cách tính phần trăm khối lượng

Công thức tính tỷ lệ lượng với những bài xích tập dượt tương quan là 1 trong những trong mỗi chủ thể trọng tâm của lịch trình hóa lớp 10 và lớp 11. Vậy rõ ràng công thức tính bộ phận tỷ lệ theo đuổi lượng là gì? Lý thuyết công thức tính tỷ lệ lượng lớp 10?… Trong nội dung nội dung bài viết cụ thể tiếp sau đây, DINHNGHIA.VN tiếp tục ra mắt cho tới các bạn những công thức tính tỷ lệ lượng, nằm trong tìm hiểu hiểu nhé!. 

Phần trăm lượng là gì?

 • Phần trăm lượng tiếp tục cho biết thêm tỷ trọng tỷ lệ của từng yếu tắc nhập ăn ý Hóa chất.
 • Muốn tìm hiểu tỷ lệ lượng thì tao cần phải biết lượng mol của những yếu tắc nhập ăn ý hóa học theo đuổi gam/mol hay những số gam của những hóa học tạo nên trở thành hỗn hợp.
 • Phần trăm lượng được xem với cùng một công thức đơn giản và giản dị, này đó là lấy lượng của yếu tắc (hay hóa học tan) phân chia mang lại lượng của ăn ý hóa học (hay dung dịch).

Công thức tính bộ phận tỷ lệ theo đuổi khối lượng 

Công thức tính tỷ lệ lượng hóa học

Bạn đang xem: cách tính phần trăm khối lượng

%A = \(\frac{m_{A}}{m_{hh}}\).100%

%B = \(\frac{m_{B}}{m_{hh}}\).100%

%C = \(\frac{m_{C}}{m_{hh}}\).100%

Trong đó:

\(m_{hh} = m_{A} + m_{B} + m_{C}…\)

Công thức tính tỷ lệ lượng nhập dung dịch

C% = \(\frac{m_{ct}}{m_{dd}}\).100%

\(m_{ct} = \frac{m_{dd}}{100}\).C%

\(m_{dd}\) = (\(m_{ct}\).100%) : C%

Công thức tính lượng riêng

\(d = \frac{m_{dd}}{V}\) (g/ml)

Công thưc tính mật độ mol/lit (\(C_{M}\))

\(C_{M} = \frac{n}{V}\)

Trong đó:

 • n: số mol hóa học tan nhập hỗn hợp (mol)
 • V: thể tích hỗn hợp (lít)

Công thức tính tỷ lệ theo đuổi thể tích (hay tỷ lệ theo đuổi số mol)

Công thức tính tỷ lệ theo đuổi thể tích hoặc công thức tính tỷ lệ theo đuổi số mol 

%A = \(\frac{n_{A}}{n_{hh}}\).100%

Trong đó: \(n_{hh} = n_{A} + n_{B} + n_{C} +…\)

Công thức tương tác thân thiết C%, \(C_{M}\) và lượng riêng rẽ D

\(C_{M} = \frac{10.D}{M}\).C%

\(\Leftrightarrow\) C% = \(\frac{C_{M}.M}{10.D}\)

Cách tính tỷ lệ lượng thông thường dùng

Tính tỷ lệ lượng lúc biết khối lượng

 • Bước 1: Tính lượng mol của ăn ý hóa học \(A_{x}B_{y}\)
 • Bước 2: Tính số mol vẹn toàn tử của từng yếu tắc với chứa chấp trong một mol ăn ý hóa học \(A_{x}B_{y}\). 1 mol phân tử \(A_{x}B_{y}\) có: x mol vẹn toàn tử A và nó mol vẹn toàn tử B.
 • Tính lượng những yếu tắc chứa chấp trong một mol ăn ý hóa học \(A_{x}B_{y}\).
  • \(m_{A} = x.M_{A}\)
  • \(m_{B} = x.M_{B}\)
 • Thực hiện nay tính tỷ lệ theo đuổi lượng của từng yếu tắc theo đuổi công thức:
  • %\(m_{A}\) = \(\frac{m_{A}}{m_{A_{x}B_{y}}}\).100%
  • %\(m_{B}\) = \(\frac{m_{B}}{m_{A_{x}B_{y}}}\).100%
  • Hoặc %\(m_{B}\) = 100% – %\(m_{A}\)

