chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ

Câu hỏi:

Bạn đang xem: chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ

Chất này sau đó là hóa học hữu cơ?

A. CH4

B. CO2

C. Na2CO3

D. CO

Đáp án đích thị A.

Chất này sau đó là hóa học cơ học CH4, hidrcacbon là loại hợp chất hữu cơ đơn giản nhất, nhập thành phần phân tử chỉ chứa nhì nguyên vẹn tố là cacbon và hidro, dẫn xuất của hidrocacbon là những hợp chất mà nhập phân tử ngoài C, H rời khỏi xem thêm một số hoặc nhiều nguyên vẹn tố khác như O, N, S, halogen…

Giải quí nguyên nhân vì như thế sao lựa chọn A là đúng

Hợp hóa học cơ học là phù hợp hóa học của cacbon (trừ CO, CO2, muối hạt cacbonat, xianua, cacbua…). Khác với phù hợp hóa học vô sinh, nhập bộ phận phù hợp hóa học cơ học nhất thiết nên đem cacbon, hoặc bắt gặp hidro, oxi, nito, tiếp sau đó là cho tới halogen, lưu hoàng.

– Phân loại phù hợp hóa học hữu cơ 

Hidrcacbon là loại hợp chất hữu cơ đơn giản nhất, nhập thành phần phân tử chỉ chứa nhì nguyên vẹn tố là cacbon và hidro.

– Hidrocacbon mạch hở:

+ Hidrocacbon no: Ankan

+ Hidrocacbon ko no có một nối đôi: Anken

Xem thêm: công thức tính cường độ điện trường

+ Hidrcacbon ko no có nhì nối đôi: Ankadien

– Hidrocacbon mạch vòng:

+ Hidrocacbon no: xicloankan

+ Hidrocacbon mạch vòng: Aren

– Dẫn xuất của hidrocacbon là những hợp chất mà nhập phân tử ngoài C, H rời khỏi xem thêm một số hoặc nhiều nguyên vẹn tố khác như O, N, S, halogen…

– Dẫn xuất halogen: R – X ( R là gốc hidrocacbon)

– Hợp chất chứa nhóm chức: OH – : ancol; – O – : ete; – COOH: axit……

Đặc điểm cộng đồng của phù hợp hóa học hữu cơ

– Hợp hóa học cơ học nhất thiết nên chứa chấp C, hoặc đem H thông thường bắt gặp O ngoại giả còn tồn tại halogen, N, P…

– Liên kết hầu hết nhập phù hợp hóa học cơ học là link nằm trong hóa trị.

– Các phù hợp hóa học cơ học thường sẽ dễ cất cánh tương đối, dễ dàng cháy, kém cỏi bền sức nóng.

– Các phản xạ nhập hoá học tập cơ học thông thường lờ đờ, ko trọn vẹn, xẩy ra theo không ít phía thông thường nên đun rét và đem xúc tác.

Hợp hóa học cơ học rất có thể đem xuất xứ kể từ đương nhiên hoặc vì thế những phản xạ tự tạo và nó đem ở xung xung quanh tao nhập đa số những loại hoa màu thức ăn, khung hình người, khung hình loại vật và trong những loại vật dụng.

Xem thêm: ý nghĩa của quá trình nguyên phân