biểu mẫu kèm theo thông tư 77/2017/tt-btc

Bạn đang xem bài viết ✅ Mẫu giấy báo nợ (dùng cho ngân sách xã) Ban hành kèm theo THông tư 77/2017/TT-BTC ✅ tại website Pgdphurieng.edu.vn có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Pgdphurieng.edu.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu giấy báo nợ (Dùng cho ngân sách xã) được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và mới nhất. Mẫu giấy báo nợ được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Mẫu giấy báo nợ có hiệu lực kể từ ngày 12/09/2017. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: biểu mẫu kèm theo thông tư 77/2017/tt-btc

Mẫu giấy báo nợ.

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

GIẤY BÁO NỢ

Thực chi Tạm ứng

Chuyển khoản Tiền mặt

Căn cứ Thông tri duyệt y dự toán số ngày……………………………………………………………………………….

Yêu cầu Kho bạc Nhà nước……………………………………………………………………………………………………

Chi Ngân sách xã………………………………………………….. Tài khoản:……………………………………………..

Mã TCNS ………………………………………………………………Tên CTMT, DA………………………………………

Mã CTMT, DA:…………………………………………………………………………………………………………………….

Nội dung chi

Mã NDKT

chương

Mã ngành KT

Mã nguồn NSNN

Xem thêm: chất nào sau đây có đồng phân cấu tạo

Số tiền

Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ:……………………………………………………………………………………………………….

Đơn vị nhận tiền/Người nhận tiền:…………………………………………………………………………………………….

Số CMND:,……………………………. Cấp ngày:…………………………… Nơi cấp:…………………………………..

Tài khoản:………………………………………….. Tại KBNN(NH):………………………………………………………..

Ngày…tháng…..năm …..

Ngày…tháng…..năm ….

BỘ PHẬN KIỂM SOÁT CHI

BỘ PHẬN KẾ TOÁN

Kiểm soát Phụ trách

Kế toán Kế toán trưởng KBNN

Giám đốc KBNN

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Mẫu giấy báo nợ (dùng cho ngân sách xã) Ban hành kèm theo THông tư 77/2017/TT-BTC của Pgdphurieng.edu.vn nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

Xem thêm: phát biểu định luật jun len xơ