Trung tâm Năng suất Việt Nam
Đang tải dữ liệu...
      
      

Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh được cấp chứng chỉ Thực hành tốt 5S

Công ty Cổ phần Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh tiền thân là Nhà máy Thuỷ điện Vĩnh Sơn trực thuộc Công ty Điện Lực III, được khởi công xây dựng vào ngày 15/9/1991. Nhà máy chính thức đưa vào sản xuất và hoà lưới điện quốc gia vào ngày 04/12/1994. Với công suất 66MW và sản lượng điện hàng năm 230 triệu KWh, Nhà máy Thuỷ điện Vĩnh Sơn là nhà máy thuỷ điện có quy mô lớn đầu tiên ở miền Trung và Tây Nguyên, góp phần giải quyết nhu cầu về điện cho vùng lõm và ổn định chất lượng điện cho hệ thống điện quốc gia.

Từ năm 2010, để nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống điện, Công ty Cổ phần Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh đã tiến hành áp dụng thực hiện chương trình Kaizen/5S cho tất cả các bộ phận quản lý cũng như các nhà máy sản xuất, tối ưu hóa các quy trình, công việc, đảm bảo duy trì công tác sẵn sàng sản xuất, tiến tới đạt hiệu quả sản xuất cao nhất. Công ty đã cam kết:

  • Luôn áp dụng Kaizen/5S vào công việc hàng ngày nhằm tạo môi trường làm việc khoa học, thuận tiện và an toàn để phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật và nâng cao năng suất lao động;
  • Đảm bảo sử dụng hiệu quả của các thiết bị và phương tiện phục vụ sản xuất thông qua công tác quản lý kỹ thuật, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ;
  • Thực hành tốt 5S được áp dụng đồng bộ, duy trì thường xuyên và cải tiến liên tục.

Bảng tin về hoạt động Kaizen/5S

Trong 03 ngày 12-14/09/2011, các chuyên gia đánh giá của Hội đồng Đánh giá Thực hành tốt 5S đã tiến hành đánh giá hệ thống 5S tại Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh và 02 nhà máy thủy điện của Công ty tại Tp. Quy Nhơn, huyện Vĩnh Thạch, tỉnh Bình Định và huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Qua đánh giá thực tế Hội đồng đánh giá đã đưa ra một số nhận xét chung như sau:

  • Lãnh đạo Công ty thể hiện cam kết áp dụng công cụ 5S để giảm lãng phí, nâng cao hiệu suất làm việc;
  • Hoạt động Sàng lọc và Sắp xếp (dựa trên triết lý Kaizen) là hai hoạt động có nhiều bằng chứng tích cực nhất khi triển khai 5S tại Công ty;
  • Việc quảng bá 5S được chú trọng thông qua các cuộc thi về 5S và hình thức khen thưởng tập thể/cá nhân đối với các thành tựu về 5S;
  • Tài liệu, hồ sơ hỗ trợ cho việc triển khai, duy trì 5S được lập và lưu giữ đầy đủ.

Một số hình ảnh thực hành tốt 5S tại

Công ty Cổ phần Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh

Kết quả đánh giá, Công ty đã đạt 449 điểm thực hành 5S trên tổng số 610 điểm tại các khu vực được đánh giá, tương ứng đạt 73.6 % tổng số điểm và vượt mức yêu cầu xét cấp chứng chỉ (70%). Theo kết quả này, đoàn chuyên gia đánh giá chính thức kiến nghị Hội đồng xem xét cấp Chứng chỉ Thực hành tốt 5S cho Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh. Thời hạn hiệu lực của chứng chỉ là 02 năm từ 30/09/2011 - 30/09/2013.

Tin và ảnh: VPC

Lịch sự kiện và đào tạo
HNSWHà Nội, 9-13/9/2013: Đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008
HNSWHà Nội, 14-16/05/2014: Đào tạo Đánh giá nội bộ hệ thống tích hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và ISO 14001:2004
HNSWHà Nội, 15- 16/05/2014: Đào tạo Đáp ứng các yêu cầu của luật định và nâng cao hiệu quả sản xuất thông qua xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001
HNSWHà Nội, 24/04/2014: Đào tạo Hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý an toàn thông tin ISO/IEC 27000
HNSWHà Nội, 22-23/04/2014: Đào tạo Hướng dẫn áp dụng và đánh giá nội bộ hệ thống phân tích mối nguy - điểm kiểm soát tới hạn - HACCP