bằng chứng tiến hóa nào sau đây là bằng chứng sinh học phân tử

Câu hỏi:

09/08/2021 23,588

Bạn đang xem: bằng chứng tiến hóa nào sau đây là bằng chứng sinh học phân tử

A. Tất cả những loại loại vật đều được kết cấu kể từ tế bào.

B. Prôtêin của những loại loại vật đều kết cấu kể từ trăng tròn loại axit amin.

Đáp án chủ yếu xác

C. Xác loại vật sinh sống trong những thời đại trước được bảo vệ trong những lớp băng.

D. Xương tay của những người tương đương với cấu hình chi trước của mèo.

Bằng triệu chứng sinh học tập phân tử là B.

A: bằng phẳng triệu chứng tế bào học

C: Hóa thạch

D: bằng phẳng triệu chứng phẫu thuật đối chiếu.

Chọn B.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một quần thể ở hiện trạng cân đối Hacđi-Vanbec với 2 alen D và d, vô bại liệt số thành viên với loại ren dd lúc lắc tỉ lệ thành phần 25%. Tần số kha khá của từng alen vô quần thể là:

A. D = 0,16; d = 0,84.

B. D = 0,5; d = 0,5.

C. D = 0,4; d = 0,6.

D. D = 0,75; d = 0,25.

Câu 2:

Trong Luật hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình với điều luật cấm kết duyên trong những người dân có mối quan hệ huyết tộc thân thiện. Cửa hàng DT học tập của điều luật này là lúc những người dân với mối quan hệ huyết tộc kết duyên cùng nhau thì:

A. quy trình hạn chế phân ở tía và u bị rối loàn thực hiện xuất hiện tại những đột biến hóa NST.

B. những ren lặn rất có hại cho sức khỏe hoàn toàn có thể được bộc lộ thực hiện mang đến con cái con cháu của mình với mức độ sinh sống thông thường.

C. quy trình vẹn toàn phân ở tía và u bị rối loàn thực hiện xuất hiện tại những đột biến hóa xôma.

D. những dạng đột biến hóa ren và đột hải dương NST thông thường xẩy ra Khi kết duyên ngay sát nên hạn chế mức độ sinh sống của mới con cái con cháu.

Câu 3:

Khi nói tới xét nghiệm trước sinh ở người, tuyên bố này tại đây ko đúng?

A. Xét nghiệm trước sinh là những xét nghiệm để hiểu coi bầu nhi với bị dịch DT này bại liệt hay là không.

Xem thêm: if the examiner can't make sense of what your essay is about you'll get the low mark

B. Xét nghiệm trước sinh đặc biệt quan trọng hữu ích so với một số trong những dịch DT phân tử thực hiện rối loàn quy trình fake hóa vô khung người.

C. Xét nghiệm trước sinh nhằm mục đích mục tiêu đa phần là xác lập hiện tượng sức mạnh của những người u trước lúc sinh con cái.

D. Xét nghiệm trước sinh được tiến hành vì thế nhì kỹ năng phổ cập là chọc dò la dịch ối và sinh thiết tua nhau bầu.

Câu 4:

Khi nói tới những nguyên tố tình cờ và tinh lọc bất ngờ, với từng nào điểm lưu ý công cộng tại đây đúng?

I. cũng có thể chỉ thực hiện thay cho thay đổi tần số alen tuy nhiên ko thực hiện thay cho thay đổi tần số loại ren của quần thể.

II. Làm hạn chế sự đa dạng và phong phú DT của quần thể.

III. cũng có thể thực hiện tăng tần số alen chất lượng tốt, hạn chế tần số alen rất có hại cho sức khỏe vô quần thể.

IV. cũng có thể đưa đến alen mới mẻ thực hiện tăng mối cung cấp vật liệu của tiến thủ hóa.

A. 1.

B. 3.

C. 2.

D. 4.

Câu 5:

Khi lai khung người với loại ren AaBb với khung người với loại ren Ddee, tiếp sau đó tổ chức nhiều bội hóa tạo thành thể dị nhiều bội. lõi rằng quy trình hạn chế phân xẩy ra thông thường, đời con cái ko thể nhận được loại ren dị nhiều bội này sau đây?

A. AAbbDDee.

B. aaBBddee.

C. AABBDDee.

D. aabbddEE.

Câu 6:

Sơ thiết bị này tại đây tế bào miêu tả chính nội dung fake thuyết siêu trội?

A. AaBb > AABb > aabb.

B. AABb > AaBb >Aabb.

C. AABB > AaBb > aabb.

D. AABB > ABB > aabb.

Xem thêm: anh 8 unit 10 a closer look 1

TÀI LIỆU VIP VIETJACK