anh 8 unit 1 a closer look 2Lời giải bài xích tập luyện Unit 1 lớp 8 A Closer Look 2 trang 11, 12 nhập Unit 1: Leisure time Tiếng Anh 8 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc, cụ thể giúp học viên đơn giản dễ dàng thực hiện bài xích tập luyện Tiếng Anh 8 Unit 1.

Bạn đang xem: anh 8 unit 1 a closer look 2

Tiếng Anh 8 Unit 1 A Closer Look 2 (trang 11, 12) - Tiếng Anh 8 Global Success

Quảng cáo

1 (trang 11 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in pairs. Put the verbs in the appropriate column (Làm việc theo đuổi cặp. Đặt những động kể từ nhập cột quí hợp)

Tiếng Anh 8 Unit 1 A Closer Look 2 (trang 11, 12) | Tiếng Anh 8 Global Success

Đáp án:

Verbs followed by gerunds only

Verbs followed by both gerunds and to-infinitives

Detest, fancy, dislike, enjoy

Love, lượt thích, hate, prefer

Hướng dẫn dịch:

- Động kể từ chỉ theo đuổi sau vì chưng danh động từ: detest, fancy, dislike, enjoy

- Động kể từ theo đuổi sau vì chưng cả danh động kể từ và động kể từ nguyên vẹn thể đem “to”: love, lượt thích, hate, prefer

Quảng cáo

2 (trang 11 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Choose the correct answer(s). (Chọn (các) đáp án đúng)

1. I love …, ví in my leisure time, I go vĩ đại some villages near Ha Noi vĩ đại relax and enjoy the outdoors.

A. travelling                     B. travel                           C. vĩ đại travel

2. Tom enjoys … puzzles, especially Sudoku.

A. doing                           B. do                                C. vĩ đại do

3. When bởi you lượt thích … TV?

A. vĩ đại watch                       B. watch                           C. watching

4. Do you fancy … vĩ đại the cinema this weekend?

A. go                                B. going                            C. vĩ đại go

5. I detest … I think it's cruel vĩ đại harm animals.

A. hunting                        B. vĩ đại hunt                          C. hunt

Đáp án:

1. A, C

2. A

3. A, C

4. B

5. A

Quảng cáo

Giải thích:

1. love + Ving / vĩ đại V = quí thực hiện gì

2. enjoy + Ving = quí thực hiện gì

3. lượt thích + Ving / vĩ đại V = quí thực hiện gì

4. fancy + Ving = quí thực hiện gì

5. detest + Ving = ghét bỏ thực hiện gì

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi quí cút du ngoạn, chính vì thế nhập thời hạn rảnh rỗi, tôi cho tới một số trong những ngôi làng mạc ngay sát Hà Thành nhằm thư giãn giải trí và tận thưởng không khí ngoài thiên nhiên.

2. Tom quí giải thách, nhất là Sudoku.

3. Quý Khách quí coi TV nhập khi nào?

4. Quý Khách đem quí cút coi phim nhập vào ngày cuối tuần này không?

5. Tôi ghét bỏ săn bắn phun Tôi suy nghĩ việc thực hiện sợ hãi động vật hoang dã là tàn nhẫn.

3 (trang 11 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Look at the pictures and complete the sentences, using the verbs in brackets in their suitable khuông. (Nhìn nhập những tranh ảnh và triển khai xong những câu, dùng những động kể từ nhập ngoặc ở dạng thích hợp của bọn chúng.)

