỳ thuộc 1 loại sẽ tạo nên đi ra những thể tuy nhiên nhị bội.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4