anh 8 unit 5 a closer look 2Lời giải bài bác luyện Unit 5 lớp 8 A Closer Look 2 trang 53, 54 nhập Unit 5: Our customs and traditions Tiếng Anh 8 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc, cụ thể giúp học viên đơn giản thực hiện bài bác luyện Tiếng Anh 8 Unit 5.

Bạn đang xem: anh 8 unit 5 a closer look 2

Tiếng Anh 8 Unit 5 A Closer Look 2 (trang 53, 54) - Tiếng Anh 8 Global Success

Quảng cáo

1 (trang 53 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Choose the correct option in each sentence below (Chọn phương án chính trong những câu bên dưới đây)

1. It takes more kêu ca a / an hour lớn drive lớn Can Tho.

2. It’s a / 0 tradition for children lớn wake up early on Christmas Day.

3. The Ok Om Bok Festival takes place in the / 0 October.

4. We went lớn Can Tho by an / 0 air.

5. A: Where’s a / the book? - B: I thought you left it next lớn the TV.

Đáp án:

1. an

2. a

3. 0

4. 0

5. the

Giải thích:

- “a” thông thường đứng trước danh kể từ kiểm đếm được số không nhiều, chính thức vì như thế một phụ âm.

- “an” thông thường đứng trước danh kể từ kiểm đếm được số không nhiều chính thức vì như thế vẹn toàn âm (e, u, i, o, a) hoặc âm “h” câm.

- “the” thông thường đứng trước danh kể từ khi:

+ vật thể hoặc group vật thể là có một không hai hoặc sẽ là duy nhất

Quảng cáo

+ danh kể từ này vừa mới được nhắc trước đó

+ danh kể từ này được xác vì như thế 1 cụm kể từ hoặc 1 mệnh đề

+ bịa đặt trước một danh kể từ duy nhất dụng cụ riêng lẻ tuy nhiên người rằng và người nghe đều hiểu

+ trước đối chiếu nhất (đứng trước first, second, only..) Lúc những kể từ này được sử dụng như tính kể từ hoặc đại từ

- Không người sử dụng mạo kể từ khi:

+ danh kể từ ko kiểm đếm được hoặc trừu tượng

+ thể hiện tuyên tía cộng đồng chung

+ tế bào miêu tả những kiểu dáng vận tải đường bộ chung

Hướng dẫn dịch:

1. Mất rộng lớn một giờ chạy xe pháo cho tới Cần Thơ.

2. Trẻ em sở hữu truyền thống lịch sử dậy sớm vào trong ngày Giáng sinh.

3. Lễ hội Ok Om Bok ra mắt nhập mon 10.

4. Chúng tôi cho tới Cần Thơ vì như thế đàng mặt hàng ko.

5. A: Cuốn sách ở đâu? - B: Tôi suy nghĩ chúng ta nhằm nó cạnh bên TV.

Quảng cáo

2 (trang 53 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Which of the underlined parts in each question is incorrect? Find and correct it (Phần nào là được gạch men chân trong những thắc mắc là ko chủ yếu xác? Tìm và sửa nó)

Tiếng Anh 8 Unit 5 A Closer Look 2 (trang 53, 54) | Tiếng Anh 8 Global Success

Đáp án:

1. C => 0

2. C => 0

3. B => 0

4. C => 0

5. A => 0

Giải thích:

- “a” thông thường đứng trước danh kể từ kiểm đếm được số không nhiều, chính thức vì như thế một phụ âm.

Quảng cáo

- “an” thông thường đứng trước danh kể từ kiểm đếm được số không nhiều chính thức vì như thế vẹn toàn âm (e, u, i, o, a) hoặc âm “h” câm.

- “the” thông thường đứng trước danh kể từ khi:

+ vật thể hoặc group vật thể là có một không hai hoặc sẽ là duy nhất

+ danh kể từ này vừa mới được nhắc trước đó

+ danh kể từ này được xác vì như thế 1 cụm kể từ hoặc 1 mệnh đề

+ bịa đặt trước một danh kể từ duy nhất dụng cụ riêng lẻ tuy nhiên người rằng và người nghe đều hiểu

+ trước đối chiếu nhất (đứng trước first, second, only..) Lúc những kể từ này được sử dụng như tính kể từ hoặc đại từ

- Không người sử dụng mạo kể từ khi:

+ danh kể từ ko kiểm đếm được hoặc trừu tượng

+ thể hiện tuyên tía cộng đồng chung

+ tế bào miêu tả những kiểu dáng vận tải đường bộ chung

Hướng dẫn dịch:

1. Thờ ông Táo là phong tục nhiều năm của những người nước ta.

2. Người tớ tổ chức triển khai cúng nhập giữa trưa nhằm những ông Táo về trời khi 12 giờ.

3. Hầu không còn những mái ấm gia đình ở nước ta đều sẵn sàng thiết bị cúng ông Táo.

4. Lễ vật bao gồm một cỗ trái cây, cỗ ăn mặc quần áo vì như thế giấy má và tía con cái con cá chép.

5. Người Việt tin cẩn rằng Táo Quân cưỡi con cá chép về trời.

3 (trang 54 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Complete the sentences with a, an, the, or 0 (zero article) (Hoàn trở nên những câu với a, an, the hoặc 0 (không mạo từ))

1. It is a custom in my family lớn have ___ breakfast at trang chính on Sundays.

2. When visiting a family trang chính in some countries, you should bring ___ small gift with you.

3. Our village festival is held on the 10th of ___ January.

4. Ancient Egyptians worshipped ___ Sun.

5. Many people think that hard work is ___ important Vietnamese value.

Đáp án:

1. 0

2. a

Xem thêm: có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m

3. 0

4. the

5. an

Giải thích:

1. have breakfast = ăn sáng

2. “a” thông thường đứng trước danh kể từ kiểm đếm được số không nhiều, chính thức vì như thế một phụ âm (s)

3. trước mon nhập năm ko người sử dụng mạo từ

4. “the” đứng trước danh kể từ là có một không hai hoặc sẽ là duy nhất

5. “an” thông thường đứng trước danh kể từ kiểm đếm được số không nhiều chính thức vì như thế vẹn toàn âm (i)

Hướng dẫn dịch:

1. tổ ấm tôi sở hữu phong tục bữa sớm trong nhà nhập Chủ nhật.

