chất nào sau đây có nhiệt độ sôi thấp nhất

Câu hỏi:

21/05/2020 35,231

Bạn đang xem: chất nào sau đây có nhiệt độ sôi thấp nhất

C. CH3COOC2H5

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án C

CH3COOC2H5 là este nên sở hữu nhiệt độ chừng sôi thấp nhất.

Lưu ý: Nhiệt chừng sôi hạn chế dần dần bám theo mặt hàng sau:

Axit >  ancol >  amin > este > xeton > anđehit > dẫn xuất halogen > ete > CxHy

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất này tại đây khi tính năng với hỗn hợp NaOH mang đến thành phầm là 1 muối bột cơ học và 2 ancol ?

A. CH2COOC2H52

B. C2H5COO2C2H4

C. CH3COOC2H4OOCH

D. CH3OOC-COOC2H5

Câu 2:

Số đồng phân của phù hợp hóa học cơ học sở hữu CTPT C3H6O2 có thể tác vấp được với hỗn hợp NaOH tuy nhiên ko tính năng được với sắt kẽm kim loại Na là 

A. 3

B. 2

C. 4

D .5

Câu 3:

Chất này tại đây khi thuỷ phân vô môi trường thiên nhiên axit tạo ra trở thành thành phầm sở hữu năng lực tham gia phản xạ tráng bạc ?

A. HCOOC2H5

B. CH3COOCH3

Xem thêm: có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m

C. CH3COOC2H5

D. CH3COOCH2CH=CH2

Câu 4:

Este này tại đây khi bị thủy phân đã cho ra một muối bột độc nhất và một ancol

A.  HO-CH2CH2COOCH2CH2COOCH3          

B. CH3COOC6H5

C. CH3COOCH2COOCH3

D. CH3COOCH2OOCC2H5

Câu 5:

Hai hóa học cơ học X và Y đều sở hữu lượng phân tử vày 60. Chất X sở hữu năng lực phản xạ với Na, NaOH và Na2CO3 Chất Y phản xạ được với hỗn hợp NaOH (đun nóng) tuy nhiên ko phản xạ với Na. CTCT của X và Y thứu tự là

A. CH3COOH, CH3COOCH3

B. CH32CHOH, HCOOCH3

C. HCOOCH3, CH3COOH.

D. CH3COOH, HCOOCH3

Câu 6:

Một loại hóa học Khủng chỉ bao gồm panmitin và stearin. Đun nóng  42,82 kilogam hóa học Khủng bên trên với NaOH, lượng glixerol nhận được 4,6 kilogam. % bám theo lượng của nhị trieste vô hóa học Khủng bên trên là:

A. 40% và 60%  

B. 36,55% và 63.45%

C. 42,15% và 57,85%.

D. 37,65% và 62,35%.