cách tính đơn giá trong excel

Việc xác định đơn giá chỉ (hay tính đơn giá) bám theo nhiều điều khiếu nại thông thường khiến cho tất cả chúng ta gặp gỡ nhiều trở ngại. Bời việc này đòi căn vặn chúng ta nên dùng chất lượng tốt những hàm, biết phương pháp tổ chức triển khai bảng tài liệu và sở hữu suy nghĩ logic chất lượng tốt. Để chung chúng ta tập luyện tăng những điều đó, tất cả chúng ta hãy nằm trong Học Excel Online lần hiểu 4 cơ hội xác lập đơn giá chỉ theo khá nhiều ĐK nhập excel nhé.

Ví dụ tất cả chúng ta sở hữu bảng tài liệu bán sản phẩm như sau:

Bạn đang xem: cách tính đơn giá trong excel

Đơn giá chỉ của từng sản phẩm được xác định dựa vào 2 yếu hèn tố: Mã mặt hàng và Mã doanh nghiệp lớn.

Yêu cầu là hãy xác định đơn giá chỉ phụ thuộc mã doanh nghiệp lớn kết phù hợp với mã mặt hàng tra nhập bảng đơn giá để có mức giá trị ứng bên trên vùng G3:G9.

Cách loại 1: Dùng hàm VLOOKUP phối hợp hàm MATCH

Tham khảo tăng bài xích viết: Cách dùng hàm vlookup phối hợp hàm Match Khi lần theo khá nhiều cột chứa chấp kết quả

Khi suy nghĩ cho tới việc tham ô chiếu 1 độ quý hiếm (cụ thể ở đây là đơn giá) bám theo nhiều điều khiếu nại (từ 2 điều khiếu nại trở lên), tất cả chúng ta suy nghĩ cho tới việc dùng hàm VLOOKUP phối hợp hàm MATCH.

Trọng tâm của cách tiến hành này là chúng ta nên xác định VLOOKUP bám theo độ quý hiếm nào là, MATCH bám theo độ quý hiếm nào là. Để làm điều đó, tất cả chúng ta chú ý cấu tạo của bảng đơn giá:

  • Mã công ty nằm ở cột đầu tiên nhập bảng đơn giá chỉ => Theo lý lẽ hàm VLOOKUP thì độ quý hiếm lần tìm kiếm nên nằm ở cột đầu tiên. Vì vậy VLOOKUP tiếp tục lần bám theo mã doanh nghiệp lớn.
  • Kết trái khoáy cần thiết lần của hàm VLOOKUP là đơn giá chỉ của những mã mặt hàng, tương ứng bám theo cột loại bao nhiêu nhập bảng. Vì vậy để xác định cột loại bao nhiêu, tất cả chúng ta người sử dụng hàm MATCH để xét độ quý hiếm Mã hàng.

Cấu trúc như sau: VLOOKUP(Mã doanh nghiệp lớn, Bảng đơn giá chỉ, MATCH(mã mặt hàng, loại mã mặt hàng, 0), 0)

Khi thay cho những nội dung trở nên tọa độ tham ô chiếu tao có:

G3=VLOOKUP(C3,$B$14:$F$17,MATCH(B3,$B$13:$F$13,0),0)

Cách loại 2: Dùng hàm HLOOKUP phối hợp hàm MATCH

Hàm HLOOKUP cũng là 1 trong hàm lần tìm kiếm tương tự động với VLOOKUP, chỉ thay đổi về phương phía, chiều lần lần. Trong tình huống này bọn chúng ta biện luận như sau:

  • Đối tượng lần tìm kiếm của hàm HLOOKUP nên nằm ở dòng đầu tiên của bảng lần lần. Vì vậy tất cả chúng ta thấy loại Mã mặt hàng (dòng 13) là dòng đầu tiên của vùng bảng đơn giá chỉ sản phẩm & hàng hóa. Do đó đối tượng lần tìm kiếm của hàm HLOOKUP nhập tình huống này là Mã hàng.
  • Khi đó thành quả của hàm HLOOKUP tiếp tục lấy tương ứng xuống từng nào dòng? Căn cứ nhập mã công ty để xác định loại. Vì vậy tất cả chúng ta người sử dụng hàm MATCH lần bám theo Mã công ty.

