Trung tâm Năng suất Việt Nam
Đang tải dữ liệu...
      
      

Quản lý chất lượng
ISO 9000
ISO/TS 16949
ISO 13485
ISO/TS 29001
Quản lý môi trường
ISO 14000
An toàn sức khỏe nghề nghiệp
OHSAS 18001
SA 8000
Quản lý an toàn thực phẩm
ISO 22000
HACCP
ISO 50001
Giới thiệu dịch vụ
DV tư vấn, đào tạo
Khách hàng
Quản lý phòng thí nghiệm
ISO/IEC 17025
ISO 15189
Quản lý an toàn thông tin
ISO/IEC 27000
ISO/IEC Guide 65
Giới thiệu chung
DV Tư vấn, đào tạo
Khách hàng tiêu biểu
ISO/IEC 17021
Giới thiệu chung
DV tư vấn, đào tạo
Khách hàng tiêu biểu
PAS 99:2006
Giới thiệu chung
DV tư vấn, đào tạo
Khách hàng tiêu biểu
ISO 31000
Giới thiệu chung
DV tư vấn, đào tạo
Khách hàng tiêu biểu
Công cụ cải tiến năng suất chất lượng
Thực hành tốt 5S
Hệ thống sản xuất tinh gọn - Lean
Duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể - TPM
Chỉ số đánh giá hoạt động chính - KPI
Đánh giá năng lực và hiệu quả công việc
Phương pháp cải tiến Kaizen
Six Sigma
Đo lường năng suất
Lean Six Sigma - LSS
Quản lý chất lượng toàn diện - TQM
Kiểm soát quá trình bằng kỹ thuật thống kê - SPC
Nhóm kiểm soát chất lượng - QCC
Thực hành sản xuất tốt - GMP
Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng CRM
Khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của nhân viên
Dự án
Chương trình - dự án điểm
Chương trình - Dự Án APO

Xây dựng hệ thống quản lý phòng thử nghiệm hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005

Phùng Quốc Hưng
Chuyên gia tư vấn, Trung tâm Năng suất Việt Nam

ISO/IEC 17025 là gì?

Tiêu chuẩn ISO/IEC17025 "Yêu cầu chung về năng lực phòng thử nghiệm hiệu chuẩn" là kết quả hợp tác giữa Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (ISO) với Uỷ ban kỹ thuật điện Quốc tế (IEC), được xuất bản bởi ISO vào tháng 12 năm 1999. Nếu như các yêu cầu của ISO 9000 chủ yếu mang tính quản lý và có xu hướng áp dụng cho mọi loại hình, tổ chức thì yêu cầu của ISO/IEC 17025 cụ thể hơn chỉ nhằm tới các hoạt động thử nghiệm và hiệu chuẩn trong phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn. Tiêu chuẩn này gồm 15 yêu cầu về quản lý (tương tự ISO 9001:2008) và 10 yêu cầu về kỹ thuật, được trình bày rõ ràng để hướng dẫn cho tổ chức có phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn về mặt quản lý chất lượng cũng như những yêu cầu hoạt động kỹ thuật đúng nguyên tắc. Kết quả là bất kỳ một tổ chức nào chấp nhận yêu cầu của ISO/IEC17025 cũng chấp nhận yêu cầu của ISO 9001. Tuy nhiên chứng nhận theo ISO 9001 có thể áp dụng cho mọi loại hình tổ chức và chỉ tạo niềm tin vào năng lực quản lý chứ không chứng minh được năng lực kỹ thuật của phòng thử nghiệm. Chính vì thế nên ISO/IEC17025 được các cơ quan công nhận quốc gia/quốc tế lựa chọn và coi là chuẩn mực trong hoạt động đánh giá, công nhận đối với các hoạt động thử nghiệm/hiệu chuẩn.

Tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn ISO/IEC17025, ngoài việc đưa ra kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn có độ tin cậy cao dựa trên cơ sở khoa học; chuẩn hóa các phương pháp thử từ kinh nghiệm thành phương pháp thử có đủ độ tin cậy theo một thủ tục nhất định thì lợi ích khác là tiết kiệm được các nguồn lực cũng như khẳng định được vị thế của doanh nghiệp. Hiện nay chứng chỉ ISO/IEC 17025 được xem là giá trị cao nhất về lòng tin của khách hàng trong lĩnh vực thử nghiệm/hiệu chuẩn.

Lợi ích khi áp dụng ISO/IEC17025 trong lĩnh vực thử nghiệm/hiệu chuẩn

Hướng tới mục tiêu: “Một chứng nhận/thử nghiệm, một chứng thư giám định được chấp nhận toàn cầu” nên việc phấn đấu trở thành các phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn được công nhận đủ năng lực theo ISO/IEC17025 là một xu hướng tất yếu đối với các tổ chức.

Việc áp dụng tiêu chuẩn ISO/IEC17025 sẽ giúp tổ chức có cơ hội tập trung mọi nguồn lực để nâng cao năng lực, khẳng định độ tin cậy đối với kết quả các phép đo/thử nghiệm. Kết quả các phép đo/thử nghiệm của các phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn được công nhận đã được Nhà nước thừa nhận về tính pháp lý tại Điều 16 Chương III trong Nghị định 179/2004/NĐ-CP được Chính phủ ban hành vào ngày 21/10/2004 vừa qua: “Kết quả thử nghiệm, giám định, chứng nhận chất lượng của sản phẩm, hàng hoá và hệ thống quản lí chất lượng của các tổ chức thử nghiệm, giám định và chứng nhận tương ứng được ưu tiên sử dụng như những văn bản có tính pháp lý trong hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá trong nước và quan hệ thương mại với nước ngoài”.

Trong gần 20 năm qua Việt Nam đã thực hiện chuyển đổi nền kinh tế theo hướng mở cửa, hội nhập, tích cực thu hút đầu tư, tăng cường xuất khẩu. Để hoà vào “dòng chảy” AFTA, chủ động trong “sân chơi” WTO thì Việt Nam cần phải nắm chắc và vận dụng nhuần nhuyễn “luật chơi”, mà cụ thể là các hệ thống, các quy định, các công ước, hiệp định quốc tế, nhằm khai thác hiệu quả mặt tích cực của “tự do hoá thương mại” và hạn chế những tiêu cực, bất lợi có thể xảy ra. Điều này cũng không loại trừ đối với các hoạt động thử nghiệm/hiệu chuẩn nếu chúng ta muốn tham gia một “sân chơi chung” mà tại đó tất cả mọi người không phân biệt tổ chức, quốc gia đều có quyền lợi và nghĩa vụ bình đẳng như nhau.

Bài mới:  
Bài đã đăng:
Lịch sự kiện
HNSWHà Nội, 9-13/9/2013: Đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008
HNSWHà Nội, 14-16/05/2014: Đào tạo Đánh giá nội bộ hệ thống tích hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và ISO 14001:2004
HNSWHà Nội, 15- 16/05/2014: Đào tạo Đáp ứng các yêu cầu của luật định và nâng cao hiệu quả sản xuất thông qua xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001
HNSWHà Nội, 24/04/2014: Đào tạo Hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý an toàn thông tin ISO/IEC 27000
HNSWHà Nội, 22-23/04/2014: Đào tạo Hướng dẫn áp dụng và đánh giá nội bộ hệ thống phân tích mối nguy - điểm kiểm soát tới hạn - HACCP