chất không có tính lưỡng tính là

Đáp án đúng và giải thích các câu hỏi trắc nghiệmChất nào sau đây không phải là chất lưỡng tính? Cùng các kiến ​​thức lý thuyết liên quan, là tài liệu ôn tập môn Hóa học hữu ích dành cho các em học sinh và quý thầy cô tham khảo.

Trắc nghiệm: Chất nào sau đây không phải chất lưỡng tính?

Bạn đang xem: chất không có tính lưỡng tính là

A. ZnO

B. Zn(OH)2

C. ZnSO4

D. Zn(HCO3)2

Câu trả lời:

Câu trả lời chính xác: C. ZnSO4

Giải thích:

A. ZnO là chất lưỡng tính vì ZnO vừa có tính axit, vừa có tính bazơ

ZnO + 2HCl → ZnCl2 + BẠN BÈ2Ô

ZnO + 2NaOH → Na2ZnO2 + BẠN BÈ2Ô

B. Zn(OH)2 lưỡng tính vì Zn(OH)2 vừa có tính axit vừa có tính bazơ

Zn(OH)2 + 2HCl → ZnCl2 + 2 CĂN NHÀ2Ô.

Zn(OH)2 + 2NaOH → Na2ZnO2 + 2 CĂN NHÀ2Ô.

C. ZnSO4 không phải là hợp chất lưỡng tính vì ZnSO4 Chỉ có tính axit, không có tính bazơ

ZnSO4 + HCl → không xảy ra

ZnSO4 + 2NaOH → Zn(OH)2 + Nà2VÌ THẾ4.

D. Zn(HCO3)2 lưỡng tính vì Zn(HCO3)2 vừa có tính axit vừa có tính bazơ

Zn(HCO3)2 + 2HCl → ZnCl2 + 2CO2 + 2 CĂN NHÀ2Ô.

Zn(HCO3)2 + 2NaOH → 2NaHCO3 + Zn(OH)2.

Cùng trường THCS Ngô Thì Nhậm tìm hiểu về tính chất lưỡng tính của các chất.

Kiến thức sâu rộng về bản chất lưỡng tính của các chất

Trong hóa học, một hợp chất lưỡng tính là một phân tử hoặc ion có thể phản ứng với cả axit và bazơ. Nhiều kim loại (như kẽm, thiếc, chì, nhôm và berili) tạo thành oxit hoặc hydroxit lưỡng tính. Tính lưỡng tính cũng phụ thuộc vào trạng thái oxy hóa.

Ví dụ: Al2Ô3 là một oxit lưỡng tính.

1. Lưỡng tính là gì?

Tính lưỡng tính là khả năng một số chất tuỳ theo điều kiện thể hiện tính axit hoặc tính bazơ, tạo thành muối khi phản ứng với axit cũng như khi phản ứng với bazơ.

2. Chất lưỡng tính là gì?

– Định nghĩa:

+ Theo thuyết điện li: Chất lưỡng tính là chất trong nước có khả năng phân li ở cả 2 chế độ axit và bazơ.

+ Theo thuyết Bronsted: Chất lưỡng tính là chất vừa có khả năng nhường proton H+đều có khả năng nhận proton H+.

Vậy chất lưỡng tính là chất vừa có tính axit vừa có tính bazơ. Các chất có tính chất lưỡng tính đều tạo ra muối khi phản ứng với axit cũng như khi phản ứng với bazơ.

Nó là chất lưỡng tính khi phản ứng với axit hoặc bazơ để tạo ra phản ứng trung hòa. Nhưng nhiều loại hợp chất khi tác dụng với axit hoặc bazơ không gây ra phản ứng trung hòa. Hầu hết các muối phản ứng với axit để tạo ra muối và axit. Hoặc muối phản ứng với bazơ tạo thành muối và bazơ.

Ví dụ:

Al2Ô3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3 GIỜ2Ô

Al2Ô3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + BẠN BÈ2Ô

Zn(OH)2 + 2HNO3 → Zn(KHÔNG3)2 + BẠN BÈ2Ô

Zn(OH)2 + 2KOH → K2ZnO2 + 2 CĂN NHÀ2Ô

→ Như vậy, Al2Ô3Zn(OH)2… đều là chất lưỡng tính.

– Nói chất lưỡng tính tác dụng được với axit, bazơ; vậy nói ngược lại chất tác dụng với axit, bazơ là chất lưỡng tính đúng không ạ?

– Đừng nói ngược lại! Là chất lưỡng tính khi tác dụng với axit hoặc bazơ gây ra phản ứng trung hòa; nhưng nhiều loại hợp chất khi tác dụng với axit hoặc bazơ không xảy ra phản ứng trung hòa. Hầu hết các muối phản ứng với axit để tạo thành muối và axit hoặc với bazơ để tạo thành muối và bazơ.

