chất nào sau đây thuộc loại amin bậc hai

Câu hỏi:

10/08/2019 45,107

Bạn đang xem: chất nào sau đây thuộc loại amin bậc hai

A. C6H5NH2.                    

B. CH3NHCH3.           

Đáp án chủ yếu xác

C. (CH3)3N.                 

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hợp hóa học H2NCH2COOH mang tên gọi là

A. alanin                         

B. valin.                    

C. axit glutamic            

D. glyxin

Câu 2:

Dung dịch etylamin ứng dụng được với hỗn hợp nước của hóa học nào là tại đây ?

A. H2SO4.                        

B. NaOH.                   

C. NaCl.            

D. NH3.

Câu 3:

Trong môi trường thiên nhiên kiềm, tròng trắng trứng (albumin) ứng dụng với Cu(OH)2 cho tới hợp ý hóa học màu:

A. Xanh         

B. Tím            

Xem thêm: Đánh giá ưu nhược điểm của giày Sneaker hot hit trên thị trường

C. Vàng        

D. Đỏ

Câu 4:

Trong những hóa học tiếp sau đây, hóa học nào là là amin bậc nhì ?

A. H2N(CH2)6NH2    

B. CH3NHCH3          

C. C6H5NH3

D. CH3CH(CH3)NH2

Câu 5:

Dãy chỉ chứa chấp những amino axit và hỗn hợp không thực hiện thay đổi màu sắc quỳ tím là?

A. Gly, Val, Ala.             

B. Gly, Ala, Glu.         

C. Gly, Gla, Lys.        

D. Val, Lys, Ala.

Câu 6:

Chất nào là tại đây với tính lưỡng tính?

A. Metyl amin                  

B. Etyl amin               

C. Glyxin                    

D. Anilin

Xem thêm: công thức tính lực đẩy ác si mét

TÀI LIỆU VIP VIETJACK