cách li sau hợp tử không phải là

Câu hỏi:

09/03/2020 6,979

Bạn đang xem: cách li sau hợp tử không phải là

A. Trở quan ngại ngăn ngừa đưa đến con cái lai.

B. Trở quan ngại ngăn ngừa sự thụ tinh ma.

Đáp án chủ yếu xác

C. Trở quan ngại ngăn ngừa con cái lai hữu thụ.

D. Trở quan ngại ngăn ngừa con cái lai cách tân và phát triển.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Côđon nào là tại đây quy toan tín hiệu mở màn quy trình dịch mã?

A. 5'XAA3'.

B. 5'GGA3'.

C. 5'AUG3'.

D. 5'AGX3'.

Câu 2:

Một quần thể với 600 thành viên đem loại ren AA, 600 thành viên đem loại ren Aa và 300 thành viên đem loại ren aa. Tỉ lệ loại ren của quần thể khi đạt tình trạng cân đối là

A. 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa

B. 0,09AA: 0,42Aa: 0,49aa

C. 0,16AA: 0,48Aa: 0,36aa

D. 0,64AA: 0,35Aa: 0,04aa

Câu 3:

Thực vật với phân tử xuất hiện tại vô kỉ nào là, đại nào là sau đây?

A. Kỉ Silua, đại Cổ sinh

Xem thêm: trong thiên nhiên cây tre có thể sinh sản bằng

B. Kỉ Than đá, đại Trung sinh

C. Kỉ Tam điệp, đại Trung sinh

D. Kỉ Pecmi, đại Cổ sinh

Câu 4:

Một thành viên loại ren AaBbDD sau đó 1 thời hạn tiến hành giao hợp ngay sát, số dòng sản phẩm thuần xuất hiện tại là:

A. 4.

B. 8.

C. 6.

D. 2.

Câu 5:

Huấn luyện thú còn non, xây dựng những bản năng với ĐK là quá trình

A. Biến thay đổi thói quen bẩm sinh khi sinh ra trở nên thói quen học tập được.

B. Biến thay đổi thói quen học tập được trở nên tậ tính lếu phù hợp.

C. Biến thay đổi thói quen bẩm sinh khi sinh ra trở nên thói quen lếu phù hợp.

D. Biến thay đổi thói quen lếu phù hợp trở nên thói quen học tập được.

Câu 6:

Loài cổ nhất và văn minh nhất vô chỉ Homo

A. Homo neandectan và Homo sapiens.

B. Homo habilis và Homo erectus.

C. Homo habilis và Homo sapiens.

D. Homo erectus và Homo sapiens.