2. Khi cho tới thăm hỏi căn nhà người thân trong gia đình ở một trong những nước, chúng ta nên đem theo gót một phần quà nhỏ.

3. Hội làng mạc tớ được tổ chức triển khai vào trong ngày mùng 10 mon giêng.

4. Người Ai Cập cổ xưa tôn thờ Mặt trời.

5. đa phần người nhận định rằng thao tác làm việc cần mẫn là 1 trong độ quý hiếm cần thiết của những người nước ta.

4 (trang 54 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Complete the text with the or 0 (zero article) (Hoàn trở nên văn bạn dạng với the hoặc 0 (không sở hữu mạo từ))

A recent study in (1) ___ UK shows that family time traditions are good for (2) ___ teens. These traditions include family members playing thẻ games, watching their favourite TV programmes, or performing (3) ___ karaoke shows at weekends with one another. These activities often lead lớn lots of laughter and (4) ___ fun conversations. By taking part in such activities, teens strengthen (5) ___ bonds with their family.

Đáp án:

1. the

2. 0

3. 0

4. 0

5. the

Giải thích:

- “the” thông thường đứng trước danh kể từ khi:

+ vật thể hoặc group vật thể là có một không hai hoặc sẽ là duy nhất

+ danh kể từ này vừa mới được nhắc trước đó

+ danh kể từ này được xác vì như thế 1 cụm kể từ hoặc 1 mệnh đề

+ bịa đặt trước một danh kể từ duy nhất dụng cụ riêng lẻ tuy nhiên người rằng và người nghe đều hiểu

+ trước đối chiếu nhất (đứng trước first, second, only..) Lúc những kể từ này được sử dụng như tính kể từ hoặc đại từ

- Không người sử dụng mạo kể từ khi:

+ danh kể từ ko kiểm đếm được hoặc trừu tượng

+ thể hiện tuyên tía cộng đồng chung

+ tế bào miêu tả những kiểu dáng vận tải đường bộ chung

Hướng dẫn dịch:

Một phân tích mới đây ở Anh đã cho thấy truyền thống lịch sử dành riêng thời hạn cho tới mái ấm gia đình rất tuyệt cho tới thanh thiếu hụt niên. Những truyền thống lịch sử này bao hàm những member nhập mái ấm gia đình đùa bài bác, coi những công tác TV yêu thương quí của mình hoặc trình diễn những công tác karaoke nhập vào cuối tuần cùng nhau. Những hoạt động và sinh hoạt này thông thường kéo theo nhiều giờ cười cợt và cuộc nói chuyện hạnh phúc. phẳng phiu cơ hội nhập cuộc nhập những hoạt động và sinh hoạt vì vậy, thanh thiếu hụt niên gia tăng quan hệ với mái ấm gia đình của mình.

5 (trang 54 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): GAME Bingo! Work in groups. (TRÒ CHƠI Bingo! Làm việc nhóm)

1. Read the sentences that the teacher gives you.

2. Identify the mistake with article(s) in each sentence.

3. Correct the mistakes.

4. Say Bingo! as soon as your group finishes.

5. The first group lớn come up with all the correct answers wins.

Hướng dẫn dịch:

1. Đọc những câu tuy nhiên nghề giáo trả cho mình.

2. Xác toan lỗi sai với mạo kể từ trong những câu.

3. Sửa lỗi.

4. Nói Bingo! ngay lập tức sau thời điểm group của người tiêu dùng kết thúc giục.

5. Nhóm thứ nhất thể hiện toàn bộ những câu vấn đáp chính tiếp tục thắng.

(Học sinh thực hành thực tế bên trên lớp)

Lời giải bài bác luyện Tiếng Anh 8 Unit 5: Our customs and traditions hoặc khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 5

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 Getting Started (trang 50, 51)

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 A Closer Look 1 (trang 52, 53)

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 Communication (trang 54, 55)

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 Skills 1 (trang 55, 56)

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 Skills 2 (trang 57)

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 Looking Back (trang 58)

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 Project (trang 59)

Xem tăng điều giải bài bác luyện Tiếng Anh lớp 8 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 8 Unit 6: Lifestyles
 • Tiếng Anh 8 Review 2
 • Tiếng Anh 8 Unit 7: Environmental protection
 • Tiếng Anh 8 Unit 8: Shopping
 • Tiếng Anh 8 Unit 9: Natural disasters

Xem tăng những loạt bài bác Để học tập chất lượng Tiếng Anh 8 mới nhất hoặc khác:

 • Giải sách bài bác luyện Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài luyện trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới nhất sở hữu đáp án
 • Top 30 Đề ganh đua Tiếng Anh 8 mới nhất (có đáp án)

Săn SALE shopee mon 7:

 • Đồ người sử dụng học hành giá rất rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua giành riêng cho nghề giáo và gia sư giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu phầm mềm VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm học hành facebook không tính phí cho tới teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi công ty chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Giải Tiếng Anh 8 hoặc nhất, chi tiết của công ty chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Tiếng Anh 8 sách mới nhất.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-5-festivals-in-viet-nam.jspGiải bài bác luyện lớp 8 sách mới nhất những môn học

Xem thêm: phong trào cần vương diễn ra sôi nổi nhất ở đâu