Cấu trúc như sau: HLOOKUP(Mã mặt hàng, Bảng đơn giá chỉ, MATCH(Mã doanh nghiệp lớn, cột Mã doanh nghiệp lớn, 0), 0)

Khi thay cho những nội dung trở nên tọa độ tham ô chiếu tao có:

G3=VLOOKUP(C3,$B$14:$F$17,MATCH(B3,$B$13:$F$13,0),0)

Xem thêm: trong thiên nhiên cây tre có thể sinh sản bằng

Cách thứ 3: Dùng hàm INDEX và MATCH

Bạn sở hữu hiểu được người sử dụng Index + Match thì chất lượng tốt rộng lớn người sử dụng Vlookup hoặc Hlookup? Nếu ko tin cậy thì các bạn hãy xem xét lại bài xích viết:

Vì sao người sử dụng INDEX và MATCH chất lượng tốt rộng lớn người sử dụng VLOOKUP nhập Excel

Trong tình huống này, tất cả chúng ta nằm trong lần hiểu cơ hội dùng INDEX MATCH ra làm sao nhé.

Khi nhắc cho tới INDEX MATCH, chúng ta hãy ghi lưu giữ 3 yếu hèn tố:

  • Vùng tài liệu nào? Chúng tao cần thiết tính đơn giá chỉ, do đó xét vùng B13:F17 là Bảng đơn giá chỉ.
  • Kết trái khoáy ở dòng nào? Xác định loại dựa vào hàm MATCH, lần bám theo Mã doanh nghiệp lớn.
  • Kết quả ở cột nào? Xác định cột dựa vào hàm MATCH, lần bám theo Mã mặt hàng.

Cấu trúc cụ thể: INDEX(Bảng tài liệu, MATCH(Mã doanh nghiệp lớn, Cột Mã doanh nghiệp lớn,0), MATCH(Mã mặt hàng, loại Mã mặt hàng,0))

Khi thay cho những nội dung trở nên tọa độ tham ô chiếu tao có:

G3=INDEX($B$13:$F$17,MATCH(C3,$B$13:$B$17,0),MATCH(B3,$B$13:$F$13,0))

Cách loại 4: Dùng hàm SUMPRODUCT xác định đơn giá chỉ bám theo nhiều điều kiện

Hàm SUMPRODUCT là một trong những hàm sử dụng được nhập thật nhiều tình huống. Và chúng tao trọn vẹn sở hữu thể ứng dụng hàm này trong những việc xác định đơn giá chỉ bám theo nhiều điều khiếu nại. Cụ thể như sau:

  • Khi nào áp dụng được? Khi bảng đơn giá chỉ không tồn tại những mã trùng nhau.
  • Cách dùng: Xét 2 điều khiếu nại dạng mảng 2 chiều: Mã mặt hàng (vùng C13:F13) và Mã doanh nghiệp lớn (vùng B14:B17), thành quả tương ứng lấy nhập vùng C14:F17

Khi thay cho những nội dung trở nên tọa độ tham ô chiếu tao có:

G3=SUMPRODUCT(($B$14:$B$17=C3)*($C$13:$F$13=B3)*$C$14:$F$17)

Xem thêm: chất nào sau đây có đồng phân cấu tạo

Cả 4 cách đều đã tạo ra thành quả như thể nhau.

Bạn thấy đó, để tiến hành 1 đòi hỏi trong Excel tất cả chúng ta rất có thể sở hữu nhiều cách thức thực hiện không giống nhau. Có thật nhiều hàm rất có thể dùng, liên kết cùng nhau chung bọn chúng ta đạt được thành quả như yêu cầu. Hãy lần hiểu tăng nhiều kiến thức và kỹ năng của Excel nằm trong Học Excel Online chúng ta nhé.