Tính tỷ lệ lượng lúc không biết khối lượng

Bước 1: Xác tấp tểnh phương trình tính tỷ lệ lượng nhập ăn ý chất

 • Viết phương trình khi chính thức giải bài xích toán: tỷ lệ lượng = (khối lượng mol vẹn toàn tố/khối lượng phân tử của ăn ý chất) x 100.
 • Đơn vị của nhị độ quý hiếm bên trên là gam bên trên mol (g/mol).
 • Khi đề bài xích ko mang lại lượng, chúng ta có thể dùng lượng mol nhằm tính tỷ lệ lượng của yếu tắc.

Bước 2: Viết công thức hóa học

 • Nếu đề bài xích ko mang lại công thức chất hóa học của từng ăn ý hóa học, tất cả chúng ta cần được viết lách bọn chúng đi ra. 
 • Nếu đề bài xích mang lại công thức chất hóa học thì bỏ lỡ đoạn này và trả cho tới bước “Tìm lượng của từng vẹn toàn tố”.

Bước 3: Tìm lượng của từng yếu tắc nhập ăn ý hóa học. 

 • Tra trọng lượng phân tử của từng yếu tắc nhập công thức chất hóa học bên trên bảng tuần hoàn
 • Khối lượng yếu tắc thông thường được viết lách bên dưới ký hiệu chất hóa học. 
 • Viết đi ra lượng của từng yếu tắc nhập ăn ý hóa học.

Bước 4: Nhân vẹn toàn tử khối với tỷ số mol.

 • Xác tấp tểnh số mol (tỷ số mol) của từng yếu tắc nhập ăn ý Hóa chất. 
 • Tỷ số mol được xem bởi vì số lượng nhỏ bên dưới nhập công thức chất hóa học của ăn ý hóa học. Nhân vẹn toàn tử khối của từng yếu tắc với tỷ số mol.

Bước 5: Tính lượng tổng của ăn ý hóa học. 

 • Cộng lượng của toàn bộ yếu tắc nhập ăn ý hóa học.
 • Có thể tính lượng tổng của ăn ý hóa học trải qua những lượng được xem theo đuổi tỷ số mol. Con số này được xem là khuôn số nhập phương trình tỷ lệ lượng.

Bước 6: Xác tấp tểnh lượng yếu tắc cần thiết tính tỷ lệ lượng. 

 • Khi đề bài xích đòi hỏi tìm hiểu “phần trăm khối lượng”, tức thị các bạn nên tìm hiểu lượng của một yếu tắc rõ ràng nhập ăn ý hóa học theo đuổi tỷ trọng tỷ lệ với tổng lượng của toàn bộ những yếu tắc. 
 • Xác tấp tểnh và viết lách đi ra lượng của yếu tắc cơ. Khối lượng này là lượng được xem theo đuổi tỷ số mol. Số này đó là tử số nhập phương trình tỷ lệ lượng.

Bước 7: Thay những đổi mới số nhập phương trình tỷ lệ lượng. 

Sau khi xác lập giá tốt trị của từng đổi mới số, chỉ việc thay cho nó vào phương trình được xác lập nhập những bước đầu tiên: 

Phần trăm lượng = (khối lượng mol vẹn toàn tố/khối lượng phân tử của ăn ý chất) x 100.

Bước 8: Tính tỷ lệ lượng. 

Bây giờ phương trình đã và đang được điền lênh láng, các bạn chỉ việc tính tỷ lệ lượng. 

