cách tính diện tích hình hộp chữ nhật

Bài viết dưới đây World Research Journals sẽ tổng hợp dành cho học sinh tiểu học công thức tính diện tích hình hộp chữ nhật , đưa ví dụ và bài tập ôn tập, củng cố kiến ​​thức, kĩ năng giải toán hình học. Mời quý phụ huynh và các em học sinh cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Cách tính chu vi và diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật

Cách tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật

công thức diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật
Hình hộp chữ nhật

Bạn đang xem: cách tính diện tích hình hộp chữ nhật

Để tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật ta áp dụng công thức tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật như sau:

Sxq = 2 x h x (a + b)

Công thức trên được diễn giải như sau: Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật bằng chiều cao nhân với chu vi đáy. Trong đó công thức tính chu vi đáy hình hộp chữ nhật là C = 2 x (a + b).

Trong đó:

 • Sxq: biểu thị diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật.
 • H: là chiều cao của hình chữ nhật.
 • Một: là chiều dài của hình chữ nhật.
 • b: là chiều rộng của hình chữ nhật.

Đơn vị diện tích: centimet vuông mét vuông (cm 2 ), đề xi mét vuông (dm 2 ), mét vuông (m 2 ),…

Ví dụ: Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 10dm, chiều rộng 6dm, chiều cao 10dm. Tính diện tích xung quanh của thùng carton đó.

Giải pháp:

Diện tích xung quanh của thùng giấy là:

Sxq = 2 x 10 x (10 + 6) = 320 (dm 2 )

Đáp số: 320 dm 2

công thức diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật
Công thức tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật

Nêu cách tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật?

Để tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật, ta áp dụng công thức tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật như sau:

Stp = Sxq + 2 x a x b = 2 x h x (a+b) + 2 x a x b

Trong đó:

 • sxq : là ký hiệu cho diện tích xung quanh hình chữ nhật
 • tiêu chuẩn: là kí hiệu cho diện tích toàn phần của hình chữ nhật
 • một, b :chiều dài và chiều rộng tương ứng
 • H: là chiều cao của hình hộp chữ nhật

Giải thích công thức: Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật bằng tổng diện tích hình hộp chữ nhật và 2 mặt còn lại.

Đơn vị diện tích: centimet vuông mét vuông (cm 2 ), đề xi mét vuông (dm 2 ), mét vuông (m 2 ),…

cách tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật
Công thức tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Ví dụ: Cho một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 6m và chiều cao của lớp học là 5m. Tổng diện tích của căn phòng đó là bao nhiêu?

Giải pháp:

Diện tích xung quanh của lớp học là:

Sxq = 2 x 5 x (8 + 6) = 140 (m 2 )

Tổng diện tích hai đáy của căn phòng đó là:

S 2 đáy = 2 x 8 x 6 = 96 (m 2 )

Diện tích toàn phần của căn phòng đó là:

140 + 96 = 236 (m 2 )

Đáp số: 236 m 2

Công thức tính chu vi hình hộp chữ nhật

C = 4 x (h + a + b)

Trong đó:

 • C: là chu vi hình hộp chữ nhật
 • H: là chiều cao của hình hộp chữ nhật
 • Một: là chiều dài của hình chữ nhật
 • b: là chiều rộng của hình chữ nhật

Ví dụ: Cho một hình hộp chữ nhật có chiều dài = 7 cm, chiều rộng = 3 cm, chiều cao = 8 cm. Hỏi chu vi hình hộp chữ nhật đó là bao nhiêu?

Giải pháp

Áp dụng công thức ta có chu vi hình hộp chữ nhật là:

C = 4 x (h + a + b)

= 4 x (8 + 7 + 3)

Xem thêm: he will go out with his friends

= 72 cm

Đáp số: 72cm

Các dạng toán về tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Dạng 1: Tính diện tích toàn phần hoặc xung quanh của hình hộp chữ nhật

Phương pháp giải: Áp dụng các quy tắc tính diện tích xung quanh hoặc diện tích toàn phần đã giới thiệu ở trên.

Dạng 2: Biết diện tích xung quanh hoặc diện tích toàn phần, tìm chu vi hoặc chiều cao

Phương pháp giải:

 1. Từ công thức Sxq = (a + b) x 2 x h:
 • Chiều cao h được tính theo công thức sau: h = Sxq : [(a + b) x 2] = Sxq: (a + b) : 2
 • Tìm chu vi đáy theo công thức: (a + b) x 2 = Sxq : h.
 1. Nếu biết diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ta cũng thế vào công thức để tìm các đại lượng chưa biết.

Dạng 3: Toán có lời văn

Phương pháp giải: Cần xác định diện tích cần tìm của hình hộp chữ nhật là diện tích xung quanh hay diện tích toàn phần rồi áp dụng quy tắc.

Bài tập tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Bài 1: Một phòng học hình chữ nhật có chiều dài 7,5m, rộng 6,4m, cao 4,7m cần sơn tường và trần. Tính diện tích phần cần sơn biết tổng diện tích các cửa là 8,6 m 2 .

* Hướng dẫn: Không kể diện tích các cửa ra vào thì diện tích xung quanh lớp học cũng chính là diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật có chiều dài, chiều rộng, chiều cao như đề bài đã cho.

Diện tích sơn trong phòng học sẽ = diện tích sơn xung quanh – trừ đi diện tích cửa + với diện tích một mặt đáy (trần nhà).

Giải pháp:

Diện tích xung quanh lớp học là:

Sxq = 2 x 4,7 x (7,5 + 6,4) = 130,66 (m 2 )

Diện tích trần của căn phòng là:

S trần nhà = 7,5 x 6,4 = 48 (m 2 )

Diện tích cần sơn trong lớp học là:

S = (130,66 + 48) – 8,6 = 170,06 (m 2 )

Đáp số: 170,06m 2

Bài 2: Một khối nước đá hình chữ nhật có Sxq = 460 dm 2 và có chiều cao là 8 dm. Tính chu vi đáy của tảng băng đó.

Giải pháp:

Vì diện tích xung quanh của miếng băng hình hộp chữ nhật bằng chu vi đáy x chiều cao nên => chu vi đáy hình hộp chữ nhật = Sxq : chiều cao, ta có:

Chu vi đáy của tảng băng là:

C = 460 : 8 = 57,5 ​​(dm)

Đáp số: 57,5dm

Bài 3: Người ta làm một hộp các tông lớn có dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 0,2 m, chiều rộng 13 cm và chiều cao 9 cm. Tính diện tích bìa cứng dùng để làm 1 hộp đó (không tính các cạnh đã dán).

Hướng dẫn: diện tích bìa các tông dùng để làm hộp bằng tổng diện tích của hình hộp chữ nhật.

Giải pháp:

Thay đổi 0,2 m = 20 cm

Chu vi hình hộp chữ nhật là:

Sxq = (20 + 13) x 2 x 9 = 594 (cm 2 )

Diện tích bìa cứng dùng để làm 1 hộp là:

S = 594 + 20 x 13 x 2 = 1114 (cm 2 )

Đáp số: 1114cm 2

Xem thêm: anh 8 unit 10 a closer look 1

Hy vọng với công thức tính diện tích hình hộp chữ nhật có Qua bài viết này sẽ phần nào giúp các em củng cố lại kiến ​​thức và học tốt môn Toán hơn. Chúc các bạn thành công.