Quảng cáo

Tiếng Anh 8 Unit 1 A Closer Look 2 (trang 11, 12) | Tiếng Anh 8 Global Success

Đáp án:

1. likes surfing / vĩ đại surf the net

2. enjoy doing DIY

3. dislikes cooking

4. hates going / vĩ đại go shopping

5. prefer doing / vĩ đại bởi puzzles

Giải thích:

1. lượt thích + Ving / vĩ đại V = quí thực hiện gì

2. enjoy + Ving = quí thực hiện gì

3. dislike + Ving = ko quí thực hiện gì

4. hate + Ving / vĩ đại V = ghét bỏ thực hiện gì

Xem thêm: sgk toán 7 kết nối tri thức

5. prefer + Ving / vĩ đại V = quí thực hiện gì

Hướng dẫn dịch:

1. Mark quí đọc báo.

2. Các bạn nữ quí tự động thực hiện loại.

3. Em chúng ta tôi ko quí nấu bếp.

4. Thầy tôi ghét bỏ cút sắm sửa.

5. Tom và em gái quí giải câu thách.

4 (trang 12 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Complete the sentences about yourself (Hoàn trở nên những câu về bạn dạng thân)

Tiếng Anh 8 Unit 1 A Closer Look 2 (trang 11, 12) | Tiếng Anh 8 Global Success

Gợi ý:

I lượt thích cooking.

I prefer doing puzzles.

I love reading books.

I dislike painting.

I hate doing DIY.

I detest surfing the net.

Hướng dẫn dịch:

Tôi quí nấu bếp.

Tôi quí thực hiện câu thách rộng lớn.

Tôi thich phát âm sach.

Tôi ko quí vẽ tranh giành.

Tôi ghét bỏ tự động thực hiện loại.

Tôi ghét bỏ lướt mạng.

5 (trang 12 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): GAME Likes and dislikes mimes (TRÒ CHƠI Thích và ko quí kịch câm)

Work in groups. One mimes a leisure activity he / she likes or dislikes. The others guess the activity by asking Yes / No questions using the verbs they have learnt. (Làm việc group. Một người học theo một hoạt động và sinh hoạt vui chơi giải trí tuy nhiên cậu ấy / cô ấy quí hoặc ko quí. Những người không giống đoán hoạt động và sinh hoạt bằng phương pháp bịa đặt thắc mắc Có / Không dùng những động kể từ chúng ta đang được học tập.)

Ví dụ:

A: Do you lượt thích surfing the net?

B: No. I don't.

C: Do you love messaging your friends?

B: Yes, I bởi.

Hướng dẫn dịch:

A: Quý Khách đem quí lướt mạng không?

B: Không, tớ ko.

C: Quý Khách đem quí nhắn tin yêu cho tới bè bạn không?

B: Có, tớ đem.

Lời giải bài xích tập luyện Tiếng Anh 8 Unit 1: Leisure time hoặc khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 1

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Getting Started (trang 8, 9)

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 A Closer Look 1 (trang 10)

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Communication (trang 12, 13)

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Skills 1 (trang 14)

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Skills 2 (trang 15)

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Looking Back (trang 16)

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Project (trang 17)

Xem thêm thắt điều giải bài xích tập luyện Tiếng Anh lớp 8 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 8 Unit 2: Life in the countryside
 • Tiếng Anh 8 Unit 3: Teenagers
 • Tiếng Anh 8 Review 1
 • Tiếng Anh 8 Unit 4: Ethnic groups of Viet Nam
 • Tiếng Anh 8 Unit 5: Our customs and traditions

Xem thêm thắt những loạt bài xích Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 8 mới mẻ hoặc khác:

 • Giải sách bài xích tập luyện Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài tập luyện trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới mẻ đem đáp án
 • Top 30 Đề đua Tiếng Anh 8 mới mẻ (có đáp án)

Săn SALE shopee mon 7:

 • Đồ người sử dụng học hành giá thành tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua dành riêng cho nhà giáo và gia sư dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem tiện ích VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm học hành facebook không tính phí cho tới teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi Shop chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Giải Tiếng Anh 8 hoặc nhất, chi tiết của Shop chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Tiếng Anh 8 sách mới mẻ.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


unit-1-leisure-activities.jspGiải bài xích tập luyện lớp 8 sách mới mẻ những môn học

Xem thêm: đề toán lớp 3 học kì 2