announce là gì

Bạn đang xem: announce là gì

Cách phân chia động kể từ announce rất đơn giản, Quý Khách cần lưu giữ 3 dạng ở trên bảng thứ nhất nhằm hoàn toàn có thể phân chia động kể từ cơ ở ngẫu nhiên thời này.Giờ chúng ta coi cơ hội phân chia cụ thể của động kể từ announce ở trên bảng thứ hai cụ thể rộng lớn về toàn bộ những thì.

Chia Động Từ: ANNOUNCE

Nguyên thể Động danh từ Phân kể từ II
to announce announcing announced
Bảng phân chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện bên trên đơn announce announce announces announce announce announce
Hiện bên trên tiếp diễn am announcing are announcing is announcing are announcing are announcing are announcing
Quá khứ đơn announced announced announced announced announced announced
Quá khứ tiếp diễn was announcing were announcing was announcing were announcing were announcing were announcing
Hiện bên trên trả thành have announced have announced has announced have announced have announced have announced
Hiện bên trên hoàn thành xong tiếp diễn have been announcing have been announcing has been announcing have been announcing have been announcing have been announcing
Quá khứ trả thành had announced had announced had announced had announced had announced had announced
QK hoàn thành xong Tiếp diễn had been announcing had been announcing had been announcing had been announcing had been announcing had been announcing
Tương Lai will announce will announce will announce will announce will announce will announce
TL Tiếp Diễn will be announcing will be announcing will be announcing will be announcing will be announcing will be announcing
Tương Lai trả thành will have announced will have announced will have announced will have announced will have announced will have announced
TL HT Tiếp Diễn will have been announcing will have been announcing will have been announcing will have been announcing will have been announcing will have been announcing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would announce would announce would announce would announce would announce would announce
Conditional Perfect would have announced would have announced would have announced would have announced would have announced would have announced
Conditional Present Progressive would be announcing would be announcing would be announcing would be announcing would be announcing would be announcing
Conditional Perfect Progressive would have been announcing would have been announcing would have been announcing would have been announcing would have been announcing would have been announcing
Present Subjunctive announce announce announce announce announce announce
Past Subjunctive announced announced announced announced announced announced
Past Perfect Subjunctive had announced had announced had announced had announced had announced had announced
Imperative announce Let′s announce announce

Xem thêm: trong thiên nhiên cây tre có thể sinh sản bằng