Đời sống

ý nghĩa của quá trình nguyên phân

Ý nghĩa của quá trình nguyên phân. Đối với các sinh vật nhân thực đơn bào, nguyên phân là cơ chế sinh sản. Từ 1 tế bào mẹ qua nguyên phân tạo ra 2 tế bào c

trong công nghiệp n2 được tạo ra bằng cách nào sau đây

Trong công nghiệp, N2 được tạo ra bằng cách nào sau đây ? A. Nhiệt phân muối NH4NO3 đến khối lượng không đổi . B. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng. C. Đung dung dịch NaNO2 và dung dịch NH4Cl bão hòa. D. Đun nóng kim loại Mg với dd HNO3 loãng

chuyên đề vật lý 10 kết nối tri thức

Chuyên đề Vật Lí 10 Kết nối tri thức | Giải Chuyên đề học tập Vật Lí 10 (hay, chi tiết) - Trọn bộ giải bài tập Chuyên đề Vật lí 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp bạn làm bài tập Chuyên đề học tập Vật lí 10.

sgk toán 7 kết nối tri thức

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh Sách giáo khoa Toán 7 (tập 1) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống).

công thức tính lực đẩy ác si mét

Lực đẩy acsimet là gì, cách tính như thế nào cũng như ứng dụng ra sao trong cuộc sống này? Hãy cùng theo dõi chi tiết qua những chia sẻ dưới đây. 

if the examiner can't make sense of what your essay is about you'll get the low mark

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions. If the examiner can't make sense of what your essay is about, you'll get the low mark. A. communicate B. estimate C. declare D. understand

đề toán lớp 3 học kì 2

Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2022 - 2023 (Sách mới), TOP 14 Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2022 - 2023 sách Cánh diều, Chân trời sáng tạo, Kết nối tri

phong trào cần vương diễn ra sôi nổi nhất ở đâu

Trong giai đoạn 1885 – 1888, phong trào Cần vương diễn ra sôi nổi và mạnh mẽ nhất là ở