Lấy lượng của yếu tắc phân chia mang lại tổng lượng ăn ý hóa học, rồi nhân với 100. Đây đó là tỷ lệ lượng của yếu tắc nhập ăn ý hóa học.

lý thuyết công thức tính tỷ lệ lượng và bài xích tập dượt

Xem thêm: giai cấp có tiềm lực kinh tế nhưng không có quyền lực chính trị trong đẳng cấp thứ ba là

Bài tập dượt về công thức tính tỷ lệ lượng lớp 10

Bài 1: Oxi hoá trọn vẹn 0,135 gam ăn ý hóa học cơ học A rồi mang lại thành phầm theo lần lượt qua loa bình 1 chứa chấp \(H_{2}SO_{4}\) đặc và bình 2 chứa chấp KOH, thì thấy lượng bình 1 tăng thêm 0,117 gam, bình 2 gia tăng 0,396 gam. Tại thử nghiệm không giống, khi nung 1,35 g ăn ý hóa học A với CuO thì chiếm được 112 ml (đktc) khí nitơ. Tính bộ phận tỷ lệ của những yếu tắc nhập phân tử hóa học A.

Cách giải

Khối lượng bình 1 tăng là lượng của \(H_{2}O\)

\(\Rightarrow n_{H} = 2n_{H_{2}O} = \frac{2.0,117}{18} = 0,013\, mol\)

Khối lượng bình 2 tăng là lượng của \(CO_{2}\)

\(\Rightarrow n_{C} = n_{CO_{2}} = \frac{0,396}{44} = 0,009\, mol\)

Số mol N nhập 0,135 gam ăn ý hóa học cơ học A là : 

\(n_{N} = n_{N_{2}} = \frac{2.0,112}{22,4.10} = 0,001\, mol\)

Vậy:

%\(m_{C}\) = \(\frac{12.0,009}{0,135}\).100% = 80%

%\(m_{H}\) = \(\frac{1.0,0013}{0,135}\).100% = 9,63%

%\(m_{N}\) = \(\frac{14.0,001}{0,135}\).100% = 10,37%

%\(m_{O}\) = 100% – (80% + 9,63% + 10,37%) = 0%

Bài 2: Oxi hóa trọn vẹn 0,6 gam ăn ý hóa học cơ học A chiếm được 0,672 lit khí \(CO_{2}\) (đktc) và 0,72 gam \(H_{2}O\). Tính bộ phận tỷ lệ lượng của những yếu tắc nhập phân tử hóa học A?

Cách giải

Oxi hóa A chiếm được \(CO_{2}\) và \(H_{2}O\)

\(\Rightarrow\) ăn ý hóa học A với C, H rất có thể với O.

\(n_{CO_{2}} = \frac{0,672}{22,4} = 0,03\, mol\)

\(n_{H_{2}O} = \frac{0,72}{18} = 0,04\, mol\)

\(\Rightarrow n_{C} = n_{CO_{2}} = 0,03\, mol\)

\(n_{H} = 2n_{H_{2}O} = 0,08\, mol\)

Vậy:

%\(m_{C}\) = \(\frac{12.0,03}{0,6}\).100% = 60%; 

%\(m_{H}\) = \(\frac{1.0,08}{0,6}\).100% = 13,33%

%\(m_{O}\) = 100% – (60% + 13,33%) = 26,67%

Như vậy, nội dung bài viết bên trên trên đây đã hỗ trợ ích cho chính mình nhập quy trình tìm hiểu hiểu về chủ thể những công thức tính tỷ lệ lượng. Hy vọng rằng với những công thức tính tỷ lệ lượng nhưng mà DINHNGHIA.VN tiếp tục tổ hợp sẽ hỗ trợ ích cho chính mình nhập quy trình tiếp thu kiến thức. Chúc các bạn luôn luôn học tập tốt!.

Xem cụ thể qua loa đoạn phim của thầy TUẤN XIPO:


(Nguồn: www.youtube.com)

Xem thêm: sách bài tập toán 9 tập 2

4/5 - (2 bình chọn)