apocalypse là gì

Sơn Đù Đấu Na-ru-to Pibby Glitch Saturdays Apocalypse Friday Night Funkin’ Mod
Sơn Đù Đấu Na-ru-to Pibby Glitch Saturdays Apocalypse Friday Night Funkin’ Mod

Bạn đang xem: apocalypse là gì

APOCALYPSE Tiếng việt là gì – nhập Tiếng việt Dịch

Ví dụ về dùng Apocalypse nhập một câu và bạn dạng dịch của họ

Các các bạn sẽ nhập vai War,

một nhập 4 kỵ sĩ của Four Horsemen of the Apocalypse.

Mọi người cũng dịch

We already saw Jean Grey

essentially use the Phoenix Force lớn defeat Apocalypse.

Cảnh Jean Grey

dùng Phoenix Force võ thuật với Apocalypse.

District 21 is an apocalypse themed adventure park located in IOI City Mall,

at the Northern part of the thành phố.

District 21 là một trong những công

viên phiêu lưu theo dõi chủ thể khải huyền trực thuộc Khu Thương mại Thành phố IOI,

ở phía Bắc của thành phố Hồ Chí Minh.

In this post apocalypse rpg zombie survival game your own

target is lớn craft more deadly weapons, kill zombies and try lớn survive.

Trong bài xích khải huyền zombie MMORPG trò nghịch ngợm tồn

tại không lấy phí này tiềm năng của chúng ta là nhằm craft tranh bị bị tiêu diệt người rộng lớn, phun zombie và nỗ lực nhằm tồn bên trên.

Like a river of mercy, these words are found throughout the sacred books,

from Genesis lớn the Apocalypse.

Như dòng sản phẩm sông của lòng thương xót, những điều này được nhìn thấy từng trong số cuốn sách Thánh,

từ Sáng Thế Ký cho tới Khải Huyền.

You can imagine what kind of seal

has been used if you know about the nội dung of the Apocalypse and the God from the Bible.

Mấy đứa rất có thể tưởng tượng được

kiểu hàm ấn đang được được sử dụng nếu như biết nôi dung của Khải Huyền và Chúa trời nhập Kinh thánh.

Trong sách” Ngày Khải huyền của Peter”, Uriel được tế bào tả

là cục cưng của sự việc ân hận.

Lời tiên tri nhiều năm nhất và ở đầu cuối tiên lượng về Khải Huyền: In persecutione extrema S.

R. E. sedebit.

Many pages of what is contained in the Apocalypse of Saint John have already been explained lớn you by bầm.

Magneto will join Apocalypse and fight against a new mix of mutants under the tutelage of Professor X

Xem thêm: hiện tượng cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa được giải thích chủ yếu dựa vào hiện tượng

and Mystique.

Magneto tiếp tục nhập cuộc nhập phe Apocalypse, ngăn chặn lực lượng Dị Nhân mới nhất bên dưới sự dìu dắt của Giáo sư

X và Mystique.

Trong Sách Khải huyền của Thánh Gioan, thảm kịch của quả đât được trình diễn cho tới tất cả chúng ta một cơ hội thâm thúy rộng lớn.

Back in 1445 the people of

Moscow thought they were close lớn facing apocalypse as all the church bells started lớn ring simultaneously on their own.

Trở lại năm 1445,

người dân Moscow cho rằng bọn họ đang được sát đối lập với ngày tận thế khi toàn bộ những chuông thánh địa bắt

đầu mặt khác sụp đổ chuông.

As mentioned above, Idle Apocalypse consists of many buildings and

each building can only produce one thing at a time.

Như đang được thưa phía trên, nhập Idle Apocalypse bao hàm thật nhiều tòa nhà

và từng tòa nhà của bạn chỉ rất có thể tạo ra 1 loại bên trên 1 thời điểm.

Khi suy nghĩ cho tới một phương tiện đi lại nhằm đương đầu với ngày tận thế, BMW sẽ không còn đứng đầu

danh sách này.

São Paulo is Đen in the middle of the day lượt thích an apocalypse due lớn smoke from wildfires.(Photo: BBC).

The third horseman of the Apocalypse, who rides out early in the Tribulation,

will take a heavy toll in deaths and sickness.

Người cưỡi ngựa loại tía nhập sách Khải Huyền, rời khỏi sớm nhập Cơn đại

nạn tiếp tục đem về thiệt sợ hãi áp lực nhập sự bị tiêu diệt và bị bệnh.

It is instructive lớn remember the passage from chapter 11 of the Apocalypse where the two end-time prophets are finally slain by anti-Christ.

Đó là bài học kinh nghiệm nhằm ghi nhớ những đoạn trích kể từ chương 11 của Sách Khải Huyền, điểm nhị tiên tri thời cuối bị giết thịt vì như thế thương hiệu Phản Kitô.

When the Prophecy of the Apocalypse spread across the land, it became woven into the fabric of fate.

Khi Lời tiên tri của Sách khải huyền Viral từng vùng khu đất, nó đang trở thành điều tô vẽ về sợi thừng số phận.

The album was

inspired by biblical visions of”The Four Horsemen of the Apocalypse”.

Album dựa trên

tầm coi của kinh thánh”The Four Horseman of the Apocalypse”.

Kết quả: 525, Thời gian: 0.0282

Từ đồng nghĩa tương quan của Apocalypse

Cụm kể từ nhập trật tự chữ cái

Truy vấn tự vị sản phẩm đầu

Bạn đang được coi bài xích viết: APOCALYPSE Tiếng việt là gì – nhập Tiếng việt Dịch. tin tức vì thế C2 Lập Lễ HP tinh lọc và tổ hợp cùng theo với những chủ thể tương quan không giống.

Xem thêm: tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được quy định bởi