Ví dụ:

CuCl2 + BẠN BÈ2VÌ THẾ4 → CuSO4 + 2HCl

CuCl2 + 2NaOH → 2NaCl + Cu(OH)2

Như vậy, tùy theo bản chất của phản ứng mà xác định chất đó có phải là chất lưỡng tính hay không!

3. Phân loại chất lưỡng tính

một. hiđroxit lưỡng tính

Hiđroxit lưỡng tính là hiđro khi tan trong nước vừa phân li thành axit vừa phân li thành bazơ.

Ví dụ: Zn(OH)2 là hiđroxit lưỡng tính. Thể hiện tính lưỡng tính của Zn(OH)2 mọi người thường viết nó dưới dạng họ2ZnO2.

Các hydroxit lưỡng tính phổ biến nhất là Zn(OH).2Al(OH)3Sn(OH)2Pb(OH)2. Các chất này ít tan trong nước, lực axit và bazơ yếu.

b. oxit lưỡng tính

Oxit lưỡng tính gồm các oxit tương ứng với hiđroxit như Al2Ô3ZnO, Cr2Ô3. Cr2Ô3 chỉ tan trong NaOH đặc, nóng.

Phương trình hóa học minh họa:

Al2Ô3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3 GIỜ2Ô

Al2Ô3 + 2NaOH → H2O + 2NaAlO2 (natri aluminat)

ZnO + 2HCl → ZnCl2 + BẠN BÈ2Ô

ZnO + 2NaOH → Na2ZnO2 + BẠN BÈ2Ô

→ Oxit lưỡng tính là oxit vừa phản ứng với dung dịch axit vừa với dung dịch bazơ.

c. muối axit của axit yếu

Muối axit của axit yếu gồm NaHCO3KHS, NaH2PO4Na2HPO4KHSO3… Các chất này khi tác dụng với HCl và NaOH sẽ cho các phản ứng hóa học khác nhau.

d. Muối của axit yếu và bazơ yếu

– Muối của axit yếu và bazơ yếu điển hình là (NH4)2khí CO3CHỈ CÓ3COONH4CHỈ CÓ3COONH3-CHỈ CÓ3. Khi phản ứng với HCl sẽ cho phương trình hóa học:

(NHỎ BÉ4)2RO3 + 2HCl → 2NH4Cl + H2O + RO2 (với R là C, S)

(NHỎ BÉ4)2S + 2HCl → 2NH4Cl + H2S

– Khi phản ứng với NaOH sẽ cho phương trình hóa học

Xem thêm: trong thiên nhiên cây tre có thể sinh sản bằng

NHỎ BÉ4+ + Ôi-→ NHỎ3 + BẠN BÈ2Ô.

– Các kim loại Al, Zn, Be, Sn, Pb không phải là chất lưỡng tính nhưng cũng có thể phản ứng với cả axit và dung dịch bazơ.

đ. Các loại khác

Ngoài oxit lưỡng tính, muối axit của axit yếu và muối của axit yếu và bazơ yếu, amino axit và một số muối của amino axit cũng là chất lưỡng tính.

– Amino axit đều có tính bazơ (do NH2), vừa có tính axit (do có nhóm COOH). Axit amin phản ứng với dung dịch axit để đưa ra phương trình

(NHỎ BÉ2)xR(COOH)y + xHCl → (ClNH3)xR(COOH)y

– Khi cho amino axit tác dụng với dung dịch bazơ thì phương trình hóa học là

(NHỎ BÉ2)xR(COOH)y + yNaOH → ( NHỎ2)xR(COONa)y + yH2Ô.

4. Các oxit lưỡng tính thông dụng

Hiđroxit lưỡng tính: Al(OH)3Zn(OH)2Sn(OH)2Pb(OH)2Hãy(OH)2Cr(OH)3 ..

– Oxit lưỡng tính: Al2Ô3ZnO, SnO, PbO, BeO, Cr2Ô3 …

– Muối mà gốc axit chứa H có khả năng phân li thành H+ axit đa chức yếu: HCO3- HPO42-h2PO4- HS- HSO3- (NaHCO3NaH….)

– Chất lưỡng tính hai thành phần, thường được tạo bởi cation của bazơ yếu + anion của axit yếu: (NH .)4)2khí CO3HCOONH4,…

Chú ý:

– H3PO3 là axit 2 nấc H3PO2 là axit một nấc, là este, là kim loại không lưỡng tính.

– Chất vừa phản ứng với HCl và NaOH chưa chắc là chất lưỡng tính

Ví dụ:

– Este, Al, Zn đều phản ứng với NaOH và HCl nhưng không phải là chất lưỡng tính

– Cu(OH)2 Có nhiều tranh cãi và mâu thuẫn nên đây không được coi là lưỡng tính.

5. Thế nào là chất không lưỡng tính?

Chất không phải là chất lưỡng tính là chất không thể phản ứng với dung dịch axit và bazơ. Theo thuyết điện li, chất không lưỡng tính là chất trong nước không phân li được cả trong môi trường axit và bazơ.

Theo thuyết Bronsted, chất không lưỡng tính là chất vừa không có khả năng nhường proton H .+đều không thể nhận proton H+.

6. Phương pháp giải bài tập về hợp chất lưỡng tính

– Với dạng bài tập này, phương pháp tối ưu nhất là phương pháp đại số: Viết tất cả các PTHH xảy ra, sau đó dựa vào dữ liệu đã cho và PTHH để tính

– Bài toán tính lưỡng tính của hiđroxit có 2 dạng

* Vấn đề nghề nghiệp: Cho biết lượng chất phản ứng, hỏi sản phẩm.

Ví dụ: Cho dung dịch muối nhôm (Al3+) phản ứng với dung dịch kiềm (OH-). Chất nào thu được phụ thuộc vào tỉ lệ

k = nOH-/NAl3+

+ Nếu k 3 sau đó Al3+ phản ứng đủ hay dư thì chỉ phản ứng

Al3+ + 3OH- → Al(OH)3 (Đầu tiên)

(k = 3 có nghĩa là lượng mưa tối đa)

+ Nếu k 4 thì OH- phản ứng ở (1) dư và hòa tan Al(OH)3 theo cách sau:

Al(OH)3 + Ôi- → Al(OH)4- (2)

+ Nếu là 3 thì OH- dư sau phản ứng (1) và Al(OH) tan một phần3 trong 2)

*Hoàn thành bài học: Cho sản phẩm, hỏi khối lượng chất phản ứng

Ví dụ: Cho 1 mol OH- từ từ vào x mol Al3+sau phản ứng thu được y mol Al(OH)3 (x, y đã nêu). Tính a?

Bình luận:

– Nếu x = y thì bài toán rất đơn giản a = 3x = 3y

– Nếu y

+ Trường hợp 1: Al3+ dư sau phản ứng (1): Vậy a = 3y → Trường hợp này số mol OH- Là nhỏ nhất

+ Trường hợp 2: Xảy ra cả (1) và (2): Vậy a = 4x-y → Trường hợp này số mol OH- là lớn nhất

Chú ý:

+ Để giải bài toán trên ta cần giảm số mol của Al3+ trong AlCl3Al2(VÌ THẾ)4)3.. và chuyển thành số mol của OH- trong các dd sau: NaOH, KOH, Ba(OH)2Ca(OH)2

+ Cần chú ý đến BaSO . kết tủa4 trong phản ứng của Al .2(VÌ THẾ)4)3 với dung dịch Ba(OH)2. Tuy cách làm không thay đổi nhưng khối lượng kết tủa thu được gồm BaSO4

+ Trong trường hợp đối với OH- phản ứng với dung dịch chứa cả Al3+ và họ+ sau đó OH- sẽ phản ứng với HỌ+ đầu tiên sau đó phản ứng với Al3+

+ Cần chú ý các dung dịch muối như Na[Al(OH)4]Na2[Zn(OH)4]… khi phản ứng với CO . khí ga2 dư thì khối lượng kết tủa không thay đổi vì:

Na[Al(OH)4] + CO2→ Al(OH)3+ NaHCO3

+ Khi phản ứng với HCl hoặc H2VÌ THẾ4 Nếu pha loãng thì lượng kết tủa có thể thay đổi tùy theo lượng axit:

HCl + Na[Al(OH)4] → Al(OH)3 ↓+NaCl + H2Ô

+ Nếu HCl dư:

Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3 GIỜ2Ô

TH1: Nh+ = n↓

TH2: HCl dư: nh+ = 4nAl3+ – 3n↓

7. Bài tập thực hành

Bài 1: Đổ 100 ml dung dịch NaOH 3,5M vào 100 ml dung dịch AlCl. dung dịch3 1M thu được m gam kết tủa. Tính m?

Bài 2: Cho 450 ml dung dịch KOH 2M phản ứng hết với 100 ml Al. dung dịch2(VÌ THẾ)4)3 1M được dung dịch X. Tính nồng độ mol/l các chất trong dung dịch X?

Bài 3: Cho m gam hỗn hợp bột Al và Fe phản ứng với dung dịch NaOH dư, thấy thoát ra 6,72 lít khí (đktc). Nếu cho m gam hỗn hợp trên phản ứng với dung dịch HCl dư thấy thoát ra 8,96 lít khí (dktc). Tính khối lượng Al và Fe trong hỗn hợp ban đầu.

Đăng bởi: THCS Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Lớp 12 , Hóa học 12

Bạn thấy bài viết Chất nào sau đây không có tính lưỡng tính? có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Chất nào sau đây không có tính lưỡng tính? bên dưới để TRƯỜNG THPT BÌNH THANH có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: thptbinhthanh.edu.vn của TRƯỜNG THPT BÌNH THANH

Chuyên mục: Giáo dục

Nhớ để nguồn bài viết này: Chất nào sau đây không có tính lưỡng tính? của website thptbinhthanh.edu.vn

Xem thêm: he will go out with his friends

